Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Nezabylice

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:546160
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Chomutov
Kraj:Ústecký
Oblast:Severozápad
IČ:673170
Orientační počet obyvatel:235
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:39
Výměra:670 ha

Obec

Ulice:Hořenec 6
PSČ:430 01
Pošta:Nezabydlice
Telefon:478 048 034
Fax:
E-mail:
Internet:http://www.nezabylice.cz/

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ne
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:4 630,72 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:8 935,24 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3,8 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 087,23 tis. Kč
Příjmy celkem:15 656,98 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 838,74 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 457,33 tis. Kč
Výdaje celkem:9 296,07 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:6 360,91 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:4 116,84 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 243,61 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:70,96 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 737,26 tis. Kč
Příjmy celkem:9 168,67 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 530,43 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 282,46 tis. Kč
Výdaje celkem:9 812,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-644,22 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:3 849,55 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:440,72 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 466,58 tis. Kč
Příjmy celkem:5 756,84 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 823,34 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:615,76 tis. Kč
Výdaje celkem:5 439,09 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:317,75 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:3 264,86 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:272,44 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5,28 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 531,65 tis. Kč
Příjmy celkem:5 074,23 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 195,95 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:896,83 tis. Kč
Výdaje celkem:5 092,79 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-18,56 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:3 663,85 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:438,23 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:15,39 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 387,62 tis. Kč
Příjmy celkem:5 505,09 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 627,93 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:315,03 tis. Kč
Výdaje celkem:4 942,96 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:562,12 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:3 057,85 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:821,03 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 130,07 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 651,78 tis. Kč
Příjmy celkem:6 660,74 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 258,19 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:274,76 tis. Kč
Výdaje celkem:4 532,95 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 127,79 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:2 883,34 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:869,73 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:15,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace:12 168,19 tis. Kč
Příjmy celkem:15 937,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 117,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 214,18 tis. Kč
Výdaje celkem:7 331,27 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:8 605,87 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:2 360,12 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 374,2 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:59,16 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 043,28 tis. Kč
Příjmy celkem:4 836,75 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 322,06 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:11 205,62 tis. Kč
Výdaje celkem:15 527,68 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-10 690,94 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:2 965,78 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 772,34 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 181,32 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6 182,17 tis. Kč
Příjmy celkem:12 101,61 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 100,06 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 198,08 tis. Kč
Výdaje celkem:6 298,14 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:5 803,47 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:2 802,12 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 832,45 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 885,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:23 623,07 tis. Kč
Příjmy celkem:33 142,64 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 908,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:8 852,08 tis. Kč
Výdaje celkem:14 760,28 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:18 382,36 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:2 302,28 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:816,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 602,52 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 339,84 tis. Kč
Příjmy celkem:8 060,96 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 601,14 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:30 723,45 tis. Kč
Výdaje celkem:35 324,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-27 263,63 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:2 635,96 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:963,15 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 629,76 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 710,2 tis. Kč
Příjmy celkem:6 939,07 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 248,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 064,13 tis. Kč
Výdaje celkem:7 312,26 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-373,19 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:1 670,15 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:503,47 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 071,45 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 545,13 tis. Kč
Příjmy celkem:6 790,2 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 160,57 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 692,4 tis. Kč
Výdaje celkem:4 852,97 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 937,23 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:1 425,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:458,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:565,43 tis. Kč
4. Přijaté dotace:931,04 tis. Kč
Příjmy celkem:3 380,95 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 141,32 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:744,46 tis. Kč
Výdaje celkem:3 885,78 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-504,83 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:1 516,35 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:387,94 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:887,74 tis. Kč
Příjmy celkem:2 792,03 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 650,45 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 068,81 tis. Kč
Výdaje celkem:3 719,26 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-927,23 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:1 509,92 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:347,0 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:190,54 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 782,03 tis. Kč
Příjmy celkem:3 829,49 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 029,95 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:968,25 tis. Kč
Výdaje celkem:3 998,2 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-168,71 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:1 235,74 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:405,03 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:436,39 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 510,7 tis. Kč
Příjmy celkem:3 587,86 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 222,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:152,0 tis. Kč
Výdaje celkem:3 374,37 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:213,49 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:1 833,87 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:549,8 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:185,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:432,7 tis. Kč
Příjmy celkem:3 001,37 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 043,36 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:71,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 114,36 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:887,01 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:1 657,6 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:408,31 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:330,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 060,24 tis. Kč
Příjmy celkem:3 456,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 406,35 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:385,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 791,35 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:664,8 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:1 027,13 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:421,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:39,13 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 218,7 tis. Kč
Příjmy celkem:2 706,64 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 091,53 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:202,94 tis. Kč
Výdaje celkem:2 294,47 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:412,17 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:776,4 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:435,22 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 020,76 tis. Kč
4. Přijaté dotace:862,37 tis. Kč
Příjmy celkem:3 094,75 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 896,85 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:294,26 tis. Kč
Výdaje celkem:2 191,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:903,64 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:737,57 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:369,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:421,54 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 116,78 tis. Kč
Příjmy celkem:2 645,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 815,63 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:932,23 tis. Kč
Výdaje celkem:2 747,86 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-102,29 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:1 105,38 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:887,38 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:81,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace:650,7 tis. Kč
Příjmy celkem:2 725,34 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 404,22 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:940,21 tis. Kč
Výdaje celkem:2 344,43 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:380,91 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 2 725 2 646 3 095 2 707 3 456 3 001 3 588 3 829 2 792 3 381 6 790 6 939 8 061 33 143 12 102 4 837 15 937 6 661 5 505 5 074 5 757 9 169 15 657
Výdaje (tis. Kč) 2 344 2 748 2 191 2 294 2 791 2 114 3 374 3 998 3 719 3 886 4 853 7 312 35 325 14 760 6 298 15 528 7 331 4 533 4 943 5 093 5 439 9 813 9 296
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare