Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Klášter

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:557897
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Plzeň-jih
Kraj:Plzeňský
Oblast:Jihozápad
IČ:256765
Orientační počet obyvatel:215
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:67
Výměra:865 ha

Obec

Ulice:Klášter 70
PSČ:33501
Pošta:Nepomuk 1
Telefon:371 592 692
Fax:
E-mail:
Internet:-

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ne
Vodovod:Ne

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:3 958,86 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 204,94 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:455,9 tis. Kč
Příjmy celkem:5 619,7 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 155,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:524,38 tis. Kč
Výdaje celkem:3 679,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 940,12 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:3 650,2 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 279,73 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 275,7 tis. Kč
Příjmy celkem:6 210,88 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 378,82 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 690,71 tis. Kč
Výdaje celkem:6 069,53 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:141,36 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:3 429,71 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 177,95 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:11,1 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 926,11 tis. Kč
Příjmy celkem:6 544,87 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 386,75 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 478,41 tis. Kč
Výdaje celkem:5 865,16 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:679,71 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:3 595,2 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 514,87 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2,45 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 524,95 tis. Kč
Příjmy celkem:6 637,47 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 931,71 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:22,32 tis. Kč
Výdaje celkem:4 954,03 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 683,44 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:2 788,03 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:944,31 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:375,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:944,68 tis. Kč
Příjmy celkem:5 052,01 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 256,73 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:71,0 tis. Kč
Výdaje celkem:3 327,73 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 724,28 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:2 637,83 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:620,9 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:625,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 994,71 tis. Kč
Příjmy celkem:5 878,45 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 337,35 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 655,39 tis. Kč
Výdaje celkem:4 992,74 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:885,7 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:2 651,83 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:460,21 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 973,63 tis. Kč
Příjmy celkem:5 087,37 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 560,52 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 742,54 tis. Kč
Výdaje celkem:4 303,06 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:784,31 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:2 323,84 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:277,0 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 034,7 tis. Kč
Příjmy celkem:3 635,54 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 968,64 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 224,08 tis. Kč
Výdaje celkem:4 192,71 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-557,17 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:2 160,11 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 227,8 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:321,01 tis. Kč
Příjmy celkem:3 708,92 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 572,9 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 485,74 tis. Kč
Výdaje celkem:4 058,63 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-349,72 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:2 341,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 301,89 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:23,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace:12 644,04 tis. Kč
Příjmy celkem:18 311,25 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 215,27 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:13 576,32 tis. Kč
Výdaje celkem:15 791,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 519,66 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:1 775,19 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 005,8 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace:797,04 tis. Kč
Příjmy celkem:5 585,58 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 929,75 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:482,89 tis. Kč
Výdaje celkem:6 412,64 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-827,06 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:1 940,14 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:471,71 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2,95 tis. Kč
4. Přijaté dotace:727,2 tis. Kč
Příjmy celkem:3 142,0 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 690,53 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 690,53 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:451,47 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:1 320,84 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 260,1 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 640,95 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 257,17 tis. Kč
Příjmy celkem:6 479,06 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 083,84 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 827,6 tis. Kč
Výdaje celkem:4 911,44 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 567,62 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:1 296,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:465,57 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 281,0 tis. Kč
Příjmy celkem:3 043,06 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 373,81 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:425,94 tis. Kč
Výdaje celkem:3 799,75 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-756,69 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:1 343,5 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:505,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:12,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 242,15 tis. Kč
Příjmy celkem:3 102,77 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 631,46 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:20,52 tis. Kč
Výdaje celkem:2 651,98 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:450,79 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:1 053,52 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:673,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:6,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 801,96 tis. Kč
Příjmy celkem:4 535,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 659,74 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:4 659,74 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-124,59 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:1 050,38 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 046,93 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 333,95 tis. Kč
Příjmy celkem:4 431,26 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 727,8 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:169,38 tis. Kč
Výdaje celkem:3 897,18 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:534,08 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:879,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:675,65 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:421,93 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 247,12 tis. Kč
Příjmy celkem:5 224,29 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 226,07 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 500,77 tis. Kč
Výdaje celkem:6 726,84 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 502,55 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:978,68 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 025,97 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:26,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 444,0 tis. Kč
Příjmy celkem:3 474,65 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 738,54 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 738,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:736,11 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:694,83 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:402,99 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 061,4 tis. Kč
Příjmy celkem:2 159,22 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 173,35 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:124,52 tis. Kč
Výdaje celkem:2 297,87 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-138,65 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:658,18 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:195,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:763,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 264,3 tis. Kč
Příjmy celkem:2 881,55 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 381,9 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 381,9 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:499,65 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:633,47 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:637,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 568,41 tis. Kč
Příjmy celkem:2 839,7 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 786,41 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:41,05 tis. Kč
Výdaje celkem:2 827,46 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:12,24 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:689,74 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:329,7 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 994,0 tis. Kč
Příjmy celkem:3 013,44 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 866,17 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:2 866,17 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:147,27 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 3 013 2 840 2 882 2 159 3 475 5 224 4 431 4 535 3 103 3 043 6 479 3 142 5 586 18 311 3 709 3 636 5 087 5 878 5 052 6 637 6 545 6 211 5 620
Výdaje (tis. Kč) 2 866 2 827 2 382 2 298 2 739 6 727 3 897 4 660 2 652 3 800 4 911 2 691 6 413 15 792 4 059 4 193 4 303 4 993 3 328 4 954 5 865 6 070 3 680
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare