Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Dubčany

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:552071
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Olomouc
Kraj:Olomoucký
Oblast:Střední morava
IČ:576221
Orientační počet obyvatel:245
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:3
Výměra:344 ha

Obec

Ulice:Dubčany 24
PSČ:783 22
Pošta:Cholina
Telefon:585 348 129
Fax:-
E-mail:
Internet:http://www.dubcany.cz

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ne
Vodovod:Ne

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:3 749,28 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:395,83 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:679,91 tis. Kč
Příjmy celkem:4 825,52 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 610,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 679,58 tis. Kč
Výdaje celkem:4 290,14 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:535,38 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:3 458,86 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:374,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 471,79 tis. Kč
Příjmy celkem:7 305,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 277,35 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 350,5 tis. Kč
Výdaje celkem:5 627,85 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 677,54 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:3 152,27 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:362,96 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 908,8 tis. Kč
Příjmy celkem:5 424,02 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 926,52 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 950,95 tis. Kč
Výdaje celkem:6 877,47 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 453,45 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:2 843,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:334,9 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:606,76 tis. Kč
Příjmy celkem:3 785,44 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 158,96 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:419,15 tis. Kč
Výdaje celkem:2 578,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 207,33 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:2 611,34 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:311,51 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 833,48 tis. Kč
Příjmy celkem:4 756,32 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 789,82 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 866,96 tis. Kč
Výdaje celkem:5 656,78 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-900,46 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:2 605,28 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:328,52 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:663,47 tis. Kč
Příjmy celkem:3 597,27 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 578,12 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 164,27 tis. Kč
Výdaje celkem:2 742,39 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:854,89 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:2 425,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:256,31 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 016,35 tis. Kč
Příjmy celkem:6 698,61 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 836,4 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 584,18 tis. Kč
Výdaje celkem:8 420,57 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 721,96 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:1 861,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:266,77 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:82,1 tis. Kč
Příjmy celkem:2 210,49 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 599,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 599,42 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:611,07 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:1 865,41 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:303,41 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:554,51 tis. Kč
Příjmy celkem:2 723,32 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 534,31 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:984,64 tis. Kč
Výdaje celkem:2 518,96 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:204,36 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:1 872,0 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:424,85 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:9,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:591,46 tis. Kč
Příjmy celkem:2 897,71 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 880,01 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:117,6 tis. Kč
Výdaje celkem:1 997,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:900,1 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:1 864,64 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:251,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5,1 tis. Kč
4. Přijaté dotace:354,95 tis. Kč
Příjmy celkem:2 475,97 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 114,84 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:321,62 tis. Kč
Výdaje celkem:2 436,46 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:39,51 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:1 846,45 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:202,6 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:312,8 tis. Kč
4. Přijaté dotace:786,85 tis. Kč
Příjmy celkem:3 148,7 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 621,97 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:114,94 tis. Kč
Výdaje celkem:2 736,91 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:411,79 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:1 644,41 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:167,04 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:189,7 tis. Kč
Příjmy celkem:2 001,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 728,29 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 095,33 tis. Kč
Výdaje celkem:2 823,62 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-822,47 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:1 570,23 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:140,16 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 672,94 tis. Kč
Příjmy celkem:6 384,33 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 501,78 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 711,02 tis. Kč
Výdaje celkem:6 212,8 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:171,53 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:1 613,19 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:140,11 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:115,23 tis. Kč
Příjmy celkem:1 868,53 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 333,3 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:274,05 tis. Kč
Výdaje celkem:1 607,35 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:261,18 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:1 466,99 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:125,92 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:6,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:158,12 tis. Kč
Příjmy celkem:1 757,53 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 277,23 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:564,67 tis. Kč
Výdaje celkem:1 841,9 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-84,37 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:1 353,32 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:135,09 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:108,21 tis. Kč
Příjmy celkem:1 596,62 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 112,51 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:273,95 tis. Kč
Výdaje celkem:1 386,46 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:210,16 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:1 259,95 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:138,29 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:9,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:60,31 tis. Kč
Příjmy celkem:1 467,95 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 230,39 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:319,04 tis. Kč
Výdaje celkem:1 549,43 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-81,48 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:1 282,28 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:159,95 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:236,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace:89,9 tis. Kč
Příjmy celkem:1 768,73 tis. Kč
5. Běžné výdaje:938,59 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:445,23 tis. Kč
Výdaje celkem:1 383,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:384,91 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:920,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:120,23 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:428,8 tis. Kč
4. Přijaté dotace:103,99 tis. Kč
Příjmy celkem:1 573,83 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 238,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:397,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 635,6 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-61,77 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:1 183,73 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:80,84 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4,86 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 331,18 tis. Kč
Příjmy celkem:4 600,61 tis. Kč
5. Běžné výdaje:922,67 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 053,96 tis. Kč
Výdaje celkem:5 976,63 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 376,02 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:1 011,05 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:84,8 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 740,36 tis. Kč
Příjmy celkem:2 836,21 tis. Kč
5. Běžné výdaje:815,82 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 949,98 tis. Kč
Výdaje celkem:2 765,8 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:70,41 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:832,13 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:85,31 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:11,5 tis. Kč
Příjmy celkem:930,44 tis. Kč
5. Běžné výdaje:874,57 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:874,57 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:55,87 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 930 2 836 4 601 1 574 1 769 1 468 1 597 1 758 1 869 6 384 2 001 3 149 2 476 2 898 2 723 2 210 6 699 3 597 4 756 3 785 5 424 7 305 4 826
Výdaje (tis. Kč) 875 2 766 5 977 1 636 1 384 1 549 1 386 1 842 1 607 6 213 2 824 2 737 2 436 1 998 2 519 1 599 8 421 2 742 5 657 2 578 6 877 5 628 4 290
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare