Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Poustka

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:577979
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Cheb
Kraj:Karlovarský
Oblast:Severozápad
IČ:883611
Orientační počet obyvatel:160
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:36
Výměra:0 ha

Obec

Ulice:Poustka 33
PSČ:350 02
Pošta:Cheb 2
Telefon:354 595 316
Fax:-
E-mail:
Internet:http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/poustka

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ne
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:2 829,6 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:220,05 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:8,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 280,27 tis. Kč
Příjmy celkem:4 338,17 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 575,82 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:417,17 tis. Kč
Výdaje celkem:3 993,0 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:345,18 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:2 503,15 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:282,52 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2,13 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 693,74 tis. Kč
Příjmy celkem:4 481,54 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 294,49 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:443,41 tis. Kč
Výdaje celkem:3 737,9 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:743,64 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:2 437,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:267,13 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:17,03 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 654,23 tis. Kč
Příjmy celkem:5 376,32 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 999,98 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:989,91 tis. Kč
Výdaje celkem:4 989,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:386,43 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:2 235,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:309,8 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,3 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 741,2 tis. Kč
Příjmy celkem:4 286,4 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 280,68 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:472,94 tis. Kč
Výdaje celkem:3 753,62 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:532,78 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:2 018,4 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:580,07 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 728,14 tis. Kč
Příjmy celkem:6 326,61 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 332,97 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 823,75 tis. Kč
Výdaje celkem:6 156,72 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:169,89 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:1 910,58 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:203,46 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:902,98 tis. Kč
Příjmy celkem:3 022,41 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 790,58 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:391,32 tis. Kč
Výdaje celkem:3 181,9 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-159,49 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:1 927,34 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:201,55 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:291,13 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 066,93 tis. Kč
Příjmy celkem:3 486,94 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 967,81 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:427,13 tis. Kč
Výdaje celkem:3 394,94 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:92,0 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:2 029,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:285,1 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:371,45 tis. Kč
4. Přijaté dotace:802,49 tis. Kč
Příjmy celkem:3 488,63 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 661,15 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:133,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 794,15 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:694,48 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:2 221,09 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:383,76 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:112,24 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 712,57 tis. Kč
Příjmy celkem:4 429,67 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 296,54 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 156,15 tis. Kč
Výdaje celkem:4 452,69 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-23,02 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:1 884,3 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:466,18 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:10,16 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 994,45 tis. Kč
Příjmy celkem:4 355,09 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 832,32 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:296,05 tis. Kč
Výdaje celkem:3 128,37 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 226,72 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:1 486,0 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:166,73 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:432,56 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 409,61 tis. Kč
Příjmy celkem:5 494,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 518,22 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 681,97 tis. Kč
Výdaje celkem:6 200,19 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-705,29 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:1 396,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:310,55 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:38,13 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 769,73 tis. Kč
Příjmy celkem:3 514,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 805,86 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 950,42 tis. Kč
Výdaje celkem:5 756,28 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 241,38 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:956,04 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:208,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:202,07 tis. Kč
4. Přijaté dotace:631,94 tis. Kč
Příjmy celkem:1 998,07 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 035,12 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:336,75 tis. Kč
Výdaje celkem:2 371,87 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-373,8 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:861,3 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:234,17 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:194,76 tis. Kč
4. Přijaté dotace:711,28 tis. Kč
Příjmy celkem:2 001,51 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 068,67 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:144,2 tis. Kč
Výdaje celkem:2 212,87 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-211,36 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:970,14 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:432,01 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:189,8 tis. Kč
4. Přijaté dotace:284,07 tis. Kč
Příjmy celkem:1 876,02 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 257,61 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:276,18 tis. Kč
Výdaje celkem:1 533,79 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:342,23 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:817,0 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:172,95 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:445,49 tis. Kč
4. Přijaté dotace:215,91 tis. Kč
Příjmy celkem:1 651,35 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 469,35 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:63,68 tis. Kč
Výdaje celkem:1 533,03 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:118,32 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:653,44 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:69,73 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:455,91 tis. Kč
4. Přijaté dotace:291,58 tis. Kč
Příjmy celkem:1 470,66 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 021,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:431,73 tis. Kč
Výdaje celkem:1 453,01 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:17,65 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:745,61 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:102,96 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:350,77 tis. Kč
4. Přijaté dotace:194,63 tis. Kč
Příjmy celkem:1 393,97 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 238,27 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:130,52 tis. Kč
Výdaje celkem:1 368,79 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:25,18 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:600,88 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:91,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:207,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace:94,95 tis. Kč
Příjmy celkem:995,04 tis. Kč
5. Běžné výdaje:956,21 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:36,15 tis. Kč
Výdaje celkem:992,36 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2,68 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:332,14 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:97,69 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:266,82 tis. Kč
4. Přijaté dotace:77,08 tis. Kč
Příjmy celkem:773,73 tis. Kč
5. Běžné výdaje:738,31 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:24,1 tis. Kč
Výdaje celkem:762,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:11,32 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:376,0 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:71,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:810,11 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1,0 tis. Kč
Příjmy celkem:1 258,43 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 311,55 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 311,55 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-53,12 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:285,03 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:98,85 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:275,16 tis. Kč
4. Přijaté dotace:73,46 tis. Kč
Příjmy celkem:732,5 tis. Kč
5. Běžné výdaje:847,72 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:847,72 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-115,22 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:229,02 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:196,03 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:612,44 tis. Kč
4. Přijaté dotace:7,0 tis. Kč
Příjmy celkem:1 044,49 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 319,12 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:49,12 tis. Kč
Výdaje celkem:1 368,24 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-323,75 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 1 044 733 1 258 774 995 1 394 1 471 1 651 1 876 2 002 1 998 3 515 5 495 4 355 4 430 3 489 3 487 3 022 6 327 4 286 5 376 4 482 4 338
Výdaje (tis. Kč) 1 368 848 1 312 762 992 1 369 1 453 1 533 1 534 2 213 2 372 5 756 6 200 3 128 4 453 2 794 3 395 3 182 6 157 3 754 4 990 3 738 3 993
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare