Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Kolín

Základní informace

Statut:Město
ZUJ:533165
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ano
Obec s rozšířenou působností:Ano
Okres:Kolín
Kraj:Středočeský
Oblast:Střední čechy
IČ:235440
Orientační počet obyvatel:31690
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:19928
Výměra:3499 ha

Město

Ulice:Karlovo nám.  78
PSČ:28012
Pošta:Kolín I
Telefon:321 748 111
Fax:321 720 911
E-mail:
Internet:http://www.mukolin.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ano
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:583 288,18 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:268 713,98 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:52 265,29 tis. Kč
4. Přijaté dotace:170 062,03 tis. Kč
Příjmy celkem:1 074 329,48 tis. Kč
5. Běžné výdaje:790 954,93 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:238 378,74 tis. Kč
Výdaje celkem:1 029 333,67 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:44 995,8 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:548 684,95 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:245 719,63 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:39 454,16 tis. Kč
4. Přijaté dotace:142 869,52 tis. Kč
Příjmy celkem:976 728,26 tis. Kč
5. Běžné výdaje:761 134,36 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:241 875,95 tis. Kč
Výdaje celkem:1 003 010,31 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-26 282,06 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:504 827,3 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:247 379,4 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:64 973,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace:101 268,96 tis. Kč
Příjmy celkem:918 449,21 tis. Kč
5. Běžné výdaje:698 175,45 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:159 162,79 tis. Kč
Výdaje celkem:857 338,24 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:61 110,97 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:477 200,98 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:248 627,0 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:42 713,14 tis. Kč
4. Přijaté dotace:75 252,29 tis. Kč
Příjmy celkem:843 793,42 tis. Kč
5. Běžné výdaje:615 114,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:92 761,26 tis. Kč
Výdaje celkem:707 875,91 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:135 917,51 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:452 166,99 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:241 279,06 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:20 893,18 tis. Kč
4. Přijaté dotace:129 533,86 tis. Kč
Příjmy celkem:843 873,09 tis. Kč
5. Běžné výdaje:624 761,61 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:148 132,87 tis. Kč
Výdaje celkem:772 894,48 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:70 978,61 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:432 530,54 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:235 926,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:52 201,15 tis. Kč
4. Přijaté dotace:166 514,21 tis. Kč
Příjmy celkem:887 172,58 tis. Kč
5. Běžné výdaje:599 033,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:213 348,16 tis. Kč
Výdaje celkem:812 381,45 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:74 791,13 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:420 695,4 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:236 984,04 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:80 678,44 tis. Kč
4. Přijaté dotace:117 615,53 tis. Kč
Příjmy celkem:855 973,4 tis. Kč
5. Běžné výdaje:600 903,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:135 251,68 tis. Kč
Výdaje celkem:736 155,1 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:119 818,29 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:374 480,12 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:224 487,07 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:21 285,46 tis. Kč
4. Přijaté dotace:68 281,89 tis. Kč
Příjmy celkem:688 534,55 tis. Kč
5. Běžné výdaje:571 693,77 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:47 485,3 tis. Kč
Výdaje celkem:619 179,07 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:69 355,47 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:357 101,38 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:225 552,55 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:22 663,64 tis. Kč
4. Přijaté dotace:246 268,48 tis. Kč
Příjmy celkem:851 586,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje:732 530,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:67 946,06 tis. Kč
Výdaje celkem:800 476,34 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:51 109,71 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:363 183,88 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:220 575,35 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:68 338,82 tis. Kč
4. Přijaté dotace:246 119,98 tis. Kč
Příjmy celkem:898 218,03 tis. Kč
5. Běžné výdaje:740 098,49 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:106 697,6 tis. Kč
Výdaje celkem:846 796,09 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:51 421,94 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:348 718,41 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:225 649,48 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:130 689,46 tis. Kč
4. Přijaté dotace:291 982,76 tis. Kč
Příjmy celkem:997 040,13 tis. Kč
5. Běžné výdaje:784 355,72 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:135 700,05 tis. Kč
Výdaje celkem:920 055,77 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:76 984,36 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:404 795,54 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:198 475,53 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:158 266,24 tis. Kč
4. Přijaté dotace:271 551,57 tis. Kč
Příjmy celkem:1 033 088,89 tis. Kč
5. Běžné výdaje:772 118,73 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:220 420,05 tis. Kč
Výdaje celkem:992 538,78 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:40 550,11 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:352 533,08 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:179 027,92 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:143 560,04 tis. Kč
4. Přijaté dotace:301 823,86 tis. Kč
Příjmy celkem:976 944,89 tis. Kč
5. Běžné výdaje:688 248,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:348 887,17 tis. Kč
Výdaje celkem:1 037 135,73 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-60 190,84 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:307 183,05 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:188 310,99 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:134 461,29 tis. Kč
4. Přijaté dotace:768 456,69 tis. Kč
Příjmy celkem:1 398 412,02 tis. Kč
5. Běžné výdaje:534 947,85 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 216 473,89 tis. Kč
Výdaje celkem:1 751 421,74 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-353 009,72 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:271 357,34 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:157 440,79 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:114 993,77 tis. Kč
4. Přijaté dotace:583 776,87 tis. Kč
Příjmy celkem:1 127 568,77 tis. Kč
5. Běžné výdaje:475 913,51 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:904 967,08 tis. Kč
Výdaje celkem:1 380 880,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-253 311,82 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:314 362,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:135 986,84 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:188 540,97 tis. Kč
4. Přijaté dotace:612 797,68 tis. Kč
Příjmy celkem:1 251 688,11 tis. Kč
5. Běžné výdaje:673 123,06 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:550 528,85 tis. Kč
Výdaje celkem:1 223 651,91 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:28 036,2 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:250 112,84 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:131 821,18 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:113 755,22 tis. Kč
4. Přijaté dotace:588 857,48 tis. Kč
Příjmy celkem:1 084 546,73 tis. Kč
5. Běžné výdaje:594 838,43 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:539 063,89 tis. Kč
Výdaje celkem:1 133 902,32 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-49 355,59 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:225 988,13 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:54 759,99 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:289 518,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 177 853,38 tis. Kč
Příjmy celkem:1 748 120,2 tis. Kč
5. Běžné výdaje:449 749,4 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 424 094,65 tis. Kč
Výdaje celkem:1 873 844,05 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-125 723,86 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:202 272,04 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:60 528,51 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:36 372,06 tis. Kč
4. Přijaté dotace:492 669,03 tis. Kč
Příjmy celkem:791 841,62 tis. Kč
5. Běžné výdaje:371 574,47 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:392 308,29 tis. Kč
Výdaje celkem:763 882,76 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:27 958,86 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:226 246,87 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:58 922,5 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:26 078,52 tis. Kč
4. Přijaté dotace:113 396,52 tis. Kč
Příjmy celkem:424 644,41 tis. Kč
5. Běžné výdaje:311 026,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:106 168,33 tis. Kč
Výdaje celkem:417 194,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:7 449,8 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:183 262,57 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:35 099,55 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:158 096,3 tis. Kč
4. Přijaté dotace:105 493,83 tis. Kč
Příjmy celkem:481 952,25 tis. Kč
5. Běžné výdaje:270 709,89 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:137 965,08 tis. Kč
Výdaje celkem:408 674,97 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:73 277,28 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:184 006,77 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:29 466,11 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:46 249,83 tis. Kč
4. Přijaté dotace:101 601,68 tis. Kč
Příjmy celkem:361 324,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje:250 888,05 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:255 120,84 tis. Kč
Výdaje celkem:506 008,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-144 684,5 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:177 837,37 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:191 955,34 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:43 936,23 tis. Kč
4. Přijaté dotace:70 892,34 tis. Kč
Příjmy celkem:484 621,28 tis. Kč
5. Běžné výdaje:290 544,26 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:178 269,93 tis. Kč
Výdaje celkem:468 814,19 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:15 807,09 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 484 621 361 324 481 952 424 644 791 842 1 748 120 1 084 547 1 251 688 1 127 569 1 398 412 976 945 1 033 089 997 040 898 218 851 586 688 535 855 973 887 173 843 873 843 793 918 449 976 728 1 074 329
Výdaje (tis. Kč) 468 814 506 009 408 675 417 195 763 883 1 873 844 1 133 902 1 223 652 1 380 881 1 751 422 1 037 136 992 539 920 056 846 796 800 476 619 179 736 155 812 381 772 894 707 876 857 338 1 003 010 1 029 334
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare