Aktuálně

 • 2. listopad
  Využijte AKCI-protiinflační objednávka na příští rok za letošní cenu

  Objednávky přijaté letos s realizací příští rok 2024 dodáme za letošní ceny. Při objednání stačí dopsat poznámku, že požadujete realizaci příští rok.

   

 • 1. září
  Predikce DP na rok 2024 s letos očekávanými výnosy daní

  Dodáváme svižně "Predikce daňových příjmů obce/města + mnoholetá statistika". Obsahuje mj. daňové příjmy po balíčku a naše doporučení k sestavení rozpočtu na rok 2024. Dále letos očekávané výnosy daní a predikce na roky 2024 a 2025 dle Cityfinance a vedle toho i dle MF ČR. Součástí služby je naše avízo o finančním zdraví obce "SEMAFOR". Zpracované grafy a tabulky s porovnáním vývoje provozního salda s průměrem v ČR, daňové příjmy obce na žáky, finanční dopady změn počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců do daňových příjmů obce atd. Materiál má cca 20 stran a zasíláme jej elektronicky e-mailem. Objednávky a podrobný obsah ZDE nebo v menu "Služby" či emailem. Dodáváme do 3 pracovních dní.

   

Predikce daňových příjmů obce/města + mnoholetá statistika

Dodáváme zpravidla do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky. Predikce Cityfinance a MFČR pro roky 2024 a 2025 s očekáváním letošního roku 2023 obsahuje:

 • Aktuální predikci daňových příjmů dle Cityfinance a vedle ní predikci MF ČR, oboje dle vyhlášky MF ČR k RUD.
 • Vyhodnocení dosavadního vývoje bilance a finančního zdraví obce.
 • Semafor - avízo o finančním zdraví,
 • Doporučení obci k sestavení rozpočtu.

Podrobnější obsah služby mj.:

 • výhled daňových příjmů dle členění rozpočtové skladby s doporučením Cityfinance,
 • avízo o finančním zdraví obce (semafor Cityfinance),
 • informaci o tom, kolik financí získává obec z RUD dle kritéria počtu žáků,
 • vývoj provozního salda hospodaření samosprávy a srovnání s průměrem v ČR,
 • vývoj počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců a dlouhodobá rekapitulace za 10 let,
 • finanční dopad změn počtu obyvatel, zaměstnanců a žáků do sdílených daňových příjmů obce,
 • vývoj financí obce alespoň 10 let do minulosti,
 • podrobný vývoj daňových příjmů,
 • přehled vývoje příjmů i výdajů,
 • informace v přehledných barevných grafech a tabulkách.
 • cca 18 stran A4, zasíláme emailem v elektronické podobě.
Cena: 3100 Kč bez DPH (3751 Kč vč. 21 % DPH) | Objednat »

Střednědobý výhled rozpočtu obce/města s analýzou financí a ratingem

Ke zpracování si drtivou většinu údajů seženeme sami. Součástí dokumentu o cca 60-ti stranách je:

 • podrobná analýza financí obce/města - vývoj a stav, posouzení finančního zdraví (RATING) a  vybraná srovnání s průměrem v ČR.
 • stanovení finančních možností obce na 5 let, 
 • určení stropu bezpečné zadluženosti (doporučený údaj),
 • střednědobý výhled rozpočtu obce - informace dle zákona i podrobná data,
 • SWOT analýza financí,
 • návrh ukazatelů rozpočtů a pravidel sestavování rozpočtů,
 • tabulky, grafy a finanční doporučení,
 • součástí jsou přílohy, včetně popisu základních principů a pojmů rozpočtového hospodaření obce pro laiky,
 • vyhotovení v souladu se zákony č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  z. č. 23/2017, o rozpočtové odpovědnosti a zákonem 243/2000 Sb., o RUD,
 • Aktuálně je součástí BONUS na cca 2x A4 shrnutí stavu financí pro veřejnost.

POZ. Možné je přiobjednat prezentaci v obci za 19 tis. Kč bez DPH, včetně cestovních výdajů, stačí dopsat do poznámky k objednávce.

Cena: 33 tis. Kč bez DPH (39 930 Kč vč. 21 % DPH) | Objednat »

Prezentace materiálu v obci/konzultace/poradenství

Konzultace v obci včetně cestovních výdajů (v rozsahu 1x započatý den). Např. účast na zastupitelstvu, poradenství, konzultace, prezentace apod.

Cena: 19 tis. Kč bez 21 % DPH, včetně cestovních výdajů (22 990 Kč včetně 21 % DPH) | Objednat »

I. Zvýhodněný balíček = Analýza financí a výhled + prezentace v obci

Obsahuje: Střednědobý výhled s analýzou financí a ratingem + Prezentace v obci (včetně cestovních výdajů). V rámci prezentace lze finance obce konzultovat, provést malou přednášku, probrat konkrétní potřeby obce apod.

POZ. Data si seženeme sami. Podrobný obsah služeb naleznete pod popisem příslušné služby samostatně. 

Cena: 41 200 Kč bez DPH (v tom je zahrnutá sleva 10 800 Kč bez DPH. Cena celkem včetně 21 % DPH po slevě = 49 852 Kč) | Objednat »

Investiční úvěrový rámec obce/města

Vyhotovujeme v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Služba obsahuje:

 • Zadávací dokumentaci pro poptávkové řízení obci na klíč.
 • Podmínky nastaveny tak aby byly pro obec co nejvýhodnější a úrok co nejnižší.
 • Důvodovou zprávu do zastupitelstva.
 • Lze zároveň konsolidovat starší dražší úvěry.
 • Doporučujeme vyhotovit spolu se Střednědobým výhledem rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem, čímž obec docílí zpravidla nižší úrok a získá vyšší jistotu a přehled o svých finančních možnostech a zároveň splní zákon o rozpočtové zodpovědnosti i zákon o rozpočtových pravidlech k střednědobému výhledu.
Cena: 20 tis. Kč bez DPH (24 200 Kč vč. 21 % DPH) sleva 50 % při objednání se Střednědobým výhledem s analýzou financí a ratingem. | Objednat »

II. Zvýhodněný balíček = Střednědobý výhled rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem + Investiční úvěrový rámec

Cena: 39 tis. Kč bez DPH (v tom je zahrnutá sleva 14 tis. Kč bez DPH. Cena cekem včetně 21 % DPH po slevě = 47 190 Kč) | Objednat »

Strategický a akční plán obce/města s financováním

Připravíme strategický plán města/obce s propojením na finanční možnosti. Obsahuje:

 • střednědobý výhled rozpočtu s analýzou financí a ratingem, vyjdou zde finančních možností obce na 5 let
 • nastavíme cíle a strategický plán
  • jedna praktická SWOT analýza
  • uvedeme priority tak, aby bylo možné čerpat dotace
 • akční plán
 • definice projektů aplikací standardů projektového řízení (projektových strategických karet)
 • rozsah cca 25 az 50 stran A4
Cena: Smluvní cena, poptejte, rádi zašleme nabídku. Závisí na počtu schůzek a požadovaném rozsahu práce na místě. | Objednat »

PORADENSTVÍ - finanční, ekonomické a organizační poradenství, např. analýzy organizací a společností měst apod.

Poskytujeme finanční, ekonomické a organizační poradenství. 

Vyhotovujeme na zakázku kvalitní analýzy, stanoviska a rozbory z oblasti hospodaření obcí a jejich organizací.Např.:

 • analýzy financí a hospodaření samospráv a jejich organizací a společností,
 • návrhy k zefektivnění hospodaření měst, jejich společností a organizací,
 • analýzy mandatorních výdajů měst,
 • stanoviska k úvěrům a jiným transakcím,
 • konsolidace úvěrů a financování,
 • situační analýzy,
 • stanoviska,
 • konzultace apod.

Poptejte nás a sdělte nám svůj požadavek. Pracujeme profesionálně, čestně a s invencí.

Cena: Smluvní | Objednat »

Semináře a školení na zakázku

Poskytujeme i akreditované kurzy dle MV ČR pořádané přímo v obci.

Seznam akreditovaných seminářů:

 • dvoudenní - Finanční řízení a hospodaření v praxi
 • jednodenní - Rozpočet a rozpoočtový výhled
 • jednodenní - Rozpočtová pravidla
Cena: Smluvní | Objednat »


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare