Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Bruntál

Základní informace

Statut:Město
ZUJ:597180
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ano
Obec s rozšířenou působností:Ano
Okres:Bruntál
Kraj:Moravskoslezský
Oblast:Ostravsko
IČ:295892
Orientační počet obyvatel:16408
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:8794
Výměra:2935 ha

Město

Ulice:Nádražní 994/20
PSČ:792 01
Pošta:Bruntál 1
Telefon:554 706 111, 554 712 193
Fax:-
E-mail:
Internet:http://www.mubruntal.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ano
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:296 581,43 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:91 270,81 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7 170,52 tis. Kč
4. Přijaté dotace:129 621,36 tis. Kč
Příjmy celkem:524 644,12 tis. Kč
5. Běžné výdaje:390 204,34 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:116 984,47 tis. Kč
Výdaje celkem:507 188,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:17 455,3 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:276 065,73 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:95 244,38 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:15 522,85 tis. Kč
4. Přijaté dotace:90 596,34 tis. Kč
Příjmy celkem:477 429,3 tis. Kč
5. Běžné výdaje:364 596,04 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:94 281,28 tis. Kč
Výdaje celkem:458 877,32 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:18 551,98 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:259 181,89 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:87 583,0 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7 738,96 tis. Kč
4. Přijaté dotace:73 427,13 tis. Kč
Příjmy celkem:427 930,98 tis. Kč
5. Běžné výdaje:313 344,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:98 875,06 tis. Kč
Výdaje celkem:412 219,66 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:15 711,32 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:247 843,64 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:78 202,24 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:11 130,31 tis. Kč
4. Přijaté dotace:65 961,6 tis. Kč
Příjmy celkem:403 137,79 tis. Kč
5. Běžné výdaje:323 180,97 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:33 405,7 tis. Kč
Výdaje celkem:356 586,67 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:46 551,12 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:221 234,6 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:79 389,58 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:12 866,83 tis. Kč
4. Přijaté dotace:90 703,17 tis. Kč
Příjmy celkem:404 194,18 tis. Kč
5. Běžné výdaje:317 119,78 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:58 074,08 tis. Kč
Výdaje celkem:375 193,87 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:29 000,31 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:218 630,78 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:79 555,61 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:8 448,1 tis. Kč
4. Přijaté dotace:134 026,26 tis. Kč
Příjmy celkem:440 660,75 tis. Kč
5. Běžné výdaje:302 370,33 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:168 542,86 tis. Kč
Výdaje celkem:470 913,19 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-30 252,44 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:207 286,29 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:74 665,61 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4 706,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace:48 787,94 tis. Kč
Příjmy celkem:335 446,38 tis. Kč
5. Běžné výdaje:280 045,17 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:40 525,08 tis. Kč
Výdaje celkem:320 570,25 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:14 876,12 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:185 980,76 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:75 536,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:12 808,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace:48 118,3 tis. Kč
Příjmy celkem:322 444,08 tis. Kč
5. Běžné výdaje:277 848,47 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:23 560,76 tis. Kč
Výdaje celkem:301 409,23 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:21 034,85 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:176 685,72 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:71 500,41 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:16 723,57 tis. Kč
4. Přijaté dotace:147 976,46 tis. Kč
Příjmy celkem:412 886,16 tis. Kč
5. Běžné výdaje:347 932,85 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:48 225,04 tis. Kč
Výdaje celkem:396 157,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:16 728,27 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:189 419,45 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:64 970,01 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:22 912,24 tis. Kč
4. Přijaté dotace:183 138,81 tis. Kč
Příjmy celkem:460 440,51 tis. Kč
5. Běžné výdaje:362 166,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:156 289,46 tis. Kč
Výdaje celkem:518 455,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-58 015,07 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:170 755,41 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:56 297,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:71 689,47 tis. Kč
4. Přijaté dotace:137 119,04 tis. Kč
Příjmy celkem:435 861,21 tis. Kč
5. Běžné výdaje:331 986,31 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:96 808,34 tis. Kč
Výdaje celkem:428 794,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:7 066,56 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:199 858,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:46 579,48 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:10 776,36 tis. Kč
4. Přijaté dotace:126 054,31 tis. Kč
Příjmy celkem:383 268,25 tis. Kč
5. Běžné výdaje:354 269,97 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:53 503,93 tis. Kč
Výdaje celkem:407 773,9 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-24 505,65 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:185 418,31 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:51 541,8 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:14 575,46 tis. Kč
4. Přijaté dotace:154 032,53 tis. Kč
Příjmy celkem:405 568,1 tis. Kč
5. Běžné výdaje:336 470,15 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:63 069,59 tis. Kč
Výdaje celkem:399 539,74 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:6 028,36 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:162 808,69 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:52 027,62 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:17 413,81 tis. Kč
4. Přijaté dotace:163 413,57 tis. Kč
Příjmy celkem:395 663,71 tis. Kč
5. Běžné výdaje:315 452,29 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:82 292,47 tis. Kč
Výdaje celkem:397 744,76 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 081,05 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:158 636,7 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:31 635,49 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:6 866,15 tis. Kč
4. Přijaté dotace:134 872,61 tis. Kč
Příjmy celkem:332 010,96 tis. Kč
5. Běžné výdaje:263 430,18 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:51 740,4 tis. Kč
Výdaje celkem:315 170,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:16 840,38 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:158 237,83 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:22 338,0 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7 648,43 tis. Kč
4. Přijaté dotace:236 945,54 tis. Kč
Příjmy celkem:425 169,8 tis. Kč
5. Běžné výdaje:368 550,75 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:127 848,68 tis. Kč
Výdaje celkem:496 399,43 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-71 229,63 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:132 901,64 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:90 606,76 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:13 933,93 tis. Kč
4. Přijaté dotace:257 659,38 tis. Kč
Příjmy celkem:495 101,71 tis. Kč
5. Běžné výdaje:416 226,31 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:32 335,58 tis. Kč
Výdaje celkem:448 561,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:46 539,82 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:117 634,31 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:82 631,89 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:8 083,32 tis. Kč
4. Přijaté dotace:172 545,87 tis. Kč
Příjmy celkem:380 895,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje:291 696,39 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:58 902,03 tis. Kč
Výdaje celkem:350 598,42 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:30 296,96 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:101 459,52 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:19 608,95 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:11 046,57 tis. Kč
4. Přijaté dotace:224 754,15 tis. Kč
Příjmy celkem:356 869,19 tis. Kč
5. Běžné výdaje:233 481,8 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:115 631,04 tis. Kč
Výdaje celkem:349 112,84 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:7 756,35 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:70 997,33 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:16 259,61 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:25 945,89 tis. Kč
4. Přijaté dotace:68 326,68 tis. Kč
Příjmy celkem:181 529,51 tis. Kč
5. Běžné výdaje:155 617,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:34 120,22 tis. Kč
Výdaje celkem:189 737,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-8 208,08 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:72 531,18 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:15 063,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:21 564,59 tis. Kč
4. Přijaté dotace:63 643,02 tis. Kč
Příjmy celkem:172 801,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:137 946,51 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:42 049,67 tis. Kč
Výdaje celkem:179 996,18 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-7 194,28 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:79 840,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:32 632,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:21 966,79 tis. Kč
4. Přijaté dotace:62 188,96 tis. Kč
Příjmy celkem:196 628,47 tis. Kč
5. Běžné výdaje:151 037,87 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:60 024,22 tis. Kč
Výdaje celkem:211 062,09 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-14 433,62 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:68 717,41 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:36 912,86 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:14 101,29 tis. Kč
4. Přijaté dotace:52 797,51 tis. Kč
Příjmy celkem:172 529,06 tis. Kč
5. Běžné výdaje:122 655,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:53 541,66 tis. Kč
Výdaje celkem:176 197,22 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-3 668,16 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 172 529 196 628 172 802 181 530 356 869 380 895 495 102 425 170 332 011 395 664 405 568 383 268 435 861 460 441 412 886 322 444 335 446 440 661 404 194 403 138 427 931 477 429 524 644
Výdaje (tis. Kč) 176 197 211 062 179 996 189 738 349 113 350 598 448 562 496 399 315 171 397 745 399 540 407 774 428 795 518 456 396 158 301 409 320 570 470 913 375 194 356 587 412 220 458 877 507 189
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare