Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Kožlí

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:568902
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Havlíčkův Brod
Kraj:Vysočina
Oblast:Jihovýchod
IČ:267678
Orientační počet obyvatel:801
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:136
Výměra:1429 ha

Obec

Ulice:čp. 156
PSČ:582 93
Pošta:Kožlí
Telefon:569 721 735 starosta, 569 721 135 účtárna
Fax:569 721 735
E-mail:
Internet:http://www.kozli.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ne
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:13 158,14 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 540,53 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:22 433,1 tis. Kč
Příjmy celkem:37 131,78 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 426,68 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:26 650,42 tis. Kč
Výdaje celkem:35 077,09 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 054,68 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:12 315,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 036,34 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:748,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 828,67 tis. Kč
Příjmy celkem:22 929,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 106,98 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:15 813,86 tis. Kč
Výdaje celkem:23 920,84 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-991,79 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:11 623,27 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 367,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 216,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 370,17 tis. Kč
Příjmy celkem:22 577,01 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 818,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:14 033,58 tis. Kč
Výdaje celkem:21 852,18 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:724,83 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:10 809,36 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 648,72 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4 464,41 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 439,52 tis. Kč
Příjmy celkem:18 362,01 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 402,67 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 775,1 tis. Kč
Výdaje celkem:13 177,78 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:5 184,23 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:9 531,98 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 730,37 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:555,82 tis. Kč
Příjmy celkem:11 818,16 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 760,74 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 495,36 tis. Kč
Výdaje celkem:12 256,1 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-437,95 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:9 139,38 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 002,23 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:65,79 tis. Kč
4. Přijaté dotace:5 773,7 tis. Kč
Příjmy celkem:15 981,11 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 682,17 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:8 921,81 tis. Kč
Výdaje celkem:14 603,99 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 377,12 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:8 306,45 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:950,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:16,12 tis. Kč
4. Přijaté dotace:476,12 tis. Kč
Příjmy celkem:9 749,43 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 550,08 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 345,8 tis. Kč
Výdaje celkem:6 895,88 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 853,54 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:6 797,35 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 243,31 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:56,22 tis. Kč
4. Přijaté dotace:892,42 tis. Kč
Příjmy celkem:8 989,3 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 920,94 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 924,61 tis. Kč
Výdaje celkem:7 845,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 143,75 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:6 490,88 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:968,07 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 530,2 tis. Kč
Příjmy celkem:8 989,16 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 170,99 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 230,29 tis. Kč
Výdaje celkem:8 401,27 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:587,88 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:6 317,86 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 628,49 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:385,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 912,25 tis. Kč
Příjmy celkem:18 243,6 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 878,51 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:884,31 tis. Kč
Výdaje celkem:7 762,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:10 480,78 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:5 904,57 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 352,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 470,8 tis. Kč
4. Přijaté dotace:9 819,74 tis. Kč
Příjmy celkem:18 547,79 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 597,29 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:14 130,76 tis. Kč
Výdaje celkem:20 728,05 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 180,26 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:6 526,02 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 269,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:632,1 tis. Kč
4. Přijaté dotace:314,33 tis. Kč
Příjmy celkem:8 742,27 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 041,55 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:13 945,29 tis. Kč
Výdaje celkem:18 986,84 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-10 244,57 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:6 061,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 095,26 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:998,92 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 118,02 tis. Kč
Příjmy celkem:10 273,82 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 193,45 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 088,99 tis. Kč
Výdaje celkem:10 282,44 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-8,62 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:5 258,6 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:869,36 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 002,41 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 860,88 tis. Kč
Příjmy celkem:10 991,25 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 872,34 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:8 978,65 tis. Kč
Výdaje celkem:12 850,99 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 859,74 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:5 151,48 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:603,36 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:345,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace:636,56 tis. Kč
Příjmy celkem:6 737,0 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 210,22 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 372,38 tis. Kč
Výdaje celkem:6 582,6 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:154,4 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:4 662,84 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:498,49 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:20,37 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 168,86 tis. Kč
Příjmy celkem:8 350,56 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 273,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 842,63 tis. Kč
Výdaje celkem:11 115,76 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 765,2 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:4 360,63 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 122,58 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,57 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 003,3 tis. Kč
Příjmy celkem:9 487,08 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 403,51 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:630,17 tis. Kč
Výdaje celkem:7 033,68 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 453,4 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:4 140,65 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:775,36 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:45,74 tis. Kč
4. Přijaté dotace:478,71 tis. Kč
Příjmy celkem:5 440,46 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 101,54 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 573,07 tis. Kč
Výdaje celkem:10 674,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-5 234,15 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:3 681,97 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 014,34 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:215,33 tis. Kč
4. Přijaté dotace:225,13 tis. Kč
Příjmy celkem:5 136,77 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 900,0 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 183,96 tis. Kč
Výdaje celkem:5 083,96 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:52,81 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:2 740,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:882,97 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:376,62 tis. Kč
4. Přijaté dotace:989,11 tis. Kč
Příjmy celkem:4 989,64 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 174,48 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:167,11 tis. Kč
Výdaje celkem:3 341,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 648,05 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:3 306,43 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:755,59 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 508,38 tis. Kč
4. Přijaté dotace:215,82 tis. Kč
Příjmy celkem:5 786,22 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 187,89 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 790,31 tis. Kč
Výdaje celkem:4 978,2 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:808,02 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:2 845,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 044,24 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:24,16 tis. Kč
4. Přijaté dotace:299,72 tis. Kč
Příjmy celkem:4 213,71 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 477,46 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:183,48 tis. Kč
Výdaje celkem:3 660,94 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:552,77 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:2 207,28 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:698,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:154,3 tis. Kč
Příjmy celkem:3 060,4 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 431,98 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:188,68 tis. Kč
Výdaje celkem:2 620,66 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:439,74 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 3 060 4 214 5 786 4 990 5 137 5 440 9 487 8 351 6 737 10 991 10 274 8 742 18 548 18 244 8 989 8 989 9 749 15 981 11 818 18 362 22 577 22 929 37 132
Výdaje (tis. Kč) 2 621 3 661 4 978 3 342 5 084 10 675 7 034 11 116 6 583 12 851 10 282 18 987 20 728 7 763 8 401 7 846 6 896 14 604 12 256 13 178 21 852 23 921 35 077
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare