Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Bernartice

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:532568
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Benešov
Kraj:Středočeský
Oblast:Střední čechy
IČ:473359
Orientační počet obyvatel:235
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:130
Výměra:1011 ha

Obec

Ulice:Bernartice 39
PSČ:25765
Pošta:Čechtice
Telefon:317856817
Fax:317 856 817
E-mail:
Internet:http://www.zelivka.cz/bernartice

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ne
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:4 205,37 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 037,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:59,12 tis. Kč
4. Přijaté dotace:426,81 tis. Kč
Příjmy celkem:5 729,04 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 951,87 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:45,06 tis. Kč
Výdaje celkem:3 996,92 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 732,12 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:3 918,82 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:378,76 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:273,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace:494,59 tis. Kč
Příjmy celkem:5 065,93 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 896,24 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 305,42 tis. Kč
Výdaje celkem:5 201,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-135,73 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:3 406,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:847,63 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3,28 tis. Kč
4. Přijaté dotace:233,9 tis. Kč
Příjmy celkem:4 491,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 960,64 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 398,73 tis. Kč
Výdaje celkem:9 359,37 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-4 867,98 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:4 339,12 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:930,9 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3,35 tis. Kč
4. Přijaté dotace:237,71 tis. Kč
Příjmy celkem:5 511,08 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 757,76 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:673,03 tis. Kč
Výdaje celkem:3 430,79 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 080,29 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:2 883,84 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:633,91 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5,53 tis. Kč
4. Přijaté dotace:650,57 tis. Kč
Příjmy celkem:4 173,84 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 645,18 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:12,5 tis. Kč
Výdaje celkem:2 657,68 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 516,16 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:2 764,53 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:958,1 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:31,87 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 122,99 tis. Kč
Příjmy celkem:5 877,48 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 747,74 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 917,85 tis. Kč
Výdaje celkem:4 665,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 211,89 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:2 565,53 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:912,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:680,11 tis. Kč
Příjmy celkem:4 157,75 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 630,44 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:48,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 678,44 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 479,31 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:2 188,55 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:561,33 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1,54 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 328,13 tis. Kč
Příjmy celkem:4 079,55 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 200,24 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:76,02 tis. Kč
Výdaje celkem:3 276,25 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:803,29 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:2 206,61 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:818,63 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:19,98 tis. Kč
4. Přijaté dotace:593,62 tis. Kč
Příjmy celkem:3 638,83 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 589,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 561,24 tis. Kč
Výdaje celkem:5 150,33 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 511,49 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:2 285,33 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:790,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:307,43 tis. Kč
Příjmy celkem:3 383,06 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 260,06 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:117,41 tis. Kč
Výdaje celkem:2 377,47 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 005,59 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:2 236,27 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:758,36 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,1 tis. Kč
4. Přijaté dotace:498,29 tis. Kč
Příjmy celkem:3 493,02 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 056,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 420,01 tis. Kč
Výdaje celkem:3 476,66 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:16,36 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:2 265,83 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 133,38 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:32,83 tis. Kč
4. Přijaté dotace:291,35 tis. Kč
Příjmy celkem:3 723,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 336,9 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:938,84 tis. Kč
Výdaje celkem:3 275,74 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:447,65 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:1 698,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:891,65 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:164,92 tis. Kč
Příjmy celkem:2 759,76 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 037,91 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 391,02 tis. Kč
Výdaje celkem:3 428,93 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-669,17 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:1 706,88 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:994,62 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:13,38 tis. Kč
4. Přijaté dotace:404,03 tis. Kč
Příjmy celkem:3 118,91 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 218,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:294,85 tis. Kč
Výdaje celkem:2 513,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:605,5 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:1 803,27 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 431,03 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:15,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace:277,32 tis. Kč
Příjmy celkem:3 526,87 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 448,87 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 550,14 tis. Kč
Výdaje celkem:3 999,01 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-472,14 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:1 891,17 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 275,13 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:34,33 tis. Kč
4. Přijaté dotace:256,41 tis. Kč
Příjmy celkem:3 457,04 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 005,61 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:405,06 tis. Kč
Výdaje celkem:2 410,67 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 046,37 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:1 461,43 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 380,33 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:97,06 tis. Kč
Příjmy celkem:2 938,82 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 187,95 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 187,95 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:750,87 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:1 528,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:778,09 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:61,83 tis. Kč
Příjmy celkem:2 368,54 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 508,53 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:34,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 542,53 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:826,01 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:1 147,66 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:592,56 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:5,58 tis. Kč
Příjmy celkem:1 745,8 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 282,84 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:38,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 320,84 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:424,96 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:1 106,87 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:367,79 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:15,69 tis. Kč
4. Přijaté dotace:25,66 tis. Kč
Příjmy celkem:1 516,01 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 102,83 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:83,14 tis. Kč
Výdaje celkem:1 185,97 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:330,04 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:801,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:257,31 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:344,49 tis. Kč
4. Přijaté dotace:129,24 tis. Kč
Příjmy celkem:1 532,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje:827,48 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:530,43 tis. Kč
Výdaje celkem:1 357,91 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:174,23 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:868,28 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:215,77 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:35,75 tis. Kč
Příjmy celkem:1 119,8 tis. Kč
5. Běžné výdaje:885,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:74,57 tis. Kč
Výdaje celkem:959,66 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:160,14 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:714,68 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:158,8 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:650,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2,8 tis. Kč
Příjmy celkem:1 526,28 tis. Kč
5. Běžné výdaje:961,61 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:961,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:564,67 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 1 526 1 120 1 532 1 516 1 746 2 369 2 939 3 457 3 527 3 119 2 760 3 723 3 493 3 383 3 639 4 080 4 158 5 877 4 174 5 511 4 491 5 066 5 729
Výdaje (tis. Kč) 962 960 1 358 1 186 1 321 1 543 2 188 2 411 3 999 2 513 3 429 3 276 3 477 2 377 5 150 3 276 2 678 4 666 2 658 3 431 9 359 5 202 3 997
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare