Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Mikulov

Základní informace

Statut:Město
ZUJ:584649
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ano
Obec s rozšířenou působností:Ano
Okres:Břeclav
Kraj:Jihomoravský
Oblast:Jihovýchod
IČ:283347
Orientační počet obyvatel:7359
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:3566
Výměra:4533 ha

Město

Ulice:Náměstí 1
PSČ:69220
Pošta:Mikulov na Moravě
Telefon:519 444 555
Fax:519 444 500
E-mail:
Internet:http://www.mikulov.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ano
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:164 694,53 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:40 893,25 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 901,77 tis. Kč
4. Přijaté dotace:68 761,79 tis. Kč
Příjmy celkem:278 251,35 tis. Kč
5. Běžné výdaje:182 326,8 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:122 410,97 tis. Kč
Výdaje celkem:304 737,77 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-26 486,42 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:151 317,06 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:39 408,99 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5 907,61 tis. Kč
4. Přijaté dotace:48 227,26 tis. Kč
Příjmy celkem:244 860,92 tis. Kč
5. Běžné výdaje:173 810,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:90 856,51 tis. Kč
Výdaje celkem:264 666,88 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-19 805,96 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:153 432,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:44 743,0 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:8 203,2 tis. Kč
4. Přijaté dotace:31 833,68 tis. Kč
Příjmy celkem:238 212,1 tis. Kč
5. Běžné výdaje:163 888,24 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:58 675,3 tis. Kč
Výdaje celkem:222 563,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:15 648,55 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:156 223,46 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:42 030,6 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:8 636,9 tis. Kč
4. Přijaté dotace:27 667,55 tis. Kč
Příjmy celkem:234 558,52 tis. Kč
5. Běžné výdaje:156 690,22 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:19 516,6 tis. Kč
Výdaje celkem:176 206,83 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:58 351,69 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:129 791,84 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:39 785,81 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:8 062,92 tis. Kč
4. Přijaté dotace:50 618,27 tis. Kč
Příjmy celkem:228 258,83 tis. Kč
5. Běžné výdaje:144 243,47 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:69 708,94 tis. Kč
Výdaje celkem:213 952,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:14 306,42 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:127 184,41 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:38 490,77 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:570,83 tis. Kč
4. Přijaté dotace:24 102,52 tis. Kč
Příjmy celkem:190 348,53 tis. Kč
5. Běžné výdaje:154 485,71 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:32 713,15 tis. Kč
Výdaje celkem:187 198,85 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 149,67 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:114 427,65 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:34 039,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:29 203,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace:27 546,43 tis. Kč
Příjmy celkem:205 217,64 tis. Kč
5. Běžné výdaje:154 597,84 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:11 647,38 tis. Kč
Výdaje celkem:166 245,23 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:38 972,42 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:98 320,37 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:33 004,11 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:13 005,96 tis. Kč
4. Přijaté dotace:25 074,69 tis. Kč
Příjmy celkem:169 405,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje:125 128,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:16 081,04 tis. Kč
Výdaje celkem:141 209,6 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:28 195,54 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:80 825,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:34 704,44 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:10 905,23 tis. Kč
4. Přijaté dotace:81 212,16 tis. Kč
Příjmy celkem:207 646,93 tis. Kč
5. Běžné výdaje:186 039,12 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:12 134,09 tis. Kč
Výdaje celkem:198 173,2 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:9 473,73 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:79 200,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:32 941,83 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:11 272,97 tis. Kč
4. Přijaté dotace:102 264,4 tis. Kč
Příjmy celkem:225 679,99 tis. Kč
5. Běžné výdaje:198 785,89 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:24 263,0 tis. Kč
Výdaje celkem:223 048,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 631,1 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:79 557,56 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:36 853,62 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:16 517,09 tis. Kč
4. Přijaté dotace:102 650,88 tis. Kč
Příjmy celkem:235 579,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje:198 858,15 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:63 511,89 tis. Kč
Výdaje celkem:262 370,04 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-26 790,89 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:89 075,37 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:35 179,95 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:16 090,19 tis. Kč
4. Přijaté dotace:93 790,41 tis. Kč
Příjmy celkem:234 135,93 tis. Kč
5. Běžné výdaje:189 454,68 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:38 184,74 tis. Kč
Výdaje celkem:227 639,42 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:6 496,51 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:94 152,32 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:33 905,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:20 410,05 tis. Kč
4. Přijaté dotace:95 145,39 tis. Kč
Příjmy celkem:243 613,44 tis. Kč
5. Běžné výdaje:197 438,26 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:41 961,08 tis. Kč
Výdaje celkem:239 399,34 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 214,1 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:75 402,61 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:29 091,84 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:56 484,42 tis. Kč
4. Přijaté dotace:88 789,88 tis. Kč
Příjmy celkem:249 768,76 tis. Kč
5. Běžné výdaje:167 140,34 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:77 857,14 tis. Kč
Výdaje celkem:244 997,48 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 771,28 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:73 787,42 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:27 799,93 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:15 651,61 tis. Kč
4. Přijaté dotace:60 864,26 tis. Kč
Příjmy celkem:178 103,22 tis. Kč
5. Běžné výdaje:146 225,96 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:30 108,58 tis. Kč
Výdaje celkem:176 334,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 768,68 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:69 042,12 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:30 418,79 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:9 170,27 tis. Kč
4. Přijaté dotace:93 999,77 tis. Kč
Příjmy celkem:202 630,95 tis. Kč
5. Běžné výdaje:185 469,33 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:30 459,84 tis. Kč
Výdaje celkem:215 929,17 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-13 298,22 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:58 919,25 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:8 149,64 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:22 721,23 tis. Kč
4. Přijaté dotace:105 426,19 tis. Kč
Příjmy celkem:195 216,31 tis. Kč
5. Běžné výdaje:156 681,73 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:36 107,66 tis. Kč
Výdaje celkem:192 789,39 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 426,92 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:52 148,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:9 405,89 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4 745,31 tis. Kč
4. Přijaté dotace:76 125,72 tis. Kč
Příjmy celkem:142 425,85 tis. Kč
5. Běžné výdaje:123 724,02 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:36 259,09 tis. Kč
Výdaje celkem:159 983,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-17 557,26 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:48 680,95 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:12 810,61 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4 486,96 tis. Kč
4. Přijaté dotace:64 805,48 tis. Kč
Příjmy celkem:130 784,0 tis. Kč
5. Běžné výdaje:110 663,11 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:17 324,82 tis. Kč
Výdaje celkem:127 987,93 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 796,07 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:51 615,06 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:7 355,53 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:12 247,24 tis. Kč
4. Přijaté dotace:65 478,95 tis. Kč
Příjmy celkem:136 696,78 tis. Kč
5. Běžné výdaje:114 763,77 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:45 649,19 tis. Kč
Výdaje celkem:160 412,96 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-23 716,18 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:34 372,06 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:11 987,54 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:55 788,99 tis. Kč
4. Přijaté dotace:83 317,56 tis. Kč
Příjmy celkem:185 466,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje:80 203,75 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:61 724,39 tis. Kč
Výdaje celkem:141 928,14 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:43 538,01 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:38 992,44 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:8 202,85 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:6 279,16 tis. Kč
4. Přijaté dotace:42 107,43 tis. Kč
Příjmy celkem:95 581,87 tis. Kč
5. Běžné výdaje:65 762,89 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:27 782,22 tis. Kč
Výdaje celkem:93 545,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 036,76 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:39 094,29 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:7 803,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:23 503,82 tis. Kč
4. Přijaté dotace:58 314,42 tis. Kč
Příjmy celkem:128 715,65 tis. Kč
5. Běžné výdaje:64 361,24 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:64 799,62 tis. Kč
Výdaje celkem:129 160,86 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-445,21 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 128 716 95 582 185 466 136 697 130 784 142 426 195 216 202 631 178 103 249 769 243 613 234 136 235 579 225 680 207 647 169 405 205 218 190 349 228 259 234 559 238 212 244 861 278 251
Výdaje (tis. Kč) 129 161 93 545 141 928 160 413 127 988 159 983 192 789 215 929 176 335 244 997 239 399 227 639 262 370 223 049 198 173 141 210 166 245 187 199 213 952 176 207 222 564 264 667 304 738
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare