Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Kozlov

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:568899
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Havlíčkův Brod
Kraj:Vysočina
Oblast:Jihovýchod
IČ:267660
Orientační počet obyvatel:228
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:11
Výměra:743 ha

Obec

Ulice:Kozlov 31
PSČ:58401
Pošta:Ledeč nad Sázavou
Telefon:603 571 855
Fax:0
E-mail:
Internet:-

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ne
Vodovod:Ne

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:4 224,21 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:152,78 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:35,31 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 022,55 tis. Kč
Příjmy celkem:5 434,85 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 096,98 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 057,41 tis. Kč
Výdaje celkem:7 154,38 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 719,53 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:4 047,39 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:973,47 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:37,11 tis. Kč
4. Přijaté dotace:989,02 tis. Kč
Příjmy celkem:6 046,99 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 466,67 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 335,56 tis. Kč
Výdaje celkem:5 802,23 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:244,75 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:3 612,15 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:133,19 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:240,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 694,65 tis. Kč
Příjmy celkem:5 679,98 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 990,22 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 496,58 tis. Kč
Výdaje celkem:5 486,81 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:193,17 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:3 427,96 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:248,99 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:40,68 tis. Kč
4. Přijaté dotace:826,99 tis. Kč
Příjmy celkem:4 544,62 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 425,77 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:748,17 tis. Kč
Výdaje celkem:4 173,93 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:370,69 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:1 954,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:58,17 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:448,48 tis. Kč
4. Přijaté dotace:240,54 tis. Kč
Příjmy celkem:2 701,98 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 691,05 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:359,51 tis. Kč
Výdaje celkem:3 050,56 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-348,57 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:1 813,09 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:80,87 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:6,77 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 975,18 tis. Kč
Příjmy celkem:3 875,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 843,46 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 394,98 tis. Kč
Výdaje celkem:4 238,44 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-362,54 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:1 722,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:32,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:9,31 tis. Kč
4. Přijaté dotace:615,7 tis. Kč
Příjmy celkem:2 380,23 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 553,98 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 082,97 tis. Kč
Výdaje celkem:2 636,95 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-256,72 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:1 491,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:238,83 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:822,05 tis. Kč
4. Přijaté dotace:246,35 tis. Kč
Příjmy celkem:2 799,03 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 238,43 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:604,27 tis. Kč
Výdaje celkem:1 842,7 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:956,33 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:1 419,38 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:93,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:111,35 tis. Kč
4. Přijaté dotace:970,64 tis. Kč
Příjmy celkem:2 594,49 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 916,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:962,52 tis. Kč
Výdaje celkem:2 878,64 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-284,16 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:1 418,99 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:577,19 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 962,74 tis. Kč
Příjmy celkem:4 959,42 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 651,95 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 651,95 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 307,47 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:1 428,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:100,89 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:62,89 tis. Kč
4. Přijaté dotace:365,68 tis. Kč
Příjmy celkem:1 957,56 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 434,67 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:658,69 tis. Kč
Výdaje celkem:5 093,36 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-3 135,8 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:1 331,97 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:78,78 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:122,18 tis. Kč
4. Přijaté dotace:353,33 tis. Kč
Příjmy celkem:1 886,26 tis. Kč
5. Běžné výdaje:779,44 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:664,38 tis. Kč
Výdaje celkem:1 443,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:442,44 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:990,78 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:164,71 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:14,69 tis. Kč
4. Přijaté dotace:425,96 tis. Kč
Příjmy celkem:1 596,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje:508,83 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:507,59 tis. Kč
Výdaje celkem:1 016,42 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:579,72 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:946,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:49,26 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:39,76 tis. Kč
4. Přijaté dotace:312,79 tis. Kč
Příjmy celkem:1 347,91 tis. Kč
5. Běžné výdaje:892,14 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:85,29 tis. Kč
Výdaje celkem:977,43 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:370,48 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:970,75 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:55,7 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 354,14 tis. Kč
Příjmy celkem:2 388,09 tis. Kč
5. Běžné výdaje:602,8 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 000,72 tis. Kč
Výdaje celkem:2 603,52 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-215,43 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:857,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:47,54 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:12,39 tis. Kč
4. Přijaté dotace:41,72 tis. Kč
Příjmy celkem:959,59 tis. Kč
5. Běžné výdaje:840,76 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:600,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 440,76 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-481,17 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:822,86 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:50,38 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:14,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:487,54 tis. Kč
Příjmy celkem:1 374,78 tis. Kč
5. Běžné výdaje:463,63 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 247,83 tis. Kč
Výdaje celkem:1 711,46 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-336,68 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:776,32 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:41,33 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:33,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:132,02 tis. Kč
Příjmy celkem:983,07 tis. Kč
5. Běžné výdaje:591,75 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:152,56 tis. Kč
Výdaje celkem:744,31 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:238,76 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:729,17 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:288,85 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:136,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 655,03 tis. Kč
Příjmy celkem:5 809,55 tis. Kč
5. Běžné výdaje:655,29 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 190,53 tis. Kč
Výdaje celkem:6 845,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 036,27 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:653,2 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:89,85 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:89,42 tis. Kč
4. Přijaté dotace:56,56 tis. Kč
Příjmy celkem:889,03 tis. Kč
5. Běžné výdaje:557,25 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 171,06 tis. Kč
Výdaje celkem:3 728,31 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 839,28 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:724,48 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:853,95 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:461,92 tis. Kč
4. Přijaté dotace:5,47 tis. Kč
Příjmy celkem:2 045,82 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 242,58 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:136,81 tis. Kč
Výdaje celkem:1 379,39 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:666,43 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:544,13 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 212,38 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:61,91 tis. Kč
Příjmy celkem:1 818,42 tis. Kč
5. Běžné výdaje:921,39 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:129,5 tis. Kč
Výdaje celkem:1 050,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:767,53 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:475,37 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:168,55 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5,23 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6,8 tis. Kč
Příjmy celkem:655,95 tis. Kč
5. Běžné výdaje:889,74 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:12,75 tis. Kč
Výdaje celkem:902,49 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-246,54 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 656 1 818 2 046 889 5 810 983 1 375 960 2 388 1 348 1 596 1 886 1 958 4 959 2 594 2 799 2 380 3 876 2 702 4 545 5 680 6 047 5 435
Výdaje (tis. Kč) 902 1 051 1 379 3 728 6 846 744 1 711 1 441 2 604 977 1 016 1 444 5 093 1 652 2 879 1 843 2 637 4 238 3 051 4 174 5 487 5 802 7 154
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare