Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Nebužely

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:535061
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Mělník
Kraj:Středočeský
Oblast:Střední čechy
IČ:237086
Orientační počet obyvatel:438
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:55
Výměra:862 ha

Obec

Ulice:čp. 14
PSČ:27734
Pošta:Nebužely
Telefon:315694028
Fax:315694028
E-mail:
Internet:http://www.nebuzely.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ne
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ne
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:7 777,31 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:256,2 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:741,64 tis. Kč
Příjmy celkem:8 775,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 216,75 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 999,17 tis. Kč
Výdaje celkem:8 215,92 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:559,24 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:7 324,88 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:278,95 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:394,54 tis. Kč
Příjmy celkem:7 998,38 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 875,93 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 128,31 tis. Kč
Výdaje celkem:8 004,24 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-5,87 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:6 448,86 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:400,94 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:573,88 tis. Kč
Příjmy celkem:7 423,69 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 242,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:846,02 tis. Kč
Výdaje celkem:7 088,63 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:335,06 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:5 914,07 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:310,38 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7,07 tis. Kč
4. Přijaté dotace:336,53 tis. Kč
Příjmy celkem:6 568,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 249,35 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 042,84 tis. Kč
Výdaje celkem:6 292,19 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:275,86 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:5 617,01 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:508,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7,38 tis. Kč
4. Přijaté dotace:223,93 tis. Kč
Příjmy celkem:6 356,62 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 225,32 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:161,27 tis. Kč
Výdaje celkem:6 386,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-29,96 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:5 575,39 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:367,92 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:24,77 tis. Kč
4. Přijaté dotace:313,85 tis. Kč
Příjmy celkem:6 281,93 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 929,43 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:760,79 tis. Kč
Výdaje celkem:5 690,22 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:591,71 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:4 823,77 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:684,43 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:308,11 tis. Kč
Příjmy celkem:5 816,31 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 503,11 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:897,45 tis. Kč
Výdaje celkem:5 400,56 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:415,75 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:4 003,18 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:254,61 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:857,44 tis. Kč
Příjmy celkem:5 115,24 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 422,26 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:250,0 tis. Kč
Výdaje celkem:4 672,26 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:442,98 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:3 885,09 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:251,77 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:23,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace:735,31 tis. Kč
Příjmy celkem:4 896,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 596,7 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:4 596,7 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:299,35 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:3 892,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:296,58 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:210,2 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 694,98 tis. Kč
Příjmy celkem:6 094,35 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 497,18 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 260,29 tis. Kč
Výdaje celkem:5 757,47 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:336,88 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:3 699,52 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:272,18 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:5 755,83 tis. Kč
Příjmy celkem:9 727,53 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 831,12 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 587,06 tis. Kč
Výdaje celkem:10 418,18 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-690,65 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:4 224,45 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:586,04 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:70,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 241,09 tis. Kč
Příjmy celkem:8 122,13 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 826,68 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 197,16 tis. Kč
Výdaje celkem:8 023,84 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:98,29 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:3 647,69 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:418,2 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:19,67 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 096,35 tis. Kč
Příjmy celkem:6 181,91 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 175,67 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 170,72 tis. Kč
Výdaje celkem:6 346,39 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-164,48 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:3 308,31 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:322,16 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:118,72 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 131,2 tis. Kč
Příjmy celkem:5 880,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 866,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 085,28 tis. Kč
Výdaje celkem:5 951,48 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-71,09 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:3 648,14 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:323,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:56,47 tis. Kč
4. Přijaté dotace:357,54 tis. Kč
Příjmy celkem:4 385,17 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 775,54 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:266,33 tis. Kč
Výdaje celkem:4 041,87 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:343,3 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:2 801,63 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:347,71 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:208,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 753,69 tis. Kč
Příjmy celkem:6 111,73 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 702,77 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:696,22 tis. Kč
Výdaje celkem:6 398,99 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-287,26 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:2 578,82 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:397,63 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:681,64 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 789,3 tis. Kč
Příjmy celkem:6 447,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 370,34 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:695,0 tis. Kč
Výdaje celkem:6 065,34 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:382,05 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:2 322,36 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:464,05 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:39,35 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 045,86 tis. Kč
Příjmy celkem:3 871,62 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 059,34 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 076,49 tis. Kč
Výdaje celkem:4 135,83 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-264,21 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:2 185,21 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:566,19 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:61,13 tis. Kč
4. Přijaté dotace:419,87 tis. Kč
Příjmy celkem:3 232,4 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 990,35 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:455,28 tis. Kč
Výdaje celkem:3 445,63 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-213,23 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:1 576,46 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 359,1 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:457,3 tis. Kč
Příjmy celkem:5 399,86 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 300,75 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:956,9 tis. Kč
Výdaje celkem:4 257,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 142,21 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:1 668,33 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 388,66 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 291,23 tis. Kč
4. Přijaté dotace:245,58 tis. Kč
Příjmy celkem:4 593,8 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 875,74 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:368,05 tis. Kč
Výdaje celkem:2 243,79 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 350,01 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:1 332,97 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:352,49 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:74,08 tis. Kč
4. Přijaté dotace:503,68 tis. Kč
Příjmy celkem:2 263,22 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 509,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:495,32 tis. Kč
Výdaje celkem:2 004,88 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:258,34 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:1 489,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:326,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:100,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:131,0 tis. Kč
Příjmy celkem:2 046,61 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 857,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:49,17 tis. Kč
Výdaje celkem:1 906,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:139,79 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 2 047 2 263 4 594 5 400 3 232 3 872 6 447 6 112 4 385 5 880 6 182 8 122 9 728 6 094 4 896 5 115 5 816 6 282 6 357 6 568 7 424 7 998 8 775
Výdaje (tis. Kč) 1 907 2 005 2 244 4 258 3 446 4 136 6 065 6 399 4 042 5 951 6 346 8 024 10 418 5 757 4 597 4 672 5 401 5 690 6 387 6 292 7 089 8 004 8 216
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare