Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Kamenný Most

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:513032
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Kladno
Kraj:Středočeský
Oblast:Střední čechy
IČ:663956
Orientační počet obyvatel:427
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:62
Výměra:328 ha

Obec

Ulice:Kamenný Most 80
PSČ:27326
Pošta:Olovnice
Telefon:314583128
Fax:nelze zjistit
E-mail:
Internet:-

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ano
Vodovod:Ne

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:5 686,3 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:510,34 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:19,84 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 110,92 tis. Kč
Příjmy celkem:8 327,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 568,63 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 462,49 tis. Kč
Výdaje celkem:7 031,12 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 296,27 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:5 403,48 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:493,07 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:18,93 tis. Kč
4. Přijaté dotace:130,08 tis. Kč
Příjmy celkem:6 045,56 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 163,81 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:243,81 tis. Kč
Výdaje celkem:3 407,62 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 637,94 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:4 961,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:503,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:306,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:127,97 tis. Kč
Příjmy celkem:5 899,12 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 925,67 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:842,53 tis. Kč
Výdaje celkem:3 768,2 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 130,93 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:4 898,25 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:436,93 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:16,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace:10 438,1 tis. Kč
Příjmy celkem:15 790,03 tis. Kč
5. Běžné výdaje:-1 336,19 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:22 269,1 tis. Kč
Výdaje celkem:20 932,91 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-5 142,87 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:4 414,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:416,63 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:76,7 tis. Kč
Příjmy celkem:4 907,83 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 684,47 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:305,38 tis. Kč
Výdaje celkem:2 989,85 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 917,98 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:4 072,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:359,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:114,62 tis. Kč
Příjmy celkem:4 548,89 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 895,74 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:15,1 tis. Kč
Výdaje celkem:2 910,84 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 638,04 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:3 753,58 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:405,92 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:315,73 tis. Kč
Příjmy celkem:4 475,23 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 434,86 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 447,69 tis. Kč
Výdaje celkem:5 882,55 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 407,32 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:3 193,36 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:432,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:96,96 tis. Kč
Příjmy celkem:3 722,63 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 410,61 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:304,23 tis. Kč
Výdaje celkem:3 714,85 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:7,78 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:2 846,12 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:378,96 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:12,32 tis. Kč
4. Přijaté dotace:477,41 tis. Kč
Příjmy celkem:3 714,81 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 870,59 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 054,88 tis. Kč
Výdaje celkem:3 925,47 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-210,66 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:2 801,09 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:688,22 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:177,08 tis. Kč
4. Přijaté dotace:206,45 tis. Kč
Příjmy celkem:3 872,84 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 343,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 624,59 tis. Kč
Výdaje celkem:3 967,72 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-94,88 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:3 011,19 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:345,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:23,93 tis. Kč
4. Přijaté dotace:21,42 tis. Kč
Příjmy celkem:3 402,22 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 031,8 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 965,86 tis. Kč
Výdaje celkem:3 997,66 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-595,44 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:3 695,25 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:386,03 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:8,48 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 318,22 tis. Kč
Příjmy celkem:5 407,98 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 009,11 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 271,14 tis. Kč
Výdaje celkem:3 280,25 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 127,73 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:3 189,97 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:901,46 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:31,78 tis. Kč
4. Přijaté dotace:130,08 tis. Kč
Příjmy celkem:4 253,29 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 672,98 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 502,99 tis. Kč
Výdaje celkem:3 175,97 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 077,32 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:3 093,33 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:339,89 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:40,23 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 272,71 tis. Kč
Příjmy celkem:5 746,16 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 097,11 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 523,47 tis. Kč
Výdaje celkem:4 620,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 125,58 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:2 560,0 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:197,48 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:328,0 tis. Kč
Příjmy celkem:3 090,48 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 397,62 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 298,05 tis. Kč
Výdaje celkem:2 695,67 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:394,81 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:2 902,85 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:242,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 000,58 tis. Kč
Příjmy celkem:4 145,73 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 123,4 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 366,09 tis. Kč
Výdaje celkem:3 489,49 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:656,24 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:2 440,4 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:640,05 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,24 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 518,22 tis. Kč
Příjmy celkem:11 598,91 tis. Kč
5. Běžné výdaje:975,58 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:15 793,76 tis. Kč
Výdaje celkem:16 769,34 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-5 170,43 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:2 136,09 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:113,59 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:9,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:74,82 tis. Kč
Příjmy celkem:2 333,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:810,02 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:255,59 tis. Kč
Výdaje celkem:1 065,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 268,29 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:1 712,32 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:115,15 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:26,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6,17 tis. Kč
Příjmy celkem:1 859,64 tis. Kč
5. Běžné výdaje:744,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:11,47 tis. Kč
Výdaje celkem:755,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 103,75 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:1 335,73 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:629,15 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:154,2 tis. Kč
4. Přijaté dotace:86,07 tis. Kč
Příjmy celkem:2 205,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje:530,1 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 444,77 tis. Kč
Výdaje celkem:2 974,87 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-769,72 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:1 453,51 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:332,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 251,13 tis. Kč
4. Přijaté dotace:106,34 tis. Kč
Příjmy celkem:3 143,0 tis. Kč
5. Běžné výdaje:550,89 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:130,5 tis. Kč
Výdaje celkem:681,39 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 461,61 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:1 281,08 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:325,59 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:755,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:96,05 tis. Kč
Příjmy celkem:2 457,72 tis. Kč
5. Běžné výdaje:411,69 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 893,25 tis. Kč
Výdaje celkem:3 304,94 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-847,22 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:1 196,55 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:254,13 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1,58 tis. Kč
4. Přijaté dotace:15,57 tis. Kč
Příjmy celkem:1 467,83 tis. Kč
5. Běžné výdaje:336,26 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:47,15 tis. Kč
Výdaje celkem:383,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 084,42 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 1 468 2 458 3 143 2 205 1 860 2 334 11 599 4 146 3 090 5 746 4 253 5 408 3 402 3 873 3 715 3 723 4 475 4 549 4 908 15 790 5 899 6 046 8 327
Výdaje (tis. Kč) 383 3 305 681 2 975 756 1 066 16 769 3 489 2 696 4 621 3 176 3 280 3 998 3 968 3 925 3 715 5 883 2 911 2 990 20 933 3 768 3 408 7 031
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare