Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Andělská Hora

Základní informace

Statut:Město
ZUJ:551929
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Bruntál
Kraj:Moravskoslezský
Oblast:Ostravsko
IČ:575976
Orientační počet obyvatel:357
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:48
Výměra:1588 ha

Město

Ulice:Andělská Hora 197
PSČ:79332
Pošta:Andělská Hora
Telefon:554737030
Fax:554737030
E-mail:
Internet:http://www.andelskahora.info/

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:8 406,3 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 509,88 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:41,08 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 164,49 tis. Kč
Příjmy celkem:14 121,74 tis. Kč
5. Běžné výdaje:12 334,67 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:51,99 tis. Kč
Výdaje celkem:12 386,66 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 735,09 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:7 683,8 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 254,34 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5,38 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 708,5 tis. Kč
Příjmy celkem:13 652,01 tis. Kč
5. Běžné výdaje:11 704,91 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 744,2 tis. Kč
Výdaje celkem:13 449,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:202,9 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:6 750,89 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 215,66 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:309,53 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 090,36 tis. Kč
Příjmy celkem:13 366,44 tis. Kč
5. Běžné výdaje:10 277,86 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 378,35 tis. Kč
Výdaje celkem:11 656,22 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 710,23 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:6 619,95 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 524,21 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 329,45 tis. Kč
Příjmy celkem:10 481,11 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 593,62 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:332,57 tis. Kč
Výdaje celkem:7 926,19 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 554,92 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:6 206,47 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 936,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:87,18 tis. Kč
4. Přijaté dotace:14 622,5 tis. Kč
Příjmy celkem:22 852,97 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 968,75 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:12 458,5 tis. Kč
Výdaje celkem:20 427,26 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 425,71 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:5 948,27 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 535,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:359,68 tis. Kč
4. Přijaté dotace:5 934,95 tis. Kč
Příjmy celkem:13 778,64 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 144,85 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 365,07 tis. Kč
Výdaje celkem:14 509,92 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-731,28 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:5 437,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 379,1 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:94,56 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 450,65 tis. Kč
Příjmy celkem:10 362,11 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 420,05 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 033,06 tis. Kč
Výdaje celkem:10 453,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-90,99 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:3 747,32 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:985,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:540,32 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 497,78 tis. Kč
Příjmy celkem:9 771,16 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 759,78 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 547,2 tis. Kč
Výdaje celkem:10 306,98 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-535,82 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:3 405,11 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 216,65 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:183,34 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 150,57 tis. Kč
Příjmy celkem:7 955,66 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 956,71 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:508,84 tis. Kč
Výdaje celkem:8 465,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-509,88 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:3 492,34 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 857,58 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:20,83 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6 902,5 tis. Kč
Příjmy celkem:12 273,25 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 300,55 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:59,86 tis. Kč
Výdaje celkem:8 360,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 912,84 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:3 738,11 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:782,55 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:31,46 tis. Kč
4. Přijaté dotace:10 674,67 tis. Kč
Příjmy celkem:15 226,79 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 006,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 077,25 tis. Kč
Výdaje celkem:13 083,53 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 143,26 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:4 173,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:935,11 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 114,43 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 003,67 tis. Kč
Příjmy celkem:10 226,8 tis. Kč
5. Běžné výdaje:12 642,02 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 597,4 tis. Kč
Výdaje celkem:16 239,42 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-6 012,62 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:3 009,56 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:906,89 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 146,52 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 482,09 tis. Kč
Příjmy celkem:8 545,06 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 908,49 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:95,14 tis. Kč
Výdaje celkem:7 003,63 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 541,43 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:2 691,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 639,51 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:498,11 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 923,55 tis. Kč
Příjmy celkem:6 752,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 222,08 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:386,04 tis. Kč
Výdaje celkem:6 608,12 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:144,27 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:2 585,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 085,87 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:236,71 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 647,26 tis. Kč
Příjmy celkem:5 555,43 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 408,03 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:144,5 tis. Kč
Výdaje celkem:5 552,53 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2,9 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:2 531,85 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:829,87 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:78,68 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 163,29 tis. Kč
Příjmy celkem:11 603,69 tis. Kč
5. Běžné výdaje:11 600,32 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:49,85 tis. Kč
Výdaje celkem:11 650,17 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-46,48 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:2 267,37 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 259,16 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:80,61 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 408,91 tis. Kč
Příjmy celkem:13 016,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje:12 523,73 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:201,98 tis. Kč
Výdaje celkem:12 725,71 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:290,34 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:2 108,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:566,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:632,11 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 123,69 tis. Kč
Příjmy celkem:11 430,97 tis. Kč
5. Běžné výdaje:10 754,72 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:10 754,72 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:676,25 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:1 848,07 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:877,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:96,35 tis. Kč
4. Přijaté dotace:7 673,6 tis. Kč
Příjmy celkem:10 495,84 tis. Kč
5. Běžné výdaje:10 564,0 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:436,64 tis. Kč
Výdaje celkem:11 000,64 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-504,8 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:1 083,78 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 294,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:44,81 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 786,76 tis. Kč
Příjmy celkem:4 210,17 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 317,95 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:26,3 tis. Kč
Výdaje celkem:4 344,25 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-134,08 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:1 274,67 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 397,98 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:55,97 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 381,57 tis. Kč
Příjmy celkem:6 110,19 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 181,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:298,14 tis. Kč
Výdaje celkem:6 479,42 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-369,23 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:1 258,55 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 153,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:252,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 832,38 tis. Kč
Příjmy celkem:5 497,09 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 264,49 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:196,07 tis. Kč
Výdaje celkem:5 460,56 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:36,53 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:991,98 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 999,45 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:841,54 tis. Kč
4. Přijaté dotace:996,48 tis. Kč
Příjmy celkem:4 829,45 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 468,74 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:81,84 tis. Kč
Výdaje celkem:4 550,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:278,87 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 4 829 5 497 6 110 4 210 10 496 11 431 13 016 11 604 5 555 6 752 8 545 10 227 15 227 12 273 7 956 9 771 10 362 13 779 22 853 10 481 13 366 13 652 14 122
Výdaje (tis. Kč) 4 551 5 461 6 479 4 344 11 001 10 755 12 726 11 650 5 553 6 608 7 004 16 239 13 084 8 360 8 466 10 307 10 453 14 510 20 427 7 926 11 656 13 449 12 387
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare