Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Liběchov

Základní informace

Statut:Město
ZUJ:535001
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Mělník
Kraj:Středočeský
Oblast:Střední čechy
IČ:237019
Orientační počet obyvatel:1083
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:389
Výměra:1178 ha

Město

Ulice:Rumburská 53
PSČ:27721
Pošta:Liběchov
Telefon:315 697 016
Fax:-
E-mail:
Internet:http://www.libechov.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ano
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ne
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:19 438,67 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 802,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:33,03 tis. Kč
4. Přijaté dotace:13 506,46 tis. Kč
Příjmy celkem:36 780,83 tis. Kč
5. Běžné výdaje:17 717,48 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:7 524,76 tis. Kč
Výdaje celkem:25 242,24 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:11 538,59 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:18 284,55 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 512,92 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:221,81 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 212,98 tis. Kč
Příjmy celkem:30 232,25 tis. Kč
5. Běžné výdaje:19 718,78 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:25 174,1 tis. Kč
Výdaje celkem:44 892,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-14 660,63 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:15 590,04 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 051,08 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 446,76 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 300,21 tis. Kč
Příjmy celkem:22 388,1 tis. Kč
5. Běžné výdaje:13 199,58 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 569,23 tis. Kč
Výdaje celkem:14 768,81 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:7 619,29 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:13 886,24 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 546,5 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:307,1 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 374,93 tis. Kč
Příjmy celkem:20 114,77 tis. Kč
5. Běžné výdaje:17 929,75 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 054,7 tis. Kč
Výdaje celkem:19 984,45 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:130,32 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:13 880,34 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 023,65 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 557,05 tis. Kč
Příjmy celkem:21 461,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje:12 647,63 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 914,68 tis. Kč
Výdaje celkem:19 562,31 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 898,74 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:12 782,5 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 121,29 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:197,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 809,5 tis. Kč
Příjmy celkem:17 910,29 tis. Kč
5. Běžné výdaje:12 155,03 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 670,47 tis. Kč
Výdaje celkem:13 825,5 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 084,79 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:12 016,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 503,84 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:265,12 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 327,05 tis. Kč
Příjmy celkem:16 112,11 tis. Kč
5. Běžné výdaje:12 041,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:12 041,56 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 070,55 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:9 326,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 685,91 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:18,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:29 001,89 tis. Kč
Příjmy celkem:40 032,42 tis. Kč
5. Běžné výdaje:10 727,34 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:34 000,61 tis. Kč
Výdaje celkem:44 727,95 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-4 695,53 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:8 597,25 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:642,2 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:759,15 tis. Kč
4. Přijaté dotace:24 523,48 tis. Kč
Příjmy celkem:34 522,08 tis. Kč
5. Běžné výdaje:10 313,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:30 707,09 tis. Kč
Výdaje celkem:41 020,18 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-6 498,1 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:8 093,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:862,23 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:658,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace:37 712,65 tis. Kč
Příjmy celkem:47 327,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje:9 987,93 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:45 282,73 tis. Kč
Výdaje celkem:55 270,66 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-7 943,27 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:8 004,21 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:861,81 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:340,85 tis. Kč
4. Přijaté dotace:709,26 tis. Kč
Příjmy celkem:9 916,13 tis. Kč
5. Běžné výdaje:9 846,08 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: tis. Kč
Výdaje celkem:9 846,08 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:70,05 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:8 631,52 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:925,2 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 033,15 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 366,62 tis. Kč
Příjmy celkem:11 956,49 tis. Kč
5. Běžné výdaje:11 673,73 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:113,19 tis. Kč
Výdaje celkem:11 786,92 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:169,57 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:7 592,61 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:958,58 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4 708,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace:661,35 tis. Kč
Příjmy celkem:13 921,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje:11 346,97 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:84,79 tis. Kč
Výdaje celkem:11 431,76 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 489,38 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:7 184,67 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:834,43 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 775,8 tis. Kč
4. Přijaté dotace:821,89 tis. Kč
Příjmy celkem:11 616,79 tis. Kč
5. Běžné výdaje:9 624,84 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:375,95 tis. Kč
Výdaje celkem:10 000,79 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 616,0 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:7 442,8 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:914,87 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:99,35 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 750,18 tis. Kč
Příjmy celkem:17 207,2 tis. Kč
5. Běžné výdaje:19 474,3 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:19 474,3 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 267,1 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:7 556,19 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:880,92 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:133,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 580,84 tis. Kč
Příjmy celkem:17 151,83 tis. Kč
5. Běžné výdaje:18 705,61 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 280,0 tis. Kč
Výdaje celkem:19 985,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 833,78 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:5 939,35 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 517,57 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:42,35 tis. Kč
4. Přijaté dotace:7 452,94 tis. Kč
Příjmy celkem:14 952,21 tis. Kč
5. Běžné výdaje:16 983,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:16 983,6 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 031,39 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:5 509,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 314,19 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:123,9 tis. Kč
4. Přijaté dotace:13 217,83 tis. Kč
Příjmy celkem:22 165,86 tis. Kč
5. Běžné výdaje:11 135,47 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 330,0 tis. Kč
Výdaje celkem:15 465,47 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:6 700,39 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:4 700,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:431,11 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:5 249,6 tis. Kč
Příjmy celkem:10 381,64 tis. Kč
5. Běžné výdaje:9 862,45 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 656,58 tis. Kč
Výdaje celkem:11 519,03 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 137,39 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:4 558,88 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:408,76 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:820,48 tis. Kč
Příjmy celkem:5 788,12 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 292,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:6 292,6 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-504,48 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:4 512,07 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:347,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 456,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 516,92 tis. Kč
Příjmy celkem:9 832,67 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 966,08 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:99,75 tis. Kč
Výdaje celkem:8 065,83 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 766,84 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:4 130,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 619,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 179,61 tis. Kč
Příjmy celkem:6 929,38 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 885,0 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:130,0 tis. Kč
Výdaje celkem:6 015,0 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:914,38 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:3 560,85 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:-1 484,21 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 905,7 tis. Kč
Příjmy celkem:4 982,34 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 458,8 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 830,16 tis. Kč
Výdaje celkem:5 288,96 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-306,62 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 4 982 6 929 9 833 5 788 10 382 22 166 14 952 17 152 17 207 11 617 13 921 11 956 9 916 47 327 34 522 40 032 16 112 17 910 21 461 20 115 22 388 30 232 36 781
Výdaje (tis. Kč) 5 289 6 015 8 066 6 293 11 519 15 465 16 984 19 986 19 474 10 001 11 432 11 787 9 846 55 271 41 020 44 728 12 042 13 826 19 562 19 984 14 769 44 893 25 242
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare