Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Nová Ves

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:535117
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Mělník
Kraj:Středočeský
Oblast:Střední čechy
IČ:237132
Orientační počet obyvatel:1096
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:143
Výměra:600 ha

Obec

Ulice:Nová Ves 154
PSČ:27752
Pošta:Nová Ves u Mělníka
Telefon:315 765 056
Fax:-
E-mail:
Internet:http://www.nova-ves.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:16 670,41 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 172,27 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:196,28 tis. Kč
4. Přijaté dotace:48 729,95 tis. Kč
Příjmy celkem:69 768,91 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 065,68 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:89 012,58 tis. Kč
Výdaje celkem:90 078,26 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-20 309,35 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:15 096,66 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 907,93 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:62,18 tis. Kč
4. Přijaté dotace:634,53 tis. Kč
Příjmy celkem:19 701,3 tis. Kč
5. Běžné výdaje:12 357,55 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 398,41 tis. Kč
Výdaje celkem:13 755,96 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:5 945,33 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:13 751,35 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 504,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:168,1 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 970,15 tis. Kč
Příjmy celkem:21 394,42 tis. Kč
5. Běžné výdaje:10 537,71 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:14 188,01 tis. Kč
Výdaje celkem:24 725,72 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-3 331,3 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:12 789,82 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 330,95 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:276,38 tis. Kč
4. Přijaté dotace:5 363,66 tis. Kč
Příjmy celkem:21 760,81 tis. Kč
5. Běžné výdaje:13 528,04 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:10 117,75 tis. Kč
Výdaje celkem:23 645,79 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 884,98 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:12 166,92 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 997,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:437,56 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 216,29 tis. Kč
Příjmy celkem:19 817,79 tis. Kč
5. Běžné výdaje:10 218,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 381,91 tis. Kč
Výdaje celkem:16 600,57 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 217,22 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:10 763,24 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 627,87 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:30,01 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 873,31 tis. Kč
Příjmy celkem:16 294,43 tis. Kč
5. Běžné výdaje:11 651,23 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 149,05 tis. Kč
Výdaje celkem:16 800,28 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-505,85 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:10 371,75 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 027,93 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 238,42 tis. Kč
Příjmy celkem:17 638,1 tis. Kč
5. Běžné výdaje:15 075,66 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 531,21 tis. Kč
Výdaje celkem:18 606,87 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-968,78 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:9 392,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 864,17 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:104,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace:5 333,71 tis. Kč
Příjmy celkem:17 695,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje:9 585,23 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 759,53 tis. Kč
Výdaje celkem:16 344,76 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 350,81 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:11 077,23 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 731,77 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:342,33 tis. Kč
4. Přijaté dotace:840,35 tis. Kč
Příjmy celkem:14 991,67 tis. Kč
5. Běžné výdaje:9 173,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 395,99 tis. Kč
Výdaje celkem:10 569,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 422,26 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:9 742,04 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 366,47 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:265,86 tis. Kč
4. Přijaté dotace:425,22 tis. Kč
Příjmy celkem:12 799,59 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 103,29 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 999,82 tis. Kč
Výdaje celkem:10 103,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 696,48 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:10 765,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 005,93 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:23,18 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 638,58 tis. Kč
Příjmy celkem:14 433,48 tis. Kč
5. Běžné výdaje:9 706,69 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 070,86 tis. Kč
Výdaje celkem:13 777,55 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:655,93 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:8 284,97 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:828,94 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:188,3 tis. Kč
4. Přijaté dotace:212,71 tis. Kč
Příjmy celkem:9 514,92 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 607,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:934,73 tis. Kč
Výdaje celkem:7 541,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 973,1 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:7 114,77 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:375,0 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:805,69 tis. Kč
4. Přijaté dotace:45,98 tis. Kč
Příjmy celkem:8 341,44 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 438,97 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:905,27 tis. Kč
Výdaje celkem:7 344,24 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:997,2 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:6 706,67 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:357,2 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 252,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace:114,87 tis. Kč
Příjmy celkem:8 431,44 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 601,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:941,68 tis. Kč
Výdaje celkem:8 543,05 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-111,61 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:7 189,76 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:547,62 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:745,41 tis. Kč
4. Přijaté dotace:36,4 tis. Kč
Příjmy celkem:8 519,19 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 875,25 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:848,36 tis. Kč
Výdaje celkem:6 723,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 795,58 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:6 183,97 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 561,7 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 077,16 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 471,32 tis. Kč
Příjmy celkem:10 294,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 052,95 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 752,64 tis. Kč
Výdaje celkem:8 805,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 488,56 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:4 898,72 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 188,17 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 989,9 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 718,74 tis. Kč
Příjmy celkem:17 795,53 tis. Kč
5. Běžné výdaje:18 387,39 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:18 387,39 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-591,86 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:6 404,06 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:915,01 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:133,28 tis. Kč
4. Přijaté dotace:7 370,24 tis. Kč
Příjmy celkem:14 822,59 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 902,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:17 740,01 tis. Kč
Výdaje celkem:25 642,14 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-10 819,55 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:4 323,54 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 127,47 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 137,11 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 137,26 tis. Kč
Příjmy celkem:10 725,38 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 432,64 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 539,53 tis. Kč
Výdaje celkem:9 972,17 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:753,21 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:4 178,33 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 058,48 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 090,52 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 157,04 tis. Kč
Příjmy celkem:7 484,37 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 513,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 603,54 tis. Kč
Výdaje celkem:12 116,63 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-4 632,26 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:3 861,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:7 505,93 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 845,31 tis. Kč
4. Přijaté dotace:53,92 tis. Kč
Příjmy celkem:14 266,97 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 548,06 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:802,48 tis. Kč
Výdaje celkem:7 350,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:6 916,43 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:4 386,84 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:696,21 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 022,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace:227,61 tis. Kč
Příjmy celkem:6 333,26 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 463,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 848,02 tis. Kč
Výdaje celkem:7 311,22 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-977,96 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:4 280,52 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 218,56 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:29,72 tis. Kč
4. Přijaté dotace:38,33 tis. Kč
Příjmy celkem:5 567,13 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 293,48 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 092,72 tis. Kč
Výdaje celkem:5 386,2 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:180,93 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 5 567 6 333 14 267 7 484 10 725 14 823 17 796 10 294 8 519 8 431 8 341 9 515 14 433 12 800 14 992 17 696 17 638 16 294 19 818 21 761 21 394 19 701 69 769
Výdaje (tis. Kč) 5 386 7 311 7 351 12 117 9 972 25 642 18 387 8 806 6 724 8 543 7 344 7 542 13 778 10 103 10 569 16 345 18 607 16 800 16 601 23 646 24 726 13 756 90 078
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare