Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Hradiště

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:532932
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Benešov
Kraj:Středočeský
Oblast:Střední čechy
IČ:508535
Orientační počet obyvatel:24
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:9
Výměra:250 ha

Obec

Ulice:Hradiště 17
PSČ:25801
Pošta:Vlašim
Telefon:317847299
Fax:nelze zjistit
E-mail:
Internet:-

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ne
Vodovod:Ne

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:543,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:319,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:77,54 tis. Kč
Příjmy celkem:940,77 tis. Kč
5. Běžné výdaje:556,89 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1,0 tis. Kč
Výdaje celkem:557,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:382,89 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:547,47 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:41,91 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace:92,39 tis. Kč
Příjmy celkem:686,52 tis. Kč
5. Běžné výdaje:622,92 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:20,4 tis. Kč
Výdaje celkem:643,32 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:43,2 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:507,69 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:98,36 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:71,24 tis. Kč
Příjmy celkem:677,28 tis. Kč
5. Běžné výdaje:512,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:91,97 tis. Kč
Výdaje celkem:604,17 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:73,12 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:452,47 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:53,72 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:74,04 tis. Kč
Příjmy celkem:580,23 tis. Kč
5. Běžné výdaje:578,53 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:578,53 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1,7 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:456,97 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:57,07 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1,9 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 225,28 tis. Kč
Příjmy celkem:1 741,21 tis. Kč
5. Běžné výdaje:662,83 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:662,83 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 078,38 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:427,17 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 287,76 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:24,79 tis. Kč
4. Přijaté dotace:183,95 tis. Kč
Příjmy celkem:1 923,66 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 831,14 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:33,93 tis. Kč
Výdaje celkem:3 865,07 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 941,41 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:404,4 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 624,85 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:85,84 tis. Kč
Příjmy celkem:5 115,09 tis. Kč
5. Běžné výdaje:631,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:68,68 tis. Kč
Výdaje celkem:699,77 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 415,32 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:387,69 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:172,86 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:83,28 tis. Kč
Příjmy celkem:643,84 tis. Kč
5. Běžné výdaje:511,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:143,76 tis. Kč
Výdaje celkem:655,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-11,57 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:394,92 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:752,08 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:6,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace:60,29 tis. Kč
Příjmy celkem:1 213,89 tis. Kč
5. Běžné výdaje:539,52 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:18,0 tis. Kč
Výdaje celkem:557,52 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:656,37 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:413,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:103,43 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:358,35 tis. Kč
Příjmy celkem:875,27 tis. Kč
5. Běžné výdaje:543,05 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:21,0 tis. Kč
Výdaje celkem:564,05 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:311,22 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:448,99 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:275,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:99,15 tis. Kč
Příjmy celkem:823,96 tis. Kč
5. Běžné výdaje:912,47 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:429,29 tis. Kč
Výdaje celkem:1 341,76 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-517,8 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:386,08 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:206,08 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:133,78 tis. Kč
Příjmy celkem:725,94 tis. Kč
5. Běžné výdaje:652,95 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:75,0 tis. Kč
Výdaje celkem:727,95 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2,01 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:233,83 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:155,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4,65 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6,96 tis. Kč
Příjmy celkem:400,46 tis. Kč
5. Běžné výdaje:396,34 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:396,34 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4,12 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:233,65 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:26,24 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:27,84 tis. Kč
Příjmy celkem:287,73 tis. Kč
5. Běžné výdaje:288,4 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6,05 tis. Kč
Výdaje celkem:294,45 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-6,72 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:243,68 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:81,87 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:24,6 tis. Kč
Příjmy celkem:350,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje:342,82 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:342,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:7,33 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:317,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:128,5 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:131,08 tis. Kč
Příjmy celkem:577,51 tis. Kč
5. Běžné výdaje:623,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:623,2 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-45,69 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:244,83 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:381,37 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:21,92 tis. Kč
Příjmy celkem:648,12 tis. Kč
5. Běžné výdaje:636,89 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4,02 tis. Kč
Výdaje celkem:640,91 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:7,21 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:176,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:219,19 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:-18,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:48,65 tis. Kč
Příjmy celkem:426,78 tis. Kč
5. Běžné výdaje:401,25 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:48,0 tis. Kč
Výdaje celkem:449,25 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-22,47 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:165,63 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:573,22 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:157,85 tis. Kč
Příjmy celkem:896,7 tis. Kč
5. Běžné výdaje:541,36 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:296,5 tis. Kč
Výdaje celkem:837,86 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:58,84 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:243,51 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:82,69 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:57,18 tis. Kč
Příjmy celkem:383,38 tis. Kč
5. Běžné výdaje:421,91 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:421,91 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-38,53 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:172,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:328,01 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:157,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:86,68 tis. Kč
Příjmy celkem:744,5 tis. Kč
5. Běžné výdaje:307,36 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:411,27 tis. Kč
Výdaje celkem:718,63 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:25,87 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:137,21 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:55,24 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 110,09 tis. Kč
Příjmy celkem:2 302,54 tis. Kč
5. Běžné výdaje:201,99 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 108,31 tis. Kč
Výdaje celkem:2 310,3 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-7,76 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:113,15 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:55,5 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2,63 tis. Kč
4. Přijaté dotace:5,4 tis. Kč
Příjmy celkem:176,68 tis. Kč
5. Běžné výdaje:199,19 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:7,33 tis. Kč
Výdaje celkem:206,52 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-29,84 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 177 2 303 745 383 897 427 648 578 350 288 400 726 824 875 1 214 644 5 115 1 924 1 741 580 677 687 941
Výdaje (tis. Kč) 207 2 310 719 422 838 449 641 623 343 294 396 728 1 342 564 558 655 700 3 865 663 579 604 643 558
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare