Aktuálně

 • 24. březen
  Ekonomické dopady koronaviru a doporučení pro obce

   

  Vážení klienti,

  ve vazbě na seriózní predikce MF ČR budeme provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme meziročně snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 raději alespoň o 10 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.
  3. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  4. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace a mzdové výdaje s titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, obecních organizací a společností apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, obecní policie, záchranné složky,...apod.). 
  5. Zapojit rezervy na účtech a případně nyvýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice).

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 25. únor
  Blokujte si v diáři letní ekonomické soustředění 2020 PRAHA

  Dvoudenní ekonomické soustředění proběhne letos 16 až 17. července 2020 opět v Praze u Karlova mostu (na Lávce). Akci brzy zveřejníme.

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnoholetá statistika

Vypočítáme výnosy daní pro obec/městys/město na 2020 až 2022 a dodáme zpracovanou statistiku financí obce alespoň 10 let do minulosti. Vycházíme nové vyhlášky k RUD a ze snížené predikce výnosů daní MF ČR. Obsah:

 • výhled daňových příjmů na 2020 až 2022 dle členění rozpočtové skladby,
 • avízo o finančním zdraví obce,
 • informaci o tom, kolik financí obec obdrží z RUD na žáky (žáka),
 • vývoj financí obce alespoň 10 let do minulosti,
 • dopad změn počtu obyvatel na finance obce,
 • podrobném vývoji daňových příjmů,
 • vývoji provozního salda hospodaření samosprávy a srovnání s průměrem v ČR,
 • infomace v přehledných barevných grafech a tabulkách.
 • cca 12 stran A4, zasíláme emailem v elektornické podobě.
Cena: 2 904 Kč vč. 21 % DPH | Objednat »

Střednědobý výhled rozpočtu obce/města s analýzou financí a ratingem

Ke zpracování si většinu údajů seženeme sami. Dokument o cca 40-ti stranách OBSAHUJE:

 • podrobná analýza financí obce - posouzení finančního zdraví (RATING) a  vybraná srovnání s průměrem v ČR
 • stanovení finančních možností obce na 5 let standardně na období 2021 až 2025,
 • stanovení stropu bezpečné zadluženosti obce (doporučený),
 • vyhotovení v souladu s posledními novelami zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  z. č. 23/2017, o rozpočtové odpovědnosti a zákonem 243/2000 Sb., o RUD
 • střednědobý výhled rozpočtu obce - informace dle zákona i podrobná data,
 • SWOT analýza financí,
 • návrh ukazatelů rozpočtů a pravidel sestavování rozpočtů,
 • tabulky, grafy a doporučení,
 • součástí je příloha s teoretickým popisem základních principů a pojmů rozpočtového hospodaření obce pro laiky.

POZ. Vhodné přiobjednat prezentací v obci za 12 tis. Kč bez DPH, stačí dopsat do poznámky k objednávce.

Cena: 20 tis. Kč bez DPH (24 200 Kč vč. 21 % DPH) | Objednat »

Investiční úvěrový rámec obce/města

Vyhotovujeme v souladu s novým zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Služba obsahuje:

 • Zadávací dokumentaci pro poptávkové řízení obci na klíč.
 • Podmínky nastaveny tak aby byly pro obec co nejvýhodnější a úrok co nejnižší.
 • Důvodovou zprávu do zastupitelstva.
 • Lze zároveň konsolidovat starší dražší úvěry.
 • Doporučujeme vyhotovit spolu se Střednědobým výhledem rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem, čímž obec docílí zpravidla nižší úrok a získá vyšší jistotu a přehled o svých finančních možnostech a zároveň splní zákon o rozpočtové zodpovědnosti i zákon o rozpočtových pravidlech k střednědobému výhledu.
Cena: 20 tis. Kč bez DPH (24 200 Kč vč. 21 % DPH) levnější o 50% při objednání se Střednědobým výhledem s analýzou financí a ratingem | Objednat »

Zvýhodněný balíček = Střednědobý výhled rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem + Investiční úvěrový rámec

Cena: 30 tis. Kč bez DPH (zvýhodnění 10 000 Kč bez 21 % DPH) | Objednat »

Prezentace materiálu v obci/školení/konzultace

Cena: 12 tis. Kč bez 21 % DPH, včetně cestovních výdajů (14 520 Kč včetně 21 % DPH) | Objednat »

Strategický a akční plán obce/města s financováním

Připravíme strategický plán města/obce s propojením na finanční možnosti. Provedeme zejména:

 • analýzu finančních možností obce na 5 let
 • nastavíme cíle a strategický plán
  • jedna praktická SWOT analýza
  • uvedeme priority tak, aby bylo možné čerpat dotace
 • definice projektů aplikací standardů projektového řízení (projektových strategických karet)
 • zajistíme finanční krytí cílů a sestavíme rozpočtový výhled
 • rozsah cca 25 az 50 stran A4
Cena: Smluvní cena, poptejte, rádi zašleme nabídku | Objednat »

Analýza financí obce s ratingem (bez výhledu)

Obdržíte cca 25 stránkovou analýzu, ve které:

 • zhodnotíme vývoj a stav financí obce,
 • vyhodnotíme finanční zdraví obce RATING,
 • poskytneme doporučení.

Pracujeme s naprosto minimální zátěží obce. Většinu dat zajistíme sami. Možno rozšířit o prezentaci v obci za příplatek 12100 Kč včetně 21 % DPH

Cena: 15 tis. Kč bez DPH (18150 Kč vč. 21 % DPH) | Objednat »

Analýzy, stanoviska, audity, konsolidace...

Vyhotovujeme na zakázku kvalitní studie, analýzy, konsolidace, stanoviska a rozbory nejrůznějších oblastí financí a hospodaření. Zejména:

 • analýzy financí a hospodaření samospráv a jejich organizací a společností,
 • analýzy mandatorních výdajů měst,
 • stanoviska k úvěrům a jiným transakcím,
 • konsolidace úvěrů a financování,
 • audit účelnosti, efektivity a hospodárnosti organizací a společností města/obce/kraje apod.,
 • návrhy k zefektivnění hospodaření měst, jejich společností a organizací,
 • stanoviska a studie k privatizaci bytů,
 • sociodemografické studie,
 • situační analýzy,
 • apod.

Pracujeme profesionálně, čestně a s invencí.

Cena: Smluvní | Objednat »

Akreditované semináře na zakázku

Počet účastníkůnení limitován, cena je paušální bez ohledu na počet účastníků. Semináře průběžného vzdělávání s akreditací MV ČR na zakázku. Témata:

 • Finanční řízení a hospodaření (2 denní)
 • Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu v praxi (1 denní)
 • Rozpočtová pravidla v praxi (1 denní)
Cena: Smluvní | Objednat »

Školení - odborná školení

Témata:

 • Finance:
  • Kapitálové trhy
  • Finanční kontrola - řídící a veřejnosprávní kontrola
  • Veřejné finance
  • Řízení a hospodaření organizací a společností měst
  • Finance a hospodaření města pro zastupitele
 • Kvalita a projekty:
  • Projektové řízení dle mezinárodních standardů IPMA, PMBOK a ISO 10 006
  • Nástroje a postupy racionalizace ve veřejné správě
  • CAF a ISO 9001
  • Procesní audity ve městech 
 • Řízení a motivace:
  • Strategické plánování a řízení rozvoje města
  • Hodnocení a motivace zaměstnanců v praxi města
  • Efektivní vedení porad
 • Komunikace:
  • Jak jednat s klienty města
  • Komunikace pro zaměstnance města
  • Vyjednávání a komunikace s dodavateli
  • Prezentační dovednosti
  • Řešení konfliktů
  • Komunikační dovednosti - komunikace s problémovými zákazníky - řešení konfliktů
  • Asertivita v praxi zaměstnance města
  • Zlepšení týmové spolupráce
 • Čas:
  • Time management v praxi
  • Jak být efektivním a spokojeným

Poptejte na ludek.tesar@cityfinance.cz

Cena: smluvní, poptejte, orientačně cca 12 000 Kč bez 21 % DPH a cestovních výdajů. | Objednat »

Zavedení systému financování obnovy majetku obce

Zavedeme systém financování obnovy majetku do obce

Výstupy:

 • systém financování obnovy majetku obce
 • Konsolidace majetku (ve spolupráci s obcí)
 • Plán obnovy majetku obce
 • Fond obnovy majetku obce

Postup:

 • zjistíme stav financí obce a finanční kondici
 • konsolidujeme majetek (stavby) obce
 • nastavíme systém
Cena: Smluvní | Objednat »

Systémy kvality ISO 9001, CAF, EFQM, BSC a standardy projektového řízení do měst

Zavádíme mezinárodní standardy kvality, výkonového a projektové řízení do měst.

Cena: Smluvní | Objednat »

Finanční, ekonomické a organizační poradenství.

Cena: Smluvní | Objednat »

PORADENSTVÍ

Prosím definujte poptávku a my Vás kontaktujeme.

Cena: Smluvní | Objednat »

Nákup otevřených podílových fondů

 • za předem daný poplatek zprostřekujeme nákup většiny otevřených podílových fondů povolených v ČR,
 • pracujeme na základě licence ČNB,
 • negarantujeme výnos,
 • klient cenné papíry dle svého výběru přímo vlastní na svém účtu MOVENTUM.

 

Cena: Smluvní poplatek | Objednat »

NEZÁVISLÉ ANALÝZY, STUDIE A ROZBORY - hospodaření obcí, měst, krajů a jejich organizací a společností.

Provádíme mnohé analýzy, rozbory a studie. Pokud potřebuje město nezávislé podklady a zhodnocení nebo návrhy řešení rozličných situací, rádi připravíme potřebné podklady. Zaměřujeme se také na hospodaření organizací a společností měst. Provádíme hospodářské, finanční i procesní a personální audity. Navrhujeme řešení.

 

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare