Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Ostrava

Základní informace

Statut:Statutární město
ZUJ:554821
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ano
Obec s rozšířenou působností:Ano
Okres:Ostrava-město
Kraj:Moravskoslezský
Oblast:Ostravsko
IČ:845451
Orientační počet obyvatel:289128
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:172840
Výměra:21422 ha

Statutární město

Ulice:Prokešovo náměstí 1803/8
PSČ:729 30
Pošta:Ostrava
Telefon:599 444 444
Fax:-
E-mail:
Internet:http://www.ostrava.cz/cs

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ano
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:8 645 579,92 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 762 510,21 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:392 700,04 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 264 670,7 tis. Kč
Příjmy celkem:12 065 460,88 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 917 219,21 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 358 401,83 tis. Kč
Výdaje celkem:11 275 621,04 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:789 839,84 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:8 106 922,37 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 661 807,58 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:72 280,63 tis. Kč
4. Přijaté dotace:880 098,33 tis. Kč
Příjmy celkem:10 721 108,92 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 302 935,08 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 301 667,42 tis. Kč
Výdaje celkem:10 604 602,5 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:116 506,41 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:7 468 892,87 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 554 007,36 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:81 380,58 tis. Kč
4. Přijaté dotace:805 936,72 tis. Kč
Příjmy celkem:9 910 217,53 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 584 658,51 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 687 920,6 tis. Kč
Výdaje celkem:9 272 579,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:637 638,42 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:7 053 173,29 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 600 129,81 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:331 311,69 tis. Kč
4. Přijaté dotace:996 802,36 tis. Kč
Příjmy celkem:9 981 417,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 894 469,84 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 433 462,21 tis. Kč
Výdaje celkem:8 327 932,05 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 653 485,1 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:6 509 470,65 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 277 523,99 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:179 066,51 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 368 342,34 tis. Kč
Příjmy celkem:9 334 403,49 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 457 042,04 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 139 206,64 tis. Kč
Výdaje celkem:8 596 248,68 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:738 154,81 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:6 521 857,12 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 598 674,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:178 398,67 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 725 335,26 tis. Kč
Příjmy celkem:11 024 265,79 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 191 929,61 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 838 871,89 tis. Kč
Výdaje celkem:11 030 801,5 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-6 535,71 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:6 314 277,55 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 526 654,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:504 828,96 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 564 016,38 tis. Kč
Příjmy celkem:10 909 777,22 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 889 662,91 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 254 792,59 tis. Kč
Výdaje celkem:11 144 455,5 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-234 678,28 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:6 118 580,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 424 326,58 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:545 860,53 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 913 091,99 tis. Kč
Příjmy celkem:10 001 859,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 505 256,46 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 783 741,89 tis. Kč
Výdaje celkem:10 288 998,35 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-287 138,44 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:6 059 528,6 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 457 718,14 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:301 604,96 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 155 219,57 tis. Kč
Příjmy celkem:10 974 071,27 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 681 519,29 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 933 977,4 tis. Kč
Výdaje celkem:10 615 496,69 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:358 574,59 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:6 030 344,02 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 144 684,54 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:391 604,67 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 356 134,1 tis. Kč
Příjmy celkem:10 922 767,33 tis. Kč
5. Běžné výdaje:9 164 392,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 538 944,57 tis. Kč
Výdaje celkem:11 703 337,12 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-780 569,79 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:5 889 728,44 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 224 931,91 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:343 319,54 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 252 750,87 tis. Kč
Příjmy celkem:10 710 730,76 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 285 261,3 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 864 288,83 tis. Kč
Výdaje celkem:11 149 550,13 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-438 819,37 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:6 813 546,04 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 073 052,17 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:419 980,11 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 934 849,26 tis. Kč
Příjmy celkem:11 241 427,58 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 176 109,89 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 512 496,79 tis. Kč
Výdaje celkem:10 688 606,68 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:552 820,9 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:6 524 018,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 000 660,89 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:522 155,53 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 915 264,68 tis. Kč
Příjmy celkem:10 962 099,6 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 877 001,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 378 369,67 tis. Kč
Výdaje celkem:10 255 370,76 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:706 728,84 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:5 988 456,09 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 013 797,84 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:860 578,51 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 182 941,5 tis. Kč
Příjmy celkem:11 045 773,94 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 930 662,12 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 368 580,53 tis. Kč
Výdaje celkem:11 299 242,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-253 468,71 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:5 938 601,18 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 060 882,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:383 740,76 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 290 093,26 tis. Kč
Příjmy celkem:10 673 317,49 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 496 994,39 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 765 407,82 tis. Kč
Výdaje celkem:11 262 402,21 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-589 084,72 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:5 352 868,35 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 068 814,65 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:425 962,81 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 102 262,46 tis. Kč
Příjmy celkem:10 949 908,27 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 136 301,92 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 045 536,66 tis. Kč
Výdaje celkem:12 181 838,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 231 930,29 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:4 799 398,18 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 047 798,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:893 070,22 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 794 680,62 tis. Kč
Příjmy celkem:10 534 947,33 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 587 505,78 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 353 475,6 tis. Kč
Výdaje celkem:10 940 981,38 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-406 034,05 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:5 301 354,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 072 280,29 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:296 544,04 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 299 373,79 tis. Kč
Příjmy celkem:9 969 552,34 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 797 181,15 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 491 316,19 tis. Kč
Výdaje celkem:10 288 497,34 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-318 944,99 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:4 195 785,56 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 258 803,19 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:279 825,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 480 296,12 tis. Kč
Příjmy celkem:9 214 710,56 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 083 721,52 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 479 827,08 tis. Kč
Výdaje celkem:9 563 548,6 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-348 838,04 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:3 498 081,14 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 324 559,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 649 183,92 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 593 852,74 tis. Kč
Příjmy celkem:9 065 677,54 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 240 641,04 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 672 520,67 tis. Kč
Výdaje celkem:6 913 161,71 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 152 515,79 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:3 304 319,65 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 280 249,9 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:703 443,53 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 296 959,98 tis. Kč
Příjmy celkem:6 584 973,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 841 897,44 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 736 434,5 tis. Kč
Výdaje celkem:6 578 331,94 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:6 641,11 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:3 383 065,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 396 925,97 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:331 624,72 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 050 547,95 tis. Kč
Příjmy celkem:6 162 164,56 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 365 049,27 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 672 547,46 tis. Kč
Výdaje celkem:6 037 596,73 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:124 567,83 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:3 023 718,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 120 146,92 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:380 583,29 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 272 178,57 tis. Kč
Příjmy celkem:5 796 627,37 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 945 535,01 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 947 157,84 tis. Kč
Výdaje celkem:5 892 692,85 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-96 065,48 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 5 796 627 6 162 165 6 584 973 9 065 678 9 214 711 9 969 552 10 534 947 10 949 908 10 673 317 11 045 774 10 962 100 11 241 428 10 710 731 10 922 767 10 974 071 10 001 860 10 909 777 11 024 266 9 334 403 9 981 417 9 910 218 10 721 109 12 065 461
Výdaje (tis. Kč) 5 892 693 6 037 597 6 578 332 6 913 162 9 563 549 10 288 497 10 940 981 12 181 839 11 262 402 11 299 243 10 255 371 10 688 607 11 149 550 11 703 337 10 615 497 10 288 998 11 144 456 11 030 802 8 596 249 8 327 932 9 272 579 10 604 603 11 275 621
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare