Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Hlavní město Praha

Základní informace

Statut:Statutární město
ZUJ:554782
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ano
Obec s rozšířenou působností:Ano
Okres:Hlavní město Praha
Kraj:Hlavní město Praha
Oblast:Praha
IČ:64581
Orientační počet obyvatel:1308632
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:778383
Výměra:49605 ha

Statutární město

Ulice:Mariánské náměstí 2
PSČ:11001
Pošta:Praha 1
Telefon:236 002 428, 236 002 376
Fax:420 236 007 102
E-mail:
Internet:http://www.praha.eu

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ano
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:66 410 201,53 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 180 719,16 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:36 367,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace:24 724 424,02 tis. Kč
Příjmy celkem:95 351 712,46 tis. Kč
5. Běžné výdaje:67 558 303,11 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:13 126 651,04 tis. Kč
Výdaje celkem:80 684 954,15 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:14 666 758,3 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:61 037 656,73 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 936 199,2 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:44 818,48 tis. Kč
4. Přijaté dotace:23 623 973,4 tis. Kč
Příjmy celkem:88 642 647,81 tis. Kč
5. Běžné výdaje:64 557 695,53 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:17 424 162,38 tis. Kč
Výdaje celkem:81 981 857,9 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:6 660 789,91 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:55 078 072,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 452 601,35 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:38 961,43 tis. Kč
4. Přijaté dotace:20 193 547,01 tis. Kč
Příjmy celkem:77 763 181,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:57 872 143,93 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:12 438 046,3 tis. Kč
Výdaje celkem:70 310 190,24 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:7 452 991,66 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:51 248 763,01 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 559 089,98 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:49 331,77 tis. Kč
4. Přijaté dotace:19 385 380,56 tis. Kč
Příjmy celkem:74 242 565,32 tis. Kč
5. Běžné výdaje:51 140 776,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:10 819 193,85 tis. Kč
Výdaje celkem:61 959 969,98 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:12 282 595,34 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:47 093 258,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 341 084,59 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:36 753,3 tis. Kč
4. Přijaté dotace:19 311 801,37 tis. Kč
Příjmy celkem:70 782 897,48 tis. Kč
5. Běžné výdaje:48 244 643,53 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:10 096 912,58 tis. Kč
Výdaje celkem:58 341 556,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:12 441 341,37 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:45 183 812,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:5 937 801,43 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:133 264,31 tis. Kč
4. Přijaté dotace:18 726 898,34 tis. Kč
Příjmy celkem:69 981 776,67 tis. Kč
5. Běžné výdaje:46 752 121,31 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:21 302 939,33 tis. Kč
Výdaje celkem:68 055 060,64 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 926 716,03 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:42 779 639,46 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 858 992,15 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:25 697,39 tis. Kč
4. Přijaté dotace:17 672 076,42 tis. Kč
Příjmy celkem:63 336 405,42 tis. Kč
5. Běžné výdaje:45 417 959,29 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:13 437 542,58 tis. Kč
Výdaje celkem:58 855 501,88 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 480 903,55 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:41 915 419,72 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 952 706,29 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:28 024,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:17 093 671,89 tis. Kč
Příjmy celkem:62 989 821,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:43 928 989,97 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:17 337 451,08 tis. Kč
Výdaje celkem:61 266 441,05 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 723 380,85 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:41 491 494,24 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 356 245,87 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:33 430,58 tis. Kč
4. Přijaté dotace:19 871 297,07 tis. Kč
Příjmy celkem:63 752 467,77 tis. Kč
5. Běžné výdaje:46 078 585,12 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:19 644 255,4 tis. Kč
Výdaje celkem:65 722 840,52 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 970 372,75 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:41 485 034,11 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 417 899,81 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:97 370,93 tis. Kč
4. Přijaté dotace:24 365 235,86 tis. Kč
Příjmy celkem:68 365 540,72 tis. Kč
5. Běžné výdaje:49 166 613,57 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:21 231 460,74 tis. Kč
Výdaje celkem:70 398 074,31 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 032 533,59 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:39 478 791,52 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 722 447,1 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:41 083,81 tis. Kč
4. Přijaté dotace:21 964 507,16 tis. Kč
Příjmy celkem:64 206 829,59 tis. Kč
5. Běžné výdaje:43 450 776,53 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:24 761 261,22 tis. Kč
Výdaje celkem:68 212 037,75 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-4 005 208,16 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:45 599 142,69 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 439 232,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:90 187,44 tis. Kč
4. Přijaté dotace:18 292 404,31 tis. Kč
Příjmy celkem:66 420 967,36 tis. Kč
5. Běžné výdaje:39 718 829,69 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:19 547 107,64 tis. Kč
Výdaje celkem:59 265 937,33 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:7 155 030,03 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:42 507 859,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 772 071,56 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:41 825,23 tis. Kč
4. Přijaté dotace:16 646 748,95 tis. Kč
Příjmy celkem:60 968 504,86 tis. Kč
5. Běžné výdaje:38 263 660,45 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:20 665 792,76 tis. Kč
Výdaje celkem:58 929 453,21 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 039 051,65 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:38 556 526,99 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 450 878,07 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:47 791,65 tis. Kč
4. Přijaté dotace:16 187 918,17 tis. Kč
Příjmy celkem:57 243 114,92 tis. Kč
5. Běžné výdaje:37 833 637,84 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:18 022 055,68 tis. Kč
Výdaje celkem:55 855 693,52 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 387 421,4 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:37 959 697,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 255 829,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:18 744,21 tis. Kč
4. Přijaté dotace:14 557 924,92 tis. Kč
Příjmy celkem:54 792 196,51 tis. Kč
5. Běžné výdaje:35 282 564,69 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:17 403 237,36 tis. Kč
Výdaje celkem:52 685 802,05 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 106 394,46 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:33 354 054,57 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 624 313,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:26 731,72 tis. Kč
4. Přijaté dotace:13 375 224,35 tis. Kč
Příjmy celkem:49 380 323,94 tis. Kč
5. Běžné výdaje:35 401 180,57 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:19 148 670,01 tis. Kč
Výdaje celkem:54 549 850,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-5 169 526,68 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:31 100 467,6 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 159 112,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:18 986,87 tis. Kč
4. Přijaté dotace:15 703 190,6 tis. Kč
Příjmy celkem:48 981 757,21 tis. Kč
5. Běžné výdaje:35 736 325,21 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:16 904 813,86 tis. Kč
Výdaje celkem:52 641 139,07 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-3 659 381,86 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:28 216 844,32 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 692 835,65 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:38 531,79 tis. Kč
4. Přijaté dotace:13 881 925,92 tis. Kč
Příjmy celkem:43 830 137,68 tis. Kč
5. Běžné výdaje:30 569 346,24 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:15 507 812,41 tis. Kč
Výdaje celkem:46 077 158,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 247 021,0 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:25 450 165,99 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 214 056,4 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:63 924,59 tis. Kč
4. Přijaté dotace:11 340 911,51 tis. Kč
Příjmy celkem:38 069 058,48 tis. Kč
5. Běžné výdaje:27 166 639,0 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:16 043 177,7 tis. Kč
Výdaje celkem:43 209 816,7 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-5 140 758,22 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:24 559 090,12 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 737 419,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:24 962,76 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6 719 691,09 tis. Kč
Příjmy celkem:33 041 163,65 tis. Kč
5. Běžné výdaje:20 555 858,79 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:10 875 159,52 tis. Kč
Výdaje celkem:31 431 018,31 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 610 145,38 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:22 745 401,14 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 878 284,81 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:27 988,74 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 502 794,3 tis. Kč
Příjmy celkem:29 154 469,0 tis. Kč
5. Běžné výdaje:20 250 461,29 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:9 999 595,25 tis. Kč
Výdaje celkem:30 250 056,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 095 587,54 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:21 451 031,2 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 618 205,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:43 777,57 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 642 135,65 tis. Kč
Příjmy celkem:27 755 149,69 tis. Kč
5. Běžné výdaje:17 022 595,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:10 772 183,1 tis. Kč
Výdaje celkem:27 794 778,38 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-39 628,69 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:19 180 438,68 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 606 873,94 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:24 367,87 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 792 141,32 tis. Kč
Příjmy celkem:25 603 821,81 tis. Kč
5. Běžné výdaje:15 918 972,9 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:11 105 781,04 tis. Kč
Výdaje celkem:27 024 753,94 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 420 932,13 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 25 603 822 27 755 150 29 154 469 33 041 164 38 069 058 43 830 138 48 981 757 49 380 324 54 792 197 57 243 115 60 968 505 66 420 967 64 206 830 68 365 541 63 752 468 62 989 822 63 336 405 69 981 777 70 782 897 74 242 565 77 763 182 88 642 648 95 351 712
Výdaje (tis. Kč) 27 024 754 27 794 778 30 250 057 31 431 018 43 209 817 46 077 159 52 641 139 54 549 851 52 685 802 55 855 694 58 929 453 59 265 937 68 212 038 70 398 074 65 722 841 61 266 441 58 855 502 68 055 061 58 341 556 61 959 970 70 310 190 81 981 858 80 684 954
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare