Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Horní Bojanovice

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:584461
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Břeclav
Kraj:Jihomoravský
Oblast:Jihovýchod
IČ:283169
Orientační počet obyvatel:666
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:48
Výměra:837 ha

Obec

Ulice:Horní Bojanovice 96
PSČ:693 01
Pošta:Horní Bojanovice
Telefon:519 414 233
Fax:-
E-mail:
Internet:http://www.hornibojanovice.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:10 199,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:688,5 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:159,31 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 086,04 tis. Kč
Příjmy celkem:13 133,66 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 695,88 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 937,37 tis. Kč
Výdaje celkem:8 633,25 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 500,42 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:9 239,55 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:799,78 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 014,49 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 025,76 tis. Kč
Příjmy celkem:12 079,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 820,04 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 687,06 tis. Kč
Výdaje celkem:9 507,1 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 572,47 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:8 635,36 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:679,79 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:378,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 168,83 tis. Kč
Příjmy celkem:10 862,72 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 274,98 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:998,84 tis. Kč
Výdaje celkem:8 273,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 588,9 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:7 589,68 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:759,71 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:298,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 256,84 tis. Kč
Příjmy celkem:9 904,94 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 603,0 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 251,0 tis. Kč
Výdaje celkem:7 854,0 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 050,94 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:6 982,35 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:808,26 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:88,33 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6 195,1 tis. Kč
Příjmy celkem:14 074,04 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 251,67 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 825,58 tis. Kč
Výdaje celkem:13 077,25 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:996,8 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:7 075,04 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:713,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3,85 tis. Kč
4. Přijaté dotace:5 789,87 tis. Kč
Příjmy celkem:13 581,78 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 335,94 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 130,16 tis. Kč
Výdaje celkem:12 466,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 115,67 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:6 549,85 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:709,37 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 590,91 tis. Kč
4. Přijaté dotace:784,65 tis. Kč
Příjmy celkem:9 634,78 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 480,46 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 788,97 tis. Kč
Výdaje celkem:8 269,43 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 365,35 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:5 156,25 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:546,86 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:935,41 tis. Kč
4. Přijaté dotace:839,03 tis. Kč
Příjmy celkem:7 477,55 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 467,92 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 376,45 tis. Kč
Výdaje celkem:6 844,37 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:633,18 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:4 931,24 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:520,87 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 342,48 tis. Kč
4. Přijaté dotace:827,83 tis. Kč
Příjmy celkem:7 622,42 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 626,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:8 821,96 tis. Kč
Výdaje celkem:13 448,33 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-5 825,91 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:4 969,75 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:495,63 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:9,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace:5 770,85 tis. Kč
Příjmy celkem:11 246,11 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 997,51 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 969,31 tis. Kč
Výdaje celkem:10 966,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:279,29 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:4 769,61 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:608,61 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:30,46 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 268,03 tis. Kč
Příjmy celkem:6 676,71 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 443,93 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 633,22 tis. Kč
Výdaje celkem:7 077,15 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-400,44 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:5 389,73 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:465,51 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:198,33 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 804,57 tis. Kč
Příjmy celkem:7 858,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 140,95 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 404,34 tis. Kč
Výdaje celkem:8 545,29 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-687,15 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:4 627,86 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:637,46 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:83,22 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 986,56 tis. Kč
Příjmy celkem:8 335,1 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 038,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 014,41 tis. Kč
Výdaje celkem:9 052,97 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-717,87 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:4 190,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:734,96 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:134,91 tis. Kč
4. Přijaté dotace:835,83 tis. Kč
Příjmy celkem:5 896,32 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 128,17 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:267,32 tis. Kč
Výdaje celkem:5 395,49 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:500,83 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:4 123,01 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:506,99 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:46,72 tis. Kč
4. Přijaté dotace:449,07 tis. Kč
Příjmy celkem:5 125,79 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 543,89 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:433,39 tis. Kč
Výdaje celkem:4 977,28 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:148,51 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:3 668,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:649,17 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:50,76 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 180,24 tis. Kč
Příjmy celkem:5 548,27 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 833,78 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:355,46 tis. Kč
Výdaje celkem:5 189,24 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:359,03 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:3 398,78 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:526,21 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:173,13 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 534,95 tis. Kč
Příjmy celkem:6 633,07 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 225,75 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 253,47 tis. Kč
Výdaje celkem:6 479,22 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:153,85 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:3 150,14 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:594,46 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3,22 tis. Kč
4. Přijaté dotace:593,06 tis. Kč
Příjmy celkem:4 340,88 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 157,07 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:545,88 tis. Kč
Výdaje celkem:4 702,95 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-362,07 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:2 789,96 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:577,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3,99 tis. Kč
4. Přijaté dotace:372,76 tis. Kč
Příjmy celkem:3 744,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 493,92 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 309,88 tis. Kč
Výdaje celkem:5 803,8 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 059,41 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:1 758,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:649,16 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:68,09 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 056,38 tis. Kč
Příjmy celkem:6 532,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 259,52 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 134,66 tis. Kč
Výdaje celkem:6 394,18 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:138,39 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:1 754,91 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 312,13 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:14,99 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 255,67 tis. Kč
Příjmy celkem:7 337,7 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 894,76 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:719,86 tis. Kč
Výdaje celkem:3 614,62 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 723,08 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:1 585,41 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 086,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3,74 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 274,44 tis. Kč
Příjmy celkem:4 949,87 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 942,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 329,22 tis. Kč
Výdaje celkem:5 271,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-321,95 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:1 594,02 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:399,64 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1,02 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 696,29 tis. Kč
Příjmy celkem:4 690,97 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 791,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 354,33 tis. Kč
Výdaje celkem:5 145,53 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-454,56 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 4 691 4 950 7 338 6 533 3 744 4 341 6 633 5 548 5 126 5 896 8 335 7 858 6 677 11 246 7 622 7 478 9 635 13 582 14 074 9 905 10 863 12 080 13 134
Výdaje (tis. Kč) 5 146 5 272 3 615 6 394 5 804 4 703 6 479 5 189 4 977 5 395 9 053 8 545 7 077 10 967 13 448 6 844 8 269 12 466 13 077 7 854 8 274 9 507 8 633
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare