Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Dobřichov

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:533289
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Kolín
Kraj:Středočeský
Oblast:Střední čechy
IČ:235342
Orientační počet obyvatel:753
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:16
Výměra:620 ha

Obec

Ulice:Dobřichov 206
PSČ:289 11
Pošta:Pečky
Telefon:321 785 308
Fax:-
E-mail:
Internet:http://www.dobrichov.cz

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ne
Vodovod:Ne

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:10 791,84 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:628,51 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:78,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 974,82 tis. Kč
Příjmy celkem:14 473,16 tis. Kč
5. Běžné výdaje:9 296,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 268,45 tis. Kč
Výdaje celkem:11 564,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 908,58 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:9 972,2 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:866,59 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:494,87 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 812,91 tis. Kč
Příjmy celkem:13 146,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje:10 240,49 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 127,1 tis. Kč
Výdaje celkem:13 367,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-221,02 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:9 185,25 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:700,92 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:314,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:558,44 tis. Kč
Příjmy celkem:10 759,11 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 852,02 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:8 247,62 tis. Kč
Výdaje celkem:16 099,63 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-5 340,53 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:8 195,0 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:173,69 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:440,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:5 476,1 tis. Kč
Příjmy celkem:14 284,79 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 693,86 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:8 372,78 tis. Kč
Výdaje celkem:14 066,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:218,14 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:7 505,92 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:104,44 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:781,96 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6 980,45 tis. Kč
Příjmy celkem:15 372,78 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 795,89 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 199,81 tis. Kč
Výdaje celkem:11 995,7 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 377,08 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:7 233,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:531,84 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:682,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:16 999,27 tis. Kč
Příjmy celkem:25 447,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje:16 743,88 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:10 686,54 tis. Kč
Výdaje celkem:27 430,42 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 983,37 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:7 248,01 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:55,49 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:460,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 880,32 tis. Kč
Příjmy celkem:10 644,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 828,29 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 751,49 tis. Kč
Výdaje celkem:9 579,79 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 064,78 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:5 903,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:189,16 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:106,29 tis. Kč
4. Přijaté dotace:5 148,78 tis. Kč
Příjmy celkem:11 347,85 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 652,25 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 521,43 tis. Kč
Výdaje celkem:11 173,68 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:174,17 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:5 589,87 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:195,26 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:136,42 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 833,43 tis. Kč
Příjmy celkem:10 754,98 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 895,17 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 127,23 tis. Kč
Výdaje celkem:11 022,4 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-267,42 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:6 352,02 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:86,25 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:8,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:649,87 tis. Kč
Příjmy celkem:7 096,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 261,86 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:409,89 tis. Kč
Výdaje celkem:6 671,75 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:424,39 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:5 374,43 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:85,21 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:16,66 tis. Kč
4. Přijaté dotace:445,33 tis. Kč
Příjmy celkem:5 921,63 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 871,43 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:90,28 tis. Kč
Výdaje celkem:5 961,71 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-40,08 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:6 258,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:112,39 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:232,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:422,1 tis. Kč
Příjmy celkem:7 024,59 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 742,87 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 042,5 tis. Kč
Výdaje celkem:7 785,37 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-760,78 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:4 750,37 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:179,43 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:121,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 520,92 tis. Kč
Příjmy celkem:6 571,72 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 311,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 051,79 tis. Kč
Výdaje celkem:6 362,88 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:208,84 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:5 048,38 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:213,45 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:348,18 tis. Kč
4. Přijaté dotace:394,53 tis. Kč
Příjmy celkem:6 004,54 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 311,88 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 695,85 tis. Kč
Výdaje celkem:8 007,73 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 003,19 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:5 399,44 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:270,47 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:460,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 973,38 tis. Kč
Příjmy celkem:8 103,29 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 747,61 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 754,75 tis. Kč
Výdaje celkem:6 502,36 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 600,93 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:4 780,34 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:327,77 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:869,15 tis. Kč
4. Přijaté dotace:377,86 tis. Kč
Příjmy celkem:6 355,12 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 959,68 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 036,0 tis. Kč
Výdaje celkem:6 995,68 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-640,56 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:4 562,21 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:396,66 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:17,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 395,38 tis. Kč
Příjmy celkem:6 371,75 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 282,59 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 258,58 tis. Kč
Výdaje celkem:6 541,17 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-169,42 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:4 725,23 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:319,03 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:39,9 tis. Kč
4. Přijaté dotace:287,44 tis. Kč
Příjmy celkem:5 371,6 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 821,72 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 422,08 tis. Kč
Výdaje celkem:6 243,8 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-872,2 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:3 853,68 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:308,44 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 777,9 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 165,89 tis. Kč
Příjmy celkem:7 105,91 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 367,24 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 172,6 tis. Kč
Výdaje celkem:4 539,84 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 566,07 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:2 190,35 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:296,95 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:41,52 tis. Kč
4. Přijaté dotace:367,38 tis. Kč
Příjmy celkem:2 896,2 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 019,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:725,46 tis. Kč
Výdaje celkem:3 745,06 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-848,86 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:2 546,26 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:302,39 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 200,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace:295,63 tis. Kč
Příjmy celkem:6 344,53 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 640,43 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 642,17 tis. Kč
Výdaje celkem:4 282,6 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 061,93 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:2 163,86 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:272,51 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 396,52 tis. Kč
4. Přijaté dotace:71,52 tis. Kč
Příjmy celkem:3 904,41 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 202,21 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 355,25 tis. Kč
Výdaje celkem:7 557,46 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-3 653,05 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:2 169,01 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:269,31 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:161,95 tis. Kč
4. Přijaté dotace:34,4 tis. Kč
Příjmy celkem:2 634,67 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 765,91 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:181,86 tis. Kč
Výdaje celkem:1 947,77 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:686,9 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 2 635 3 904 6 345 2 896 7 106 5 372 6 372 6 355 8 103 6 005 6 572 7 025 5 922 7 096 10 755 11 348 10 645 25 447 15 373 14 285 10 759 13 147 14 473
Výdaje (tis. Kč) 1 948 7 557 4 283 3 745 4 540 6 244 6 541 6 996 6 502 8 008 6 363 7 785 5 962 6 672 11 022 11 174 9 580 27 430 11 996 14 067 16 100 13 368 11 565
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare