Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Lhota pod Hořičkami

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:574180
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Náchod
Kraj:Královéhradecký
Oblast:Severovýchod
IČ:653993
Orientační počet obyvatel:302
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:33
Výměra:591 ha

Obec

Ulice:Lhota pod Hořičkami čp. 21
PSČ:55205
Pošta:Hořičky
Telefon:491 491 243, 608 200 498
Fax:491 491 243
E-mail:
Internet:http://www.lhotapodhorickami.cz

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:4 520,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:595,83 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3,62 tis. Kč
4. Přijaté dotace:146,58 tis. Kč
Příjmy celkem:5 266,25 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 725,27 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:428,91 tis. Kč
Výdaje celkem:3 154,17 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 112,08 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:4 197,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:588,5 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 148,28 tis. Kč
Příjmy celkem:5 934,37 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 233,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 048,38 tis. Kč
Výdaje celkem:7 281,98 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 347,6 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:3 912,77 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:609,63 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:24,8 tis. Kč
4. Přijaté dotace:295,44 tis. Kč
Příjmy celkem:4 842,63 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 181,72 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:624,98 tis. Kč
Výdaje celkem:2 806,7 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 035,94 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:3 629,15 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:492,61 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:204,16 tis. Kč
Příjmy celkem:4 325,92 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 291,86 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 102,92 tis. Kč
Výdaje celkem:3 394,77 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:931,15 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:3 239,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:457,73 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:333,96 tis. Kč
Příjmy celkem:4 032,62 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 198,68 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 315,25 tis. Kč
Výdaje celkem:4 513,92 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-481,3 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:2 978,01 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:390,15 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:30,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:88,9 tis. Kč
Příjmy celkem:3 487,56 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 808,82 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:816,21 tis. Kč
Výdaje celkem:2 625,03 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:862,54 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:2 728,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:319,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:20,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:188,94 tis. Kč
Příjmy celkem:3 256,48 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 458,83 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 458,83 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:797,65 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:2 353,7 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:382,93 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace:92,1 tis. Kč
Příjmy celkem:2 829,28 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 973,75 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 973,75 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:855,53 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:2 452,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:351,54 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:37,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace:67,21 tis. Kč
Příjmy celkem:2 908,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 440,06 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:149,6 tis. Kč
Výdaje celkem:1 589,66 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 318,91 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:2 281,97 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 206,16 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:119,25 tis. Kč
Příjmy celkem:3 607,38 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 129,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 849,06 tis. Kč
Výdaje celkem:3 978,15 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-370,77 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:2 068,08 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:300,51 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:12,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace:102,34 tis. Kč
Příjmy celkem:2 483,53 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 058,12 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:195,98 tis. Kč
Výdaje celkem:2 254,1 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:229,43 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:2 235,13 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:251,53 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:76,46 tis. Kč
4. Přijaté dotace:91,0 tis. Kč
Příjmy celkem:2 654,12 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 140,98 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:49,35 tis. Kč
Výdaje celkem:2 190,33 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:463,79 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:1 930,9 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:261,19 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6,96 tis. Kč
Příjmy celkem:2 199,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 413,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 413,13 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-214,08 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:1 705,75 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:262,08 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:442,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:143,25 tis. Kč
Příjmy celkem:2 553,58 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 975,82 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 975,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:577,76 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:1 716,88 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:327,78 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:80,19 tis. Kč
Příjmy celkem:2 127,85 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 441,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:55,5 tis. Kč
Výdaje celkem:2 497,1 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-369,25 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:1 672,92 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:229,71 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:43,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:315,26 tis. Kč
Příjmy celkem:2 260,89 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 965,4 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:883,85 tis. Kč
Výdaje celkem:2 849,25 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-588,36 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:1 490,31 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:282,37 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:800,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace:61,82 tis. Kč
Příjmy celkem:2 635,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 234,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:83,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 317,6 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:317,45 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:3 685,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:273,45 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3,3 tis. Kč
4. Přijaté dotace:50,34 tis. Kč
Příjmy celkem:4 012,31 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 884,26 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 300,9 tis. Kč
Výdaje celkem:3 185,16 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:827,15 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:1 753,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:236,81 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:36,63 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 309,7 tis. Kč
Příjmy celkem:3 336,63 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 074,98 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 678,45 tis. Kč
Výdaje celkem:2 753,43 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:583,2 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:188,26 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:811,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:352,49 tis. Kč
4. Přijaté dotace:700,8 tis. Kč
Příjmy celkem:2 052,87 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 294,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 813,34 tis. Kč
Výdaje celkem:8 107,71 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-6 054,84 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:6 511,43 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:305,9 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:549,36 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3,2 tis. Kč
Příjmy celkem:7 369,89 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 053,18 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:210,54 tis. Kč
Výdaje celkem:1 263,72 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:6 106,17 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:1 999,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:299,9 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:108,45 tis. Kč
4. Přijaté dotace:290,97 tis. Kč
Příjmy celkem:2 698,91 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 748,91 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:250,32 tis. Kč
Výdaje celkem:1 999,23 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:699,68 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:1 772,5 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:98,11 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:62,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 661,5 tis. Kč
Příjmy celkem:3 594,66 tis. Kč
5. Běžné výdaje:791,93 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 959,78 tis. Kč
Výdaje celkem:5 751,71 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 157,05 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 3 595 2 699 7 370 2 053 3 337 4 012 2 635 2 261 2 128 2 554 2 199 2 654 2 484 3 607 2 909 2 829 3 256 3 488 4 033 4 326 4 843 5 934 5 266
Výdaje (tis. Kč) 5 752 1 999 1 264 8 108 2 753 3 185 2 318 2 849 2 497 1 976 2 413 2 190 2 254 3 978 1 590 1 974 2 459 2 625 4 514 3 395 2 807 7 282 3 154
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare