Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Břežany II

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:533220
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Kolín
Kraj:Středočeský
Oblast:Střední čechy
IČ:235288
Orientační počet obyvatel:837
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:39
Výměra:912 ha

Obec

Ulice:Břežany II 32
PSČ:282 01
Pošta:Český Brod
Telefon:321 672 769, 776 710 133
Fax:321 672 664
E-mail:
Internet:http://www.brezanyii.cz

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ne
Vodovod:Ne

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:12 804,87 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 380,69 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:713,59 tis. Kč
4. Přijaté dotace:666,58 tis. Kč
Příjmy celkem:16 565,73 tis. Kč
5. Běžné výdaje:9 216,16 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 392,61 tis. Kč
Výdaje celkem:11 608,77 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 956,96 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:11 777,26 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 163,8 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:187,28 tis. Kč
Příjmy celkem:14 128,33 tis. Kč
5. Běžné výdaje:9 027,9 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:320,22 tis. Kč
Výdaje celkem:9 348,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 780,22 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:10 506,15 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 906,95 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:17,26 tis. Kč
4. Přijaté dotace:159,86 tis. Kč
Příjmy celkem:12 590,22 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 207,21 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:525,49 tis. Kč
Výdaje celkem:7 732,69 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 857,53 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:8 787,14 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 611,63 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:44,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:362,5 tis. Kč
Příjmy celkem:10 805,27 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 733,9 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:207,9 tis. Kč
Výdaje celkem:6 941,8 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 863,46 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:7 745,56 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 516,8 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:20,9 tis. Kč
4. Přijaté dotace:19 363,97 tis. Kč
Příjmy celkem:28 647,24 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 904,93 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:40 260,05 tis. Kč
Výdaje celkem:46 164,98 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-17 517,74 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:7 360,58 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 881,36 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:69,97 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 567,1 tis. Kč
Příjmy celkem:11 879,0 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 600,92 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 967,8 tis. Kč
Výdaje celkem:9 568,72 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 310,28 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:6 933,99 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 408,92 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:16,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:400,72 tis. Kč
Příjmy celkem:8 759,63 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 585,86 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 349,29 tis. Kč
Výdaje celkem:6 935,15 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 824,48 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:5 678,33 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 333,51 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:11,26 tis. Kč
4. Přijaté dotace:317,24 tis. Kč
Příjmy celkem:7 340,33 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 395,3 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 963,76 tis. Kč
Výdaje celkem:7 359,06 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-18,73 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:5 517,96 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 284,26 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 406,03 tis. Kč
4. Přijaté dotace:340,44 tis. Kč
Příjmy celkem:10 548,69 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 997,72 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:289,69 tis. Kč
Výdaje celkem:7 287,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 261,28 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:5 899,9 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 111,52 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 450,86 tis. Kč
4. Přijaté dotace:534,31 tis. Kč
Příjmy celkem:9 996,59 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 550,86 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 357,89 tis. Kč
Výdaje celkem:9 908,75 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:87,84 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:5 941,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 266,29 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 391,85 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 345,28 tis. Kč
Příjmy celkem:12 945,35 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 050,79 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:11 074,87 tis. Kč
Výdaje celkem:16 125,66 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-3 180,31 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:5 546,25 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 156,35 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:19 339,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace:250,15 tis. Kč
Příjmy celkem:26 292,45 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 436,43 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:16 946,19 tis. Kč
Výdaje celkem:22 382,62 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 909,83 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:4 424,3 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:937,42 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 838,9 tis. Kč
4. Přijaté dotace:148,92 tis. Kč
Příjmy celkem:9 349,54 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 728,71 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:206,12 tis. Kč
Výdaje celkem:3 934,83 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:5 414,71 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:4 057,48 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:625,39 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:239,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:305,72 tis. Kč
Příjmy celkem:5 227,59 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 286,85 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 342,56 tis. Kč
Výdaje celkem:7 629,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 401,82 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:3 953,92 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 740,91 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:450,11 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 760,56 tis. Kč
Příjmy celkem:8 905,5 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 782,04 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:12 178,57 tis. Kč
Výdaje celkem:15 960,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-7 055,11 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:3 761,33 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 739,56 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 599,87 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6 514,14 tis. Kč
Příjmy celkem:13 614,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 126,91 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:12 284,54 tis. Kč
Výdaje celkem:15 411,45 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 796,55 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:3 247,96 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:350,96 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 115,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 635,37 tis. Kč
Příjmy celkem:9 349,29 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 019,99 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 672,59 tis. Kč
Výdaje celkem:7 692,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 656,71 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:2 935,55 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:278,0 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:76,0 tis. Kč
Příjmy celkem:3 289,55 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 445,24 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 085,2 tis. Kč
Výdaje celkem:2 530,44 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:759,11 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:3 065,37 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:636,48 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:96,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:28,19 tis. Kč
Příjmy celkem:3 826,04 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 554,57 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 702,97 tis. Kč
Výdaje celkem:3 257,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:568,5 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:2 020,53 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:370,21 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:264,35 tis. Kč
4. Přijaté dotace:373,76 tis. Kč
Příjmy celkem:3 028,85 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 568,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 099,18 tis. Kč
Výdaje celkem:2 667,31 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:361,54 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:2 102,95 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:408,27 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 902,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:22,9 tis. Kč
Příjmy celkem:4 436,12 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 387,1 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:71,13 tis. Kč
Výdaje celkem:1 458,23 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 977,89 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:1 894,53 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:527,59 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:48,53 tis. Kč
Příjmy celkem:2 470,65 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 637,06 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:18,09 tis. Kč
Výdaje celkem:1 655,15 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:815,5 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:1 609,3 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:399,56 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:27,4 tis. Kč
Příjmy celkem:2 036,26 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 132,41 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 135,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:900,85 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 2 036 2 471 4 436 3 029 3 826 3 290 9 349 13 615 8 906 5 228 9 350 26 292 12 945 9 997 10 549 7 340 8 760 11 879 28 647 10 805 12 590 14 128 16 566
Výdaje (tis. Kč) 1 135 1 655 1 458 2 667 3 258 2 530 7 693 15 411 15 961 7 629 3 935 22 383 16 126 9 909 7 287 7 359 6 935 9 569 46 165 6 942 7 733 9 348 11 609
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare