Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Kámen

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:568821
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Havlíčkův Brod
Kraj:Vysočina
Oblast:Jihovýchod
IČ:267597
Orientační počet obyvatel:383
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:267
Výměra:1156 ha

Obec

Ulice:Kámen 53
PSČ:58242
Pošta:Kámen u Habrů
Telefon:569458277
Fax:0
E-mail:
Internet:http://www.obec-kamen.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:6 435,41 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 346,41 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 903,38 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 372,34 tis. Kč
Příjmy celkem:12 057,54 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 705,91 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 934,81 tis. Kč
Výdaje celkem:13 640,72 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 583,18 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:5 980,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 381,31 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:463,2 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 032,93 tis. Kč
Příjmy celkem:9 857,66 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 270,27 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 668,27 tis. Kč
Výdaje celkem:11 938,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 080,88 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:5 572,68 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 247,38 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:349,91 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 319,47 tis. Kč
Příjmy celkem:8 489,44 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 640,46 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 912,98 tis. Kč
Výdaje celkem:8 553,44 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-63,99 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:4 840,87 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 190,08 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:398,06 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 315,91 tis. Kč
Příjmy celkem:7 744,92 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 066,7 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 262,25 tis. Kč
Výdaje celkem:8 328,95 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-584,03 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:4 536,89 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 229,45 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:434,02 tis. Kč
4. Přijaté dotace:477,85 tis. Kč
Příjmy celkem:6 678,21 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 977,02 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 326,54 tis. Kč
Výdaje celkem:7 303,56 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-625,35 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:4 454,43 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 271,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:11,74 tis. Kč
4. Přijaté dotace:895,89 tis. Kč
Příjmy celkem:6 633,74 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 814,63 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 672,58 tis. Kč
Výdaje celkem:6 487,21 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:146,53 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:4 229,56 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:837,48 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:849,93 tis. Kč
4. Přijaté dotace:839,6 tis. Kč
Příjmy celkem:6 756,58 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 349,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 355,28 tis. Kč
Výdaje celkem:6 704,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:51,93 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:3 695,75 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 163,04 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:913,63 tis. Kč
4. Přijaté dotace:576,64 tis. Kč
Příjmy celkem:6 349,07 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 302,04 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 199,44 tis. Kč
Výdaje celkem:6 501,48 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-152,41 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:3 540,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:960,11 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:254,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace:520,77 tis. Kč
Příjmy celkem:5 275,8 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 629,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 340,31 tis. Kč
Výdaje celkem:5 969,73 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-693,93 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:3 292,75 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 083,84 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:598,49 tis. Kč
Příjmy celkem:4 975,08 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 196,7 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 142,52 tis. Kč
Výdaje celkem:4 339,22 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:635,86 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:3 171,54 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:646,86 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:202,53 tis. Kč
Příjmy celkem:4 020,93 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 899,05 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 247,07 tis. Kč
Výdaje celkem:5 146,12 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 125,19 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:3 754,19 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 769,16 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:14,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 100,24 tis. Kč
Příjmy celkem:6 638,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 096,18 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 236,71 tis. Kč
Výdaje celkem:7 332,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-694,75 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:3 044,33 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:672,1 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:27,1 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 879,68 tis. Kč
Příjmy celkem:8 623,21 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 053,77 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 199,86 tis. Kč
Výdaje celkem:8 253,63 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:369,58 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:2 839,7 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:571,19 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:209,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace:186,17 tis. Kč
Příjmy celkem:3 806,94 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 084,75 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 057,74 tis. Kč
Výdaje celkem:3 142,49 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:664,45 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:2 802,34 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:587,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:26,72 tis. Kč
4. Přijaté dotace:125,16 tis. Kč
Příjmy celkem:3 541,89 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 393,7 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:411,69 tis. Kč
Výdaje celkem:2 805,39 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:736,5 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:2 602,5 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:523,03 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:33,81 tis. Kč
4. Přijaté dotace:171,28 tis. Kč
Příjmy celkem:3 330,62 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 543,26 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:555,49 tis. Kč
Výdaje celkem:2 098,75 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 231,87 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:2 267,75 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:519,27 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:23,22 tis. Kč
4. Přijaté dotace:160,09 tis. Kč
Příjmy celkem:2 970,33 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 189,16 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 744,57 tis. Kč
Výdaje celkem:3 933,73 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-963,4 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:2 198,26 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:461,87 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:28,32 tis. Kč
4. Přijaté dotace:28,36 tis. Kč
Příjmy celkem:2 716,81 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 006,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 678,4 tis. Kč
Výdaje celkem:3 684,77 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-967,96 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:1 869,65 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:373,62 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:11,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:206,23 tis. Kč
Příjmy celkem:2 460,5 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 572,61 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:895,5 tis. Kč
Výdaje celkem:2 468,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-7,61 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:1 599,23 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:283,1 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:218,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace:168,09 tis. Kč
Příjmy celkem:2 268,67 tis. Kč
5. Běžné výdaje:986,34 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:727,64 tis. Kč
Výdaje celkem:1 713,98 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:554,69 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:1 851,8 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:352,85 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 209,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace:42,16 tis. Kč
Příjmy celkem:3 456,69 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 239,17 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 226,41 tis. Kč
Výdaje celkem:2 465,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:991,11 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:1 376,61 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:383,91 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:15,42 tis. Kč
4. Přijaté dotace:74,4 tis. Kč
Příjmy celkem:1 850,34 tis. Kč
5. Běžné výdaje:676,27 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:163,91 tis. Kč
Výdaje celkem:840,18 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 010,16 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:1 511,77 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:112,95 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:116,18 tis. Kč
Příjmy celkem:1 740,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 226,94 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:65,62 tis. Kč
Výdaje celkem:1 292,56 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:448,34 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 1 741 1 850 3 457 2 269 2 461 2 717 2 970 3 331 3 542 3 807 8 623 6 638 4 021 4 975 5 276 6 349 6 757 6 634 6 678 7 745 8 489 9 858 12 058
Výdaje (tis. Kč) 1 293 840 2 466 1 714 2 468 3 685 3 934 2 099 2 805 3 142 8 254 7 333 5 146 4 339 5 970 6 501 6 705 6 487 7 304 8 329 8 553 11 939 13 641
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare