Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Pohořelice

Základní informace

Statut:Město
ZUJ:584801
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ano
Obec s rozšířenou působností:Ano
Okres:Břeclav
Kraj:Jihomoravský
Oblast:Jihovýchod
IČ:283509
Orientační počet obyvatel:5051
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:2997
Výměra:4303 ha

Město

Ulice:Vídeňská 699
PSČ:69123
Pošta:Pohořelice
Telefon:519 301 311
Fax:519 424 552
E-mail:
Internet:http://www.pohorelice.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ano
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:109 873,78 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:26 832,94 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:11 676,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace:107 521,42 tis. Kč
Příjmy celkem:255 904,69 tis. Kč
5. Běžné výdaje:112 675,84 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:166 678,35 tis. Kč
Výdaje celkem:279 354,19 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-23 449,5 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:97 748,12 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:26 556,26 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7 059,03 tis. Kč
4. Přijaté dotace:46 011,22 tis. Kč
Příjmy celkem:177 374,62 tis. Kč
5. Běžné výdaje:109 332,85 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:103 439,64 tis. Kč
Výdaje celkem:212 772,49 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-35 397,87 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:89 658,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:23 773,06 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:11 380,67 tis. Kč
4. Přijaté dotace:27 234,43 tis. Kč
Příjmy celkem:152 047,09 tis. Kč
5. Běžné výdaje:92 493,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:39 075,48 tis. Kč
Výdaje celkem:131 569,04 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:20 478,05 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:83 768,06 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:19 226,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 600,38 tis. Kč
4. Přijaté dotace:25 591,05 tis. Kč
Příjmy celkem:131 186,22 tis. Kč
5. Běžné výdaje:92 631,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:29 238,43 tis. Kč
Výdaje celkem:121 869,71 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:9 316,51 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:74 147,72 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:24 505,73 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:18 953,82 tis. Kč
4. Přijaté dotace:63 070,97 tis. Kč
Příjmy celkem:180 678,25 tis. Kč
5. Běžné výdaje:90 741,08 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:90 349,95 tis. Kč
Výdaje celkem:181 091,03 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-412,78 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:72 647,69 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:29 760,34 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:9 952,78 tis. Kč
4. Přijaté dotace:56 014,26 tis. Kč
Příjmy celkem:168 375,07 tis. Kč
5. Běžné výdaje:97 611,49 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:91 522,69 tis. Kč
Výdaje celkem:189 134,18 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-20 759,1 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:69 327,66 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:23 631,55 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:18 109,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:33 073,31 tis. Kč
Příjmy celkem:144 142,02 tis. Kč
5. Běžné výdaje:91 826,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:38 034,78 tis. Kč
Výdaje celkem:129 860,87 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:14 281,15 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:51 469,74 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:29 150,8 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:23 062,66 tis. Kč
4. Přijaté dotace:21 457,22 tis. Kč
Příjmy celkem:125 140,43 tis. Kč
5. Běžné výdaje:83 823,92 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:23 962,98 tis. Kč
Výdaje celkem:107 786,9 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:17 353,53 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:48 878,26 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:26 083,69 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:8 531,93 tis. Kč
4. Přijaté dotace:56 968,37 tis. Kč
Příjmy celkem:140 462,24 tis. Kč
5. Běžné výdaje:112 930,07 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:9 167,91 tis. Kč
Výdaje celkem:122 097,98 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:18 364,26 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:51 342,0 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:32 492,57 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:13 148,13 tis. Kč
4. Přijaté dotace:58 516,67 tis. Kč
Příjmy celkem:155 499,37 tis. Kč
5. Běžné výdaje:122 066,69 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:22 884,66 tis. Kč
Výdaje celkem:144 951,35 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:10 548,02 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:44 423,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:25 582,98 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:34 017,84 tis. Kč
4. Přijaté dotace:48 951,06 tis. Kč
Příjmy celkem:152 975,37 tis. Kč
5. Běžné výdaje:117 235,72 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:33 979,6 tis. Kč
Výdaje celkem:151 215,32 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 760,05 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:55 256,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:22 731,01 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:22 878,66 tis. Kč
4. Přijaté dotace:51 474,91 tis. Kč
Příjmy celkem:152 341,52 tis. Kč
5. Běžné výdaje:106 788,83 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:88 513,47 tis. Kč
Výdaje celkem:195 302,3 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-42 960,78 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:46 396,29 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:20 382,7 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:26 226,46 tis. Kč
4. Přijaté dotace:71 598,06 tis. Kč
Příjmy celkem:164 603,51 tis. Kč
5. Běžné výdaje:97 152,72 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:55 037,32 tis. Kč
Výdaje celkem:152 190,04 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:12 413,47 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:52 889,12 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:18 085,27 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:12 591,41 tis. Kč
4. Přijaté dotace:69 559,32 tis. Kč
Příjmy celkem:153 125,12 tis. Kč
5. Běžné výdaje:102 162,01 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:63 874,84 tis. Kč
Výdaje celkem:166 036,85 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-12 911,73 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:43 953,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:17 451,07 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:42 668,98 tis. Kč
4. Přijaté dotace:48 810,88 tis. Kč
Příjmy celkem:152 884,87 tis. Kč
5. Běžné výdaje:80 995,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:29 456,49 tis. Kč
Výdaje celkem:110 451,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:42 433,29 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:37 759,19 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:18 734,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:13 364,82 tis. Kč
4. Přijaté dotace:69 924,19 tis. Kč
Příjmy celkem:139 782,32 tis. Kč
5. Běžné výdaje:90 816,34 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:59 728,12 tis. Kč
Výdaje celkem:150 544,46 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-10 762,14 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:36 397,18 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:16 777,52 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:10 846,62 tis. Kč
4. Přijaté dotace:60 347,09 tis. Kč
Příjmy celkem:124 368,41 tis. Kč
5. Běžné výdaje:89 392,52 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:26 515,09 tis. Kč
Výdaje celkem:115 907,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:8 460,8 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:35 390,9 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:16 919,09 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:14 376,06 tis. Kč
4. Přijaté dotace:55 989,58 tis. Kč
Příjmy celkem:122 675,63 tis. Kč
5. Běžné výdaje:72 477,03 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:33 692,15 tis. Kč
Výdaje celkem:106 169,18 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:16 506,45 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:28 825,35 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:15 522,06 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:17 861,81 tis. Kč
4. Přijaté dotace:26 782,37 tis. Kč
Příjmy celkem:88 991,59 tis. Kč
5. Běžné výdaje:63 654,03 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:11 569,07 tis. Kč
Výdaje celkem:75 223,1 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:13 768,49 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:21 712,99 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:23 254,41 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:9 043,56 tis. Kč
4. Přijaté dotace:20 183,56 tis. Kč
Příjmy celkem:74 194,52 tis. Kč
5. Běžné výdaje:43 789,32 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:28 718,22 tis. Kč
Výdaje celkem:72 507,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 686,98 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:23 935,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:15 230,97 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:22 935,04 tis. Kč
4. Přijaté dotace:28 973,73 tis. Kč
Příjmy celkem:91 075,55 tis. Kč
5. Běžné výdaje:44 852,16 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:34 680,85 tis. Kč
Výdaje celkem:79 533,01 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:11 542,54 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:24 025,13 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:17 360,8 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5 494,39 tis. Kč
4. Přijaté dotace:41 509,41 tis. Kč
Příjmy celkem:88 389,73 tis. Kč
5. Běžné výdaje:31 895,49 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:80 985,4 tis. Kč
Výdaje celkem:112 880,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-24 491,16 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:18 596,43 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:11 898,47 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:6 859,16 tis. Kč
4. Přijaté dotace:47 357,94 tis. Kč
Příjmy celkem:84 712,0 tis. Kč
5. Běžné výdaje:36 979,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:72 028,81 tis. Kč
Výdaje celkem:109 008,46 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-24 296,46 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 84 712 88 390 91 076 74 195 88 992 122 676 124 368 139 782 152 885 153 125 164 604 152 342 152 975 155 499 140 462 125 140 144 142 168 375 180 678 131 186 152 047 177 375 255 905
Výdaje (tis. Kč) 109 008 112 881 79 533 72 508 75 223 106 169 115 908 150 544 110 452 166 037 152 190 195 302 151 215 144 951 122 098 107 787 129 861 189 134 181 091 121 870 131 569 212 772 279 354
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare