Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Březno

Základní informace

Statut:Městys
ZUJ:535583
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Mladá Boleslav
Kraj:Středočeský
Oblast:Střední čechy
IČ:237574
Orientační počet obyvatel:1027
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:57
Výměra:1110 ha

Městys

Ulice:Březno 13
PSČ:29406
Pošta:Březno u Mladé Boleslavě
Telefon:326 399 180, 724 380 840
Fax:326 399 180
E-mail:
Internet:http://www.brezno.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ne
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:20 028,25 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 934,25 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:12 750,09 tis. Kč
Příjmy celkem:37 712,59 tis. Kč
5. Běžné výdaje:15 548,5 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:32 708,33 tis. Kč
Výdaje celkem:48 256,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-10 544,23 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:18 249,13 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 571,76 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 519,65 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 726,7 tis. Kč
Příjmy celkem:27 067,25 tis. Kč
5. Běžné výdaje:16 212,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:13 370,69 tis. Kč
Výdaje celkem:29 583,29 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 516,04 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:17 723,21 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 888,98 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 100,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 756,7 tis. Kč
Příjmy celkem:33 469,49 tis. Kč
5. Běžné výdaje:19 483,34 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:9 740,81 tis. Kč
Výdaje celkem:29 224,15 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 245,34 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:14 100,95 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 275,5 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:13 517,85 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 753,71 tis. Kč
Příjmy celkem:35 648,01 tis. Kč
5. Běžné výdaje:16 413,3 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:8 240,68 tis. Kč
Výdaje celkem:24 653,97 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:10 994,04 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:12 601,47 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 910,87 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:40,2 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6 191,29 tis. Kč
Příjmy celkem:21 743,82 tis. Kč
5. Běžné výdaje:11 353,12 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:8 218,78 tis. Kč
Výdaje celkem:19 571,9 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 171,92 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:12 086,89 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 203,5 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:900,77 tis. Kč
Příjmy celkem:16 191,16 tis. Kč
5. Běžné výdaje:11 542,25 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 353,82 tis. Kč
Výdaje celkem:14 896,07 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 295,09 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:10 451,69 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 406,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:420,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 388,62 tis. Kč
Příjmy celkem:15 666,33 tis. Kč
5. Běžné výdaje:11 343,16 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 768,68 tis. Kč
Výdaje celkem:14 111,84 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 554,49 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:7 405,9 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 480,37 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 756,38 tis. Kč
Příjmy celkem:11 642,65 tis. Kč
5. Běžné výdaje:10 504,25 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 270,24 tis. Kč
Výdaje celkem:11 774,5 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-131,85 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:7 010,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:933,31 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:37,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 770,09 tis. Kč
Příjmy celkem:11 751,34 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 595,49 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:993,81 tis. Kč
Výdaje celkem:9 589,29 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 162,04 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:6 607,97 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 287,08 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 743,73 tis. Kč
Příjmy celkem:11 638,78 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 355,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 469,47 tis. Kč
Výdaje celkem:11 824,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-186,11 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:6 209,38 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 173,42 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:508,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace:7 607,78 tis. Kč
Příjmy celkem:15 499,33 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 549,73 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:9 517,18 tis. Kč
Výdaje celkem:18 066,91 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 567,58 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:6 396,51 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 957,13 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:50,48 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6 702,18 tis. Kč
Příjmy celkem:15 106,3 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 111,45 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 846,32 tis. Kč
Výdaje celkem:13 957,77 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 148,53 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:5 770,46 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 616,55 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:402,8 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 002,04 tis. Kč
Příjmy celkem:9 791,85 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 788,48 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 082,12 tis. Kč
Výdaje celkem:8 870,6 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:921,25 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:5 247,14 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 422,06 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:943,16 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 355,08 tis. Kč
Příjmy celkem:9 967,44 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 671,92 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 937,92 tis. Kč
Výdaje celkem:10 609,84 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-642,4 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:5 278,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 495,85 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 748,15 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 574,58 tis. Kč
Příjmy celkem:10 097,17 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 257,66 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 895,22 tis. Kč
Výdaje celkem:13 152,88 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-3 055,71 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:4 784,55 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 387,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7 489,1 tis. Kč
4. Přijaté dotace:11 556,79 tis. Kč
Příjmy celkem:25 218,26 tis. Kč
5. Běžné výdaje:14 842,08 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:16 939,07 tis. Kč
Výdaje celkem:31 781,15 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-6 562,89 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:4 020,66 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 410,42 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:9 567,52 tis. Kč
4. Přijaté dotace:28 063,18 tis. Kč
Příjmy celkem:43 061,78 tis. Kč
5. Běžné výdaje:10 491,79 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:27 279,09 tis. Kč
Výdaje celkem:37 770,88 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:5 290,9 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:3 198,01 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 545,49 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 690,84 tis. Kč
4. Přijaté dotace:7 263,59 tis. Kč
Příjmy celkem:15 697,93 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 454,53 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:14 906,22 tis. Kč
Výdaje celkem:20 360,75 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-4 662,82 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:4 050,35 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 365,62 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:42,95 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 522,38 tis. Kč
Příjmy celkem:8 981,3 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 488,73 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 004,79 tis. Kč
Výdaje celkem:8 493,52 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:487,78 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:6 078,28 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 412,41 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 579,53 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 179,07 tis. Kč
Příjmy celkem:13 249,29 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 066,78 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 097,58 tis. Kč
Výdaje celkem:11 164,36 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 084,93 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:5 278,86 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 354,18 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 440,01 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 202,18 tis. Kč
Příjmy celkem:13 275,23 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 881,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 157,05 tis. Kč
Výdaje celkem:10 038,42 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 236,81 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:6 320,87 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 618,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:146,59 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 487,28 tis. Kč
Příjmy celkem:10 573,02 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 770,02 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 352,13 tis. Kč
Výdaje celkem:8 122,15 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 450,87 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:5 260,46 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 890,33 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:121,41 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 072,26 tis. Kč
Příjmy celkem:8 344,46 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 194,98 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 845,34 tis. Kč
Výdaje celkem:7 040,32 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 304,14 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 8 344 10 573 13 275 13 249 8 981 15 698 43 062 25 218 10 097 9 967 9 792 15 106 15 499 11 639 11 751 11 643 15 666 16 191 21 744 35 648 33 469 27 067 37 713
Výdaje (tis. Kč) 7 040 8 122 10 038 11 164 8 494 20 361 37 771 31 781 13 153 10 610 8 871 13 958 18 067 11 825 9 589 11 775 14 112 14 896 19 572 24 654 29 224 29 583 48 257
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare