Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Roudno

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:597741
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Bruntál
Kraj:Moravskoslezský
Oblast:Ostravsko
IČ:296295
Orientační počet obyvatel:211
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:13
Výměra:2214 ha

Obec

Ulice:Roudno 56
PSČ:79201
Pošta:Bruntál 1
Telefon:554776006
Fax:nelze zjistit
E-mail:
Internet:-

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ne
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:4 812,97 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 059,5 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:16,06 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 240,27 tis. Kč
Příjmy celkem:10 128,79 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 118,68 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:645,97 tis. Kč
Výdaje celkem:7 764,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 364,14 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:4 679,05 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 827,54 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:604,62 tis. Kč
Příjmy celkem:8 111,21 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 441,57 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:188,95 tis. Kč
Výdaje celkem:4 630,52 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 480,68 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:4 232,11 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 271,03 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 119,12 tis. Kč
Příjmy celkem:8 622,26 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 988,17 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:509,32 tis. Kč
Výdaje celkem:5 497,49 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 124,77 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:3 767,37 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 824,36 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:926,34 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 207,65 tis. Kč
Příjmy celkem:8 725,71 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 488,43 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:145,81 tis. Kč
Výdaje celkem:4 634,24 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 091,48 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:3 377,11 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 269,98 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:41,52 tis. Kč
4. Přijaté dotace:585,37 tis. Kč
Příjmy celkem:6 273,98 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 055,44 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:291,95 tis. Kč
Výdaje celkem:4 347,39 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 926,59 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:3 100,5 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 202,88 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:32,56 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 300,46 tis. Kč
Příjmy celkem:7 636,4 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 917,05 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 390,0 tis. Kč
Výdaje celkem:5 307,05 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 329,35 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:2 780,78 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 419,8 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:37,79 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 978,09 tis. Kč
Příjmy celkem:6 216,46 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 696,66 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 123,01 tis. Kč
Výdaje celkem:5 819,67 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:396,79 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:2 663,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 432,13 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:96,43 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 792,53 tis. Kč
Příjmy celkem:6 984,89 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 941,27 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:734,92 tis. Kč
Výdaje celkem:3 676,19 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 308,69 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:2 488,01 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:572,09 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:228,03 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 367,8 tis. Kč
Příjmy celkem:4 655,93 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 783,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 783,28 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 872,65 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:2 529,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 053,26 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:488,63 tis. Kč
4. Přijaté dotace:368,22 tis. Kč
Příjmy celkem:4 439,92 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 897,84 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 648,12 tis. Kč
Výdaje celkem:7 545,96 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-3 106,04 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:2 142,97 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 020,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 072,45 tis. Kč
4. Přijaté dotace:359,81 tis. Kč
Příjmy celkem:4 595,51 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 309,25 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:165,86 tis. Kč
Výdaje celkem:3 475,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 120,4 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:2 594,48 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:998,04 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 507,54 tis. Kč
4. Přijaté dotace:195,77 tis. Kč
Příjmy celkem:5 295,83 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 274,14 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:306,76 tis. Kč
Výdaje celkem:2 580,9 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 714,93 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:1 437,57 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 540,36 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:55,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:264,58 tis. Kč
Příjmy celkem:3 297,91 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 067,47 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:677,58 tis. Kč
Výdaje celkem:3 745,05 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-447,14 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:1 222,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:637,2 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:128,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:180,47 tis. Kč
Příjmy celkem:2 168,88 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 851,03 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 851,03 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:317,85 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:1 336,88 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:588,21 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:51,84 tis. Kč
4. Přijaté dotace:168,64 tis. Kč
Příjmy celkem:2 145,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 154,66 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:85,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 239,66 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-94,09 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:1 851,75 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 083,66 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:42,34 tis. Kč
4. Přijaté dotace:412,43 tis. Kč
Příjmy celkem:3 390,18 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 696,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 696,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:693,53 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:1 525,27 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 046,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:394,57 tis. Kč
Příjmy celkem:3 966,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 646,31 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:512,06 tis. Kč
Výdaje celkem:2 158,37 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 807,77 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:1 076,06 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 478,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:349,5 tis. Kč
Příjmy celkem:2 903,88 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 114,11 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:41,1 tis. Kč
Výdaje celkem:3 155,21 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-251,33 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:1 061,43 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:519,04 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:8,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:177,16 tis. Kč
Příjmy celkem:1 766,03 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 658,08 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 658,08 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:107,95 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:619,44 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:590,13 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:109,47 tis. Kč
4. Přijaté dotace:38,7 tis. Kč
Příjmy celkem:1 357,74 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 586,67 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 586,67 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-228,93 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:756,68 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:556,72 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:98,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:78,22 tis. Kč
Příjmy celkem:1 489,62 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 344,16 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 344,16 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:145,46 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:787,66 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:873,22 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:79,97 tis. Kč
4. Přijaté dotace:385,5 tis. Kč
Příjmy celkem:2 126,35 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 423,94 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 423,94 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:702,41 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:458,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:473,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:284,5 tis. Kč
Příjmy celkem:1 216,46 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 743,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 743,13 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-526,67 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 1 216 2 126 1 490 1 358 1 766 2 904 3 966 3 390 2 146 2 169 3 298 5 296 4 596 4 440 4 656 6 985 6 216 7 636 6 274 8 726 8 622 8 111 10 129
Výdaje (tis. Kč) 1 743 1 424 1 344 1 587 1 658 3 155 2 158 2 697 2 240 1 851 3 745 2 581 3 475 7 546 2 783 3 676 5 820 5 307 4 347 4 634 5 497 4 631 7 765
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare