Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Milhostov

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:554651
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Cheb
Kraj:Karlovarský
Oblast:Severozápad
IČ:254070
Orientační počet obyvatel:328
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:17
Výměra:0 ha

Obec

Ulice:Milhostov 68
PSČ:350 02
Pošta:Cheb
Telefon:354 597 194
Fax:354 597 194
E-mail:
Internet:http://www.milhostov.cz

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ano
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ne
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:6 501,33 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 622,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:284,44 tis. Kč
4. Přijaté dotace:423,65 tis. Kč
Příjmy celkem:8 832,09 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 390,58 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 713,76 tis. Kč
Výdaje celkem:11 104,34 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 272,25 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:6 038,89 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 415,46 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:38,96 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 749,69 tis. Kč
Příjmy celkem:10 242,99 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 264,46 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 185,15 tis. Kč
Výdaje celkem:10 449,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-206,62 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:5 508,9 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 417,75 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:9,21 tis. Kč
4. Přijaté dotace:703,39 tis. Kč
Příjmy celkem:7 639,24 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 266,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 184,97 tis. Kč
Výdaje celkem:7 451,17 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:188,07 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:5 074,32 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 363,05 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,74 tis. Kč
4. Přijaté dotace:526,47 tis. Kč
Příjmy celkem:6 964,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 908,62 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:6 908,62 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:55,95 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:4 766,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 472,53 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:6,2 tis. Kč
4. Přijaté dotace:451,24 tis. Kč
Příjmy celkem:6 696,59 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 449,59 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:976,92 tis. Kč
Výdaje celkem:6 426,51 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:270,07 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:4 653,46 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 194,42 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:532,07 tis. Kč
Příjmy celkem:6 379,96 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 941,88 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 668,97 tis. Kč
Výdaje celkem:6 610,86 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-230,9 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:4 399,86 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 452,97 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 027,37 tis. Kč
Příjmy celkem:9 880,2 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 647,78 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 131,84 tis. Kč
Výdaje celkem:9 779,62 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:100,58 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:3 536,04 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 722,92 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:36,82 tis. Kč
4. Přijaté dotace:492,77 tis. Kč
Příjmy celkem:5 788,56 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 158,1 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:488,26 tis. Kč
Výdaje celkem:5 646,36 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:142,2 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:3 687,33 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 922,17 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 369,66 tis. Kč
Příjmy celkem:6 979,16 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 402,11 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 061,77 tis. Kč
Výdaje celkem:7 463,88 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-484,72 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:3 496,88 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 759,6 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:143,57 tis. Kč
4. Přijaté dotace:990,6 tis. Kč
Příjmy celkem:6 390,65 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 942,88 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:34,25 tis. Kč
Výdaje celkem:6 977,13 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-586,48 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:3 241,31 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 323,62 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:241,53 tis. Kč
4. Přijaté dotace:762,3 tis. Kč
Příjmy celkem:5 568,76 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 015,48 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:96,8 tis. Kč
Výdaje celkem:6 112,28 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-543,52 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:3 608,16 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 152,35 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:103,52 tis. Kč
4. Přijaté dotace:538,16 tis. Kč
Příjmy celkem:5 402,19 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 990,48 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:441,27 tis. Kč
Výdaje celkem:5 431,75 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-29,56 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:2 713,73 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 363,61 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:560,66 tis. Kč
Příjmy celkem:4 638,0 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 917,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:50,79 tis. Kč
Výdaje celkem:4 968,07 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-330,07 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:2 443,26 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:977,25 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:21,49 tis. Kč
4. Přijaté dotace:172,68 tis. Kč
Příjmy celkem:3 614,68 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 043,97 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:3 043,97 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:570,71 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:2 750,47 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 087,49 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:215,48 tis. Kč
Příjmy celkem:4 053,44 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 116,19 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:37,5 tis. Kč
Výdaje celkem:3 153,69 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:899,75 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:2 143,35 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:852,36 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 814,95 tis. Kč
Příjmy celkem:4 810,66 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 456,83 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:97,58 tis. Kč
Výdaje celkem:4 554,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:256,25 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:1 896,25 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:953,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:59,53 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 476,25 tis. Kč
Příjmy celkem:4 385,7 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 503,97 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:36,75 tis. Kč
Výdaje celkem:4 540,72 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-155,02 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:1 885,63 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:872,45 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:303,1 tis. Kč
Příjmy celkem:3 066,18 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 837,49 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:179,89 tis. Kč
Výdaje celkem:3 017,38 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:48,8 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:1 553,73 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:894,73 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:76,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:165,78 tis. Kč
Příjmy celkem:2 690,75 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 252,16 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:736,69 tis. Kč
Výdaje celkem:2 988,85 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-298,1 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:1 069,26 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:996,2 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:60,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:168,59 tis. Kč
Příjmy celkem:2 294,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 195,94 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 195,94 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:98,11 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:969,52 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:759,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 577,63 tis. Kč
4. Přijaté dotace:87,87 tis. Kč
Příjmy celkem:3 394,7 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 911,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 911,56 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 483,14 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:1 087,19 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:868,23 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:104,68 tis. Kč
4. Přijaté dotace:137,8 tis. Kč
Příjmy celkem:2 197,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 129,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 129,56 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:68,34 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:1 004,46 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:811,25 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:55,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:87,03 tis. Kč
Příjmy celkem:1 957,74 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 045,21 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 045,21 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-87,47 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 1 958 2 198 3 395 2 294 2 691 3 066 4 386 4 811 4 053 3 615 4 638 5 402 5 569 6 391 6 979 5 789 9 880 6 380 6 697 6 965 7 639 10 243 8 832
Výdaje (tis. Kč) 2 045 2 130 1 912 2 196 2 989 3 017 4 541 4 554 3 154 3 044 4 968 5 432 6 112 6 977 7 464 5 646 9 780 6 611 6 427 6 909 7 451 10 450 11 104
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare