Aktuálně

 • 14. leden
  Můžeme se setkat

  Můžeme se setkat na akcích Regionservisu (organizuje bratr Lukáš Tesař) podrobnosti a registrace ZDE

  •  27. ledna 2022 Hybridní webinář Praha - seminář na finance - účast fyzicky nebo on-line 
  • 17. až 18. února 2022 Plzeňský Prazdroj - DOPORUČUJI - spojeno se zábavou
  • 10. března 2022 - Olomouc - setkání starostů
  • 11. března 2022 - Zlín - setkání starostů
  • 24. až 25. března 2022 - Praha - U Fleků - DOPORUČUJI - spojeno se zábavou a vlastenectvím
  • 31. března 2022 - Ostrava - setkání starostů

  Každý potřebuje v vtéto době povzbudit! Těším se na Vás!

 • 4. leden
  Nový ceník a nová služba do voleb

  Dnešním dnem vešel v platnost nový ceník našich služeb ZDE či v menu nahoře v liště "Služby".

  Dále zavádíme novou službu "Výroční zpráva města/obce" nebo též Zpráva o stavu města/obce, ve které populární formou revidujeme výsledky a stav dosažený za uplynulé volební období. Tato služba byla populární před volbami roku 2018, proto ji vřele doporučujeme.

  Prezentovat lidem i to co považují za samozřejmé, nebo ani neví o tom, že to obec dělá, i když to stojí značné úsilí a zdroje. Populární záživná forma 100+1 zajímavostí. Poptejte ZDE nebo emailem na ludek.tesar@cityfinance.cz

 • 21. prosinec
  Klidné svátky a šťastný rok 2022

  Přejeme vše nejlepší a těšíme se na Vás v roce 2022. Spolu jsme silnější.

  Váš Luděk Tesař a kol.

 • 10. listopad
  Dobrá zpráva = predikce výnosů daní ze srpna zůstává platná i po revizi aktuálního stavu ekonomiky

  Po listopadové revizi srpnové predikce daňových příjmů na rok 2022 MF ČR potvrdilo platnost svých dosud vydaných čísel. Naše predikce se liší pouze mírně tím, že reagují na vyšší nejistoty u DPH (odpuštění za energie, případně snížení plátců změnou limitů) a u DPPO (automobilky, čipy, nižší zisky u energií...). Naopak u DPFOZČ jsou patrná rozhodnutí pro lepší inkasa (růst platů ve veřejném sektoru apod.).

  Predikce lze nadále, tak jako dosud, objednávat ZDE (dodáváme nejpozději do 3 dnů od objednání).

   

Výroční zpráva města/obce 2022

Vhodné do voleb jako uzavření dosavadního období a prezentace výsledků.

Též Zpráva o stavu města/obce.

Cíl: Prezentovat populární formou výsledky a vybrané informace o obci, i to, co občan považuje za samozřejmost, přitom to stojí nemalé úsilí a zdroje obce. 

Postup: s vedením obce a zaměstnanci vytvoříme na základě našeho know how zdroj dat a navrhneme text zpráva, který společně doplníme o obrázky. Text a distribuce je v režii obce.
Lze vyhotovit spolu s Akčním plánem na roky 2019 až 2023 a financováním cílů (výhledem financí).
Cena: Poptejte, zašleme nabídku. Cena smluvní dle vzdálenosti a pracnosti. Zpravidla v rozmezí od 50 až 150 tis. Kč bez DPH. | Objednat »

Střednědobý výhled rozpočtu obce/města s analýzou financí a ratingem

Ke zpracování si většinu údajů seženeme sami. Dokument o cca 50-ti stranách OBSAHUJE:

 • podrobná analýza financí obce - posouzení finančního zdraví (RATING) a  vybraná srovnání s průměrem v ČR.
 • stanovení finančních možností obce na 5 let, 
 • určení stropu bezpečné zadluženosti (doporučený údaj),
 • vyhotovení v souladu s posledními novelami zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  z. č. 23/2017, o rozpočtové odpovědnosti a zákonem 243/2000 Sb., o RUD,
 • střednědobý výhled rozpočtu obce - informace dle zákona i podrobná data,
 • SWOT analýza financí,
 • návrh ukazatelů rozpočtů a pravidel sestavování rozpočtů,
 • tabulky, grafy a doporučení,
 • součástí jsou přílohy, včetně popisu základních principů a pojmů rozpočtového hospodaření obce pro laiky.

POZ. Možné je přiobjednat prezentaci v obci za 15 tis. Kč bez DPH, včetně cestovních výdajů, stačí dopsat do poznámky k objednávce.

Cena: 27 tis. Kč bez DPH (32 670 Kč vč. 21 % DPH) | Objednat »

Investiční úvěrový rámec obce/města

Vyhotovujeme v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Služba obsahuje:

 • Zadávací dokumentaci pro poptávkové řízení obci na klíč.
 • Podmínky nastaveny tak aby byly pro obec co nejvýhodnější a úrok co nejnižší.
 • Důvodovou zprávu do zastupitelstva.
 • Lze zároveň konsolidovat starší dražší úvěry.
 • Doporučujeme vyhotovit spolu se Střednědobým výhledem rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem, čímž obec docílí zpravidla nižší úrok a získá vyšší jistotu a přehled o svých finančních možnostech a zároveň splní zákon o rozpočtové zodpovědnosti i zákon o rozpočtových pravidlech k střednědobému výhledu.
Cena: 20 tis. Kč bez DPH (24 200 Kč vč. 21 % DPH) levnější o 50% při objednání se Střednědobým výhledem s analýzou financí a ratingem | Objednat »

Zvýhodněný balíček = Střednědobý výhled rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem + Investiční úvěrový rámec

Cena: 33 tis. Kč bez DPH (v tom je zahrnutá sleva 14 tis. Kč) | Objednat »

Prezentace materiálu v obci/školení/konzultace

 Účast na zastupitelstvu. Konzultace. Poradenství. Prezentace...

Cena: 15 tis. Kč bez 21 % DPH, včetně cestovních výdajů (18 150 Kč včetně 21 % DPH) | Objednat »

Predikce daňových příjmů obce/města + mnoholetá statistika

Predikce Cityfinance a MFČR pro rok 2022 a 2023 obsahující očekávanou skutečnost 2021 vychází z:

 • Aktuální predikce MFČR a Cityfinance.
 • Aktuální vyhlášky MF ČR k RUD.
 • Vyhodnocení dosavadního inkasa daní.
 • Účinných změn daňových zákonů (daně z příjmů a RUD) a dopadů vládních podpor.

Obsahuje mj.:

 • výhled daňových příjmů na r. 2022 a 2023 s očekávánou skutečností r. 2021 dle členění rozpočtové skladby,
 • avízo o finančním zdraví obce (semafor),
 • informaci o tom, kolik financí obec obdrží z RUD na žáky (žáka),
 • vývoj financí obce alespoň 10 let do minulosti,
 • vývoj provozního salda hospodaření samosprávy a srovnání s průměrem v ČR,
 • vývoj počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců,
 • finanční dopad změn počtu obyvatel na finance obce,
 • podrobný vývoj daňových příjmů,
 • přehled vývoje příjmů i výdajů,
 • informace v přehledných barevných grafech a tabulkách.
 • cca 18 stran A4, zasíláme emailem v elektronické podobě.
Cena: 3100 Kč bez DPH (3751 Kč vč. 21 % DPH) | Objednat »

Strategický a akční plán obce/města s financováním

Připravíme strategický plán města/obce s propojením na finanční možnosti. Obsahuje:

 • střednědobý výhled rozpočtu s analýzou financí a ratingem, vyjdou zde finančních možností obce na 5 let
 • nastavíme cíle a strategický plán
  • jedna praktická SWOT analýza
  • uvedeme priority tak, aby bylo možné čerpat dotace
 • akční plán
 • definice projektů aplikací standardů projektového řízení (projektových strategických karet)
 • rozsah cca 25 az 50 stran A4
Cena: Smluvní cena, poptejte, rádi zašleme nabídku. U obcí cca od 50 do 80 tis. Kč bez DPH, u měst dohodou. Závisí na počtu schůzek a požadovaném rozsahu práce na místě. | Objednat »

PORADENSTVÍ - finanční, ekonomické a organizační poradenství.

Poskytujeme finanční, ekonomické a organizační poradenství. 

Vyhotovujeme na zakázku kvalitní analýzy, stanoviska a rozbory z oblasti hospodaření obcí a jejich organizací.Např.:

 • analýzy financí a hospodaření samospráv a jejich organizací a společností,
 • návrhy k zefektivnění hospodaření měst, jejich společností a organizací,
 • analýzy mandatorních výdajů měst,
 • stanoviska k úvěrům a jiným transakcím,
 • konsolidace úvěrů a financování,
 • situační analýzy,
 • stanoviska,
 • konzultace apod.

Poptejte nás a sdělte nám svůj požadavek. Pracujeme profesionálně, čestně a s invencí.

Cena: Smluvní | Objednat »

Zavedení systému financování obnovy majetku obce

Zavedeme systém financování obnovy majetku do obce

Výstupy:

 • systém financování obnovy majetku obce
 • Konsolidace majetku (ve spolupráci s obcí)
 • Plán obnovy majetku obce
 • Fond obnovy majetku obce

Postup:

 • zjistíme stav financí obce a finanční kondici
 • konsolidujeme majetek (stavby) obce
 • nastavíme systém
Cena: Smluvní | Objednat »

Systémy kvality ISO 9001, CAF, EFQM, BSC a standardy projektového řízení do měst

Zavádíme mezinárodní standardy kvality, výkonového a projektové řízení do měst.

Cena: Smluvní | Objednat »

Semináře a školení na zakázku

Akreditované semináře/webináře průběžného vzdělávání u MV ČR. Témata:

 • Finanční řízení a hospodaření (2 denní)
 • Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu v praxi (1 denní)
 • Rozpočtová pravidla v praxi (1 denní)

Další témata bez akreditací MV ČR:

 • Kvalita a projekty:
  • Projektové řízení dle mezinárodních standardů IPMA, PMBOK, PRINCE a ISO 10 006
  • Řízení kvality CAF a ISO 9001
  • Procesní audity ve veřejné správě
 • Řízení a motivace:
  • Strategické plánování a řízení rozvoje samosprávy
  • Hodnocení a motivace zaměstnanců v praxi města
  • Efektivní vedení porad
 • Komunikace:
  • Komunikační dovednosti - komunikace s problémovými zákazníky - řešení konfliktů
  • Prezentační dovednosti
  • Řešení konfliktů
  • Jak jednat nejen s problémovými klienty
  • Komunikace pro zaměstnance 
  • Vyjednávání a komunikace s dodavateli
  • Asertivita v praxi zaměstnance města
  • Týmová spolupráce
 • Čas:
  • Time management v praxi
  • Jak být efektivním a spokojeným
Cena: Smluvní | Objednat »

NEZÁVISLÉ ANALÝZY, STUDIE A ROZBORY - hospodaření obcí, měst, krajů a jejich organizací a společností.

Provádíme mnohé analýzy, rozbory a studie. Pokud potřebuje město nezávislé podklady a zhodnocení nebo návrhy řešení rozličných situací, rádi připravíme potřebné podklady. Zaměřujeme se také na hospodaření organizací a společností měst. Provádíme hospodářské, finanční i procesní a personální audity. Navrhujeme řešení.

 

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare