Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Holohlavy

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:570028
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Hradec Králové
Kraj:Královéhradecký
Oblast:Severovýchod
IČ:653446
Orientační počet obyvatel:940
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:124
Výměra:590 ha

Obec

Ulice:Školní 35
PSČ:50303
Pošta:Smiřice
Telefon:495 422 659
Fax:495 422 659
E-mail:
Internet:http://www.holohlavy.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ano
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:14 019,42 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:576,99 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,05 tis. Kč
4. Přijaté dotace:694,98 tis. Kč
Příjmy celkem:15 291,44 tis. Kč
5. Běžné výdaje:10 551,55 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:13 368,21 tis. Kč
Výdaje celkem:23 919,76 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-8 628,32 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:13 284,29 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:600,42 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:512,65 tis. Kč
Příjmy celkem:14 397,35 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 844,24 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:75,25 tis. Kč
Výdaje celkem:8 919,49 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:5 477,86 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:11 719,21 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:723,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 187,31 tis. Kč
4. Přijaté dotace:396,21 tis. Kč
Příjmy celkem:14 026,03 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 712,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:726,86 tis. Kč
Výdaje celkem:8 438,98 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:5 587,05 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:10 669,09 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:925,21 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:964,9 tis. Kč
Příjmy celkem:12 559,2 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 259,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 091,52 tis. Kč
Výdaje celkem:9 350,94 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 208,26 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:10 097,21 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:547,18 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:240,98 tis. Kč
Příjmy celkem:10 885,37 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 099,35 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 074,58 tis. Kč
Výdaje celkem:10 173,93 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:711,44 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:9 915,03 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:595,35 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:106,96 tis. Kč
4. Přijaté dotace:195,8 tis. Kč
Příjmy celkem:10 813,13 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 526,04 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 798,99 tis. Kč
Výdaje celkem:10 325,04 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:488,1 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:9 209,58 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:533,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:148,13 tis. Kč
4. Přijaté dotace:269,58 tis. Kč
Příjmy celkem:10 160,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 098,21 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:488,88 tis. Kč
Výdaje celkem:7 587,08 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 573,49 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:7 695,19 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:567,4 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:750,03 tis. Kč
4. Přijaté dotace:331,53 tis. Kč
Příjmy celkem:9 344,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 093,49 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 102,05 tis. Kč
Výdaje celkem:9 195,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:148,61 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:7 908,38 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:565,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:835,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 480,92 tis. Kč
Příjmy celkem:10 790,08 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 151,81 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 803,86 tis. Kč
Výdaje celkem:10 955,67 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-165,6 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:7 822,57 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:720,01 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 403,54 tis. Kč
4. Přijaté dotace:617,34 tis. Kč
Příjmy celkem:10 563,46 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 479,57 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:866,26 tis. Kč
Výdaje celkem:8 345,83 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 217,63 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:8 272,47 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:703,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 900,61 tis. Kč
4. Přijaté dotace:354,32 tis. Kč
Příjmy celkem:12 230,52 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 819,29 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:825,42 tis. Kč
Výdaje celkem:8 644,71 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 585,81 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:7 467,66 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:903,17 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7 844,22 tis. Kč
4. Přijaté dotace:261,91 tis. Kč
Příjmy celkem:16 476,96 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 858,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:14 426,19 tis. Kč
Výdaje celkem:20 284,28 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-3 807,32 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:6 541,47 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 046,45 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 261,95 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 784,22 tis. Kč
Příjmy celkem:11 634,09 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 559,14 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 842,57 tis. Kč
Výdaje celkem:10 401,71 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 232,38 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:6 893,01 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:580,13 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 748,92 tis. Kč
4. Přijaté dotace:376,29 tis. Kč
Příjmy celkem:9 598,35 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 813,04 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 678,29 tis. Kč
Výdaje celkem:8 491,33 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 107,02 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:5 945,83 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 963,77 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 656,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace:229,35 tis. Kč
Příjmy celkem:11 795,7 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 250,14 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 950,81 tis. Kč
Výdaje celkem:10 200,95 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 594,75 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:5 822,06 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:625,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:207,41 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 726,71 tis. Kč
Příjmy celkem:8 381,3 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 287,39 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 073,6 tis. Kč
Výdaje celkem:6 360,99 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 020,31 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:5 698,7 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:730,5 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5 152,44 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 531,33 tis. Kč
Příjmy celkem:13 112,97 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 265,64 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:7 701,33 tis. Kč
Výdaje celkem:11 966,97 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 146,0 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:4 477,88 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:780,71 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:47,9 tis. Kč
4. Přijaté dotace:259,09 tis. Kč
Příjmy celkem:5 565,58 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 253,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:82,52 tis. Kč
Výdaje celkem:4 336,08 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 229,5 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:3 946,48 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:549,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:91,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:144,95 tis. Kč
Příjmy celkem:4 731,71 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 212,31 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 515,83 tis. Kč
Výdaje celkem:4 728,14 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3,57 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:3 495,32 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:738,05 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:766,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace:232,62 tis. Kč
Příjmy celkem:5 232,69 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 220,87 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:494,19 tis. Kč
Výdaje celkem:6 715,06 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 482,37 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:3 606,27 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:656,09 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 918,3 tis. Kč
4. Přijaté dotace:948,87 tis. Kč
Příjmy celkem:7 129,53 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 014,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 753,67 tis. Kč
Výdaje celkem:4 767,87 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 361,66 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:4 301,83 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:570,48 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:29,1 tis. Kč
4. Přijaté dotace:234,3 tis. Kč
Příjmy celkem:5 135,71 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 578,49 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 898,52 tis. Kč
Výdaje celkem:4 477,01 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:658,7 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:3 156,05 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:385,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:935,36 tis. Kč
Příjmy celkem:4 477,09 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 944,82 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 859,11 tis. Kč
Výdaje celkem:4 803,93 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-326,84 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 4 477 5 136 7 130 5 233 4 732 5 566 13 113 8 381 11 796 9 598 11 634 16 477 12 231 10 563 10 790 9 344 10 161 10 813 10 885 12 559 14 026 14 397 15 291
Výdaje (tis. Kč) 4 804 4 477 4 768 6 715 4 728 4 336 11 967 6 361 10 201 8 491 10 402 20 284 8 645 8 346 10 956 9 196 7 587 10 325 10 174 9 351 8 439 8 919 23 920
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare