Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Všehrdy

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:563471
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Chomutov
Kraj:Ústecký
Oblast:Severozápad
IČ:673293
Orientační počet obyvatel:158
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:345
Výměra:386 ha

Obec

Ulice:Všehrdy
PSČ:43001
Pošta:Chomutov 1
Telefon:474668164
Fax:nelze zjistit
E-mail:
Internet:-

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:2 646,51 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:291,49 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:150,58 tis. Kč
Příjmy celkem:3 088,58 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 282,94 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:100,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 382,94 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:705,65 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:2 455,25 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:335,09 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:16,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace:134,4 tis. Kč
Příjmy celkem:2 941,49 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 922,83 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 922,83 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 018,66 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:2 312,71 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:88,18 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:97,8 tis. Kč
Příjmy celkem:2 498,69 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 781,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 781,2 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:717,49 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:2 115,96 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:86,53 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:322,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace:352,33 tis. Kč
Příjmy celkem:2 877,42 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 991,9 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 991,9 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:885,52 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:1 936,39 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:56,47 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:329,72 tis. Kč
Příjmy celkem:2 322,59 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 912,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:61,47 tis. Kč
Výdaje celkem:1 974,12 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:348,47 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:1 862,68 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:109,52 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2,04 tis. Kč
4. Přijaté dotace:353,37 tis. Kč
Příjmy celkem:2 327,61 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 768,3 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 768,3 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:559,31 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:1 772,61 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:131,25 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:222,03 tis. Kč
Příjmy celkem:2 125,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 540,82 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:285,03 tis. Kč
Výdaje celkem:1 825,85 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:300,04 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:1 453,45 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:93,16 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:259,78 tis. Kč
Příjmy celkem:1 806,4 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 442,59 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:72,02 tis. Kč
Výdaje celkem:1 514,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:291,79 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:1 234,76 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:446,26 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:26,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:86,66 tis. Kč
Příjmy celkem:1 794,09 tis. Kč
5. Běžné výdaje:901,19 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:60,0 tis. Kč
Výdaje celkem:961,19 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:832,89 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:1 784,56 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:27,34 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:183,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace:456,71 tis. Kč
Příjmy celkem:2 452,16 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 322,03 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:599,38 tis. Kč
Výdaje celkem:1 921,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:530,75 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:1 239,05 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:33,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:399,2 tis. Kč
4. Přijaté dotace:655,13 tis. Kč
Příjmy celkem:2 326,4 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 321,23 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 576,31 tis. Kč
Výdaje celkem:2 897,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-571,14 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:1 336,74 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:18,1 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:127,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace:179,83 tis. Kč
Příjmy celkem:1 662,42 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 224,51 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:107,1 tis. Kč
Výdaje celkem:1 331,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:330,81 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:1 109,15 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:34,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:21,96 tis. Kč
Příjmy celkem:1 165,23 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 265,78 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:376,32 tis. Kč
Výdaje celkem:1 642,1 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-476,87 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:1 060,13 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:45,24 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:166,02 tis. Kč
4. Přijaté dotace:54,24 tis. Kč
Příjmy celkem:1 325,63 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 007,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:259,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 266,42 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:59,21 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:1 135,29 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:59,73 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:361,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2,0 tis. Kč
Příjmy celkem:1 558,77 tis. Kč
5. Běžné výdaje:854,81 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:41,65 tis. Kč
Výdaje celkem:896,46 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:662,31 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:1 066,91 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:36,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:44,32 tis. Kč
Příjmy celkem:1 147,97 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 423,21 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 423,21 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-275,24 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:951,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:39,26 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:14,22 tis. Kč
Příjmy celkem:1 005,41 tis. Kč
5. Běžné výdaje:915,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:130,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 045,42 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-40,01 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:843,03 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:83,78 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:56,51 tis. Kč
Příjmy celkem:983,32 tis. Kč
5. Běžné výdaje:773,08 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:717,86 tis. Kč
Výdaje celkem:1 490,94 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-507,62 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:769,66 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:71,07 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:9,81 tis. Kč
4. Přijaté dotace:47,42 tis. Kč
Příjmy celkem:897,96 tis. Kč
5. Běžné výdaje:802,66 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:802,66 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:95,3 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:1 057,2 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:90,46 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2,94 tis. Kč
4. Přijaté dotace:68,75 tis. Kč
Příjmy celkem:1 219,35 tis. Kč
5. Běžné výdaje:729,17 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5,48 tis. Kč
Výdaje celkem:734,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:484,7 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:1 078,02 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:58,76 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:39,77 tis. Kč
Příjmy celkem:1 176,55 tis. Kč
5. Běžné výdaje:819,74 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:50,0 tis. Kč
Výdaje celkem:869,74 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:306,81 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:934,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:196,07 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:115,65 tis. Kč
4. Přijaté dotace:42,3 tis. Kč
Příjmy celkem:1 288,96 tis. Kč
5. Běžné výdaje:656,67 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:809,56 tis. Kč
Výdaje celkem:1 466,23 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-177,27 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:936,36 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:125,58 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:42,87 tis. Kč
4. Přijaté dotace:130,74 tis. Kč
Příjmy celkem:1 235,55 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 563,04 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:33,03 tis. Kč
Výdaje celkem:1 596,07 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-360,52 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 1 236 1 289 1 177 1 219 898 983 1 005 1 148 1 559 1 326 1 165 1 662 2 326 2 452 1 794 1 806 2 126 2 328 2 323 2 877 2 499 2 941 3 089
Výdaje (tis. Kč) 1 596 1 466 870 735 803 1 491 1 045 1 423 896 1 266 1 642 1 332 2 898 1 921 961 1 515 1 826 1 768 1 974 1 992 1 781 1 923 2 383
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare