Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Šťáhlavy

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:558427
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Plzeň-město
Kraj:Plzeňský
Oblast:Jihozápad
IČ:257290
Orientační počet obyvatel:2733
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:237
Výměra:2397 ha

Obec

Ulice:Masarykova 169
PSČ:33203
Pošta:Šťáhlavy
Telefon:377 969 078
Fax:377 969 070
E-mail:
Internet:http://www.stahlavy.cz/

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ne
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ne
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:45 031,73 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:5 856,42 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:291,32 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 180,54 tis. Kč
Příjmy celkem:54 360,01 tis. Kč
5. Běžné výdaje:36 660,38 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:16 862,3 tis. Kč
Výdaje celkem:53 522,68 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:837,32 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:40 728,47 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:5 237,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:501,16 tis. Kč
4. Přijaté dotace:5 440,48 tis. Kč
Příjmy celkem:51 907,43 tis. Kč
5. Běžné výdaje:32 134,91 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:23 443,23 tis. Kč
Výdaje celkem:55 578,14 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-3 670,72 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:36 074,07 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:6 013,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:629,31 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 956,06 tis. Kč
Příjmy celkem:44 673,18 tis. Kč
5. Běžné výdaje:28 386,66 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 587,81 tis. Kč
Výdaje celkem:34 974,47 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:9 698,71 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:33 760,83 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 808,16 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:147,02 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 091,25 tis. Kč
Příjmy celkem:39 807,25 tis. Kč
5. Běžné výdaje:26 305,69 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:12 500,67 tis. Kč
Výdaje celkem:38 806,36 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 000,89 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:30 542,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:5 482,0 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 458,63 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 382,64 tis. Kč
Příjmy celkem:38 866,22 tis. Kč
5. Běžné výdaje:23 241,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:12 525,9 tis. Kč
Výdaje celkem:35 767,18 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 099,04 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:29 658,68 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 665,35 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:87,07 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 136,29 tis. Kč
Příjmy celkem:37 547,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje:21 270,82 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:19 951,41 tis. Kč
Výdaje celkem:41 222,22 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-3 674,83 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:27 677,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 938,06 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:98,66 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 369,86 tis. Kč
Příjmy celkem:33 084,21 tis. Kč
5. Běžné výdaje:21 084,78 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:12 140,82 tis. Kč
Výdaje celkem:33 225,6 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-141,4 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:22 793,07 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 788,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:421,87 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 397,31 tis. Kč
Příjmy celkem:28 400,92 tis. Kč
5. Běžné výdaje:26 927,38 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 033,38 tis. Kč
Výdaje celkem:30 960,77 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 559,85 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:20 979,03 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 077,81 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:124,08 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 875,81 tis. Kč
Příjmy celkem:26 056,73 tis. Kč
5. Běžné výdaje:17 303,05 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:11 104,52 tis. Kč
Výdaje celkem:28 407,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 350,84 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:20 496,26 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:5 594,87 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:306,54 tis. Kč
4. Přijaté dotace:10 122,57 tis. Kč
Příjmy celkem:36 520,24 tis. Kč
5. Běžné výdaje:20 233,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:23 992,94 tis. Kč
Výdaje celkem:44 226,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-7 706,3 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:19 191,96 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 587,17 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:641,11 tis. Kč
4. Přijaté dotace:9 658,24 tis. Kč
Příjmy celkem:33 078,48 tis. Kč
5. Běžné výdaje:18 593,08 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:15 684,72 tis. Kč
Výdaje celkem:34 277,8 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 199,32 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:19 187,76 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 788,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 196,17 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 350,83 tis. Kč
Příjmy celkem:26 522,88 tis. Kč
5. Běžné výdaje:16 559,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 034,18 tis. Kč
Výdaje celkem:20 593,46 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:5 929,42 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:17 954,95 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 708,0 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:8 259,78 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 781,13 tis. Kč
Příjmy celkem:34 703,86 tis. Kč
5. Běžné výdaje:19 711,67 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 048,04 tis. Kč
Výdaje celkem:23 759,71 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:10 944,15 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:15 121,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 423,39 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 985,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace:707,81 tis. Kč
Příjmy celkem:23 238,89 tis. Kč
5. Běžné výdaje:13 357,19 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:10 328,74 tis. Kč
Výdaje celkem:23 685,93 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-447,04 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:15 887,48 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 625,4 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:444,38 tis. Kč
4. Přijaté dotace:505,77 tis. Kč
Příjmy celkem:20 463,02 tis. Kč
5. Běžné výdaje:13 107,81 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 394,66 tis. Kč
Výdaje celkem:15 502,47 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 960,55 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:14 702,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 880,75 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 195,31 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 747,52 tis. Kč
Příjmy celkem:26 526,2 tis. Kč
5. Běžné výdaje:17 739,03 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 446,5 tis. Kč
Výdaje celkem:23 185,53 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 340,67 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:14 453,96 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 555,43 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:162,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6 982,49 tis. Kč
Příjmy celkem:24 154,48 tis. Kč
5. Běžné výdaje:17 606,17 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 200,36 tis. Kč
Výdaje celkem:20 806,53 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3 347,95 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:13 189,47 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 119,36 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:639,42 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 982,85 tis. Kč
Příjmy celkem:20 931,1 tis. Kč
5. Běžné výdaje:11 198,84 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:9 034,43 tis. Kč
Výdaje celkem:20 233,27 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:697,83 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:12 663,48 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 565,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 374,04 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 591,13 tis. Kč
Příjmy celkem:20 194,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 124,3 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:7 964,38 tis. Kč
Výdaje celkem:16 088,68 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 105,71 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:12 697,72 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:7 338,93 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:281,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:7 683,35 tis. Kč
Příjmy celkem:28 001,4 tis. Kč
5. Běžné výdaje:10 580,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:38 199,01 tis. Kč
Výdaje celkem:48 779,29 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-20 777,9 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:8 275,47 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 639,8 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7 695,07 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 601,95 tis. Kč
Příjmy celkem:27 212,3 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 811,61 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:28 591,01 tis. Kč
Výdaje celkem:36 402,62 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-9 190,32 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:7 201,15 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 493,04 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 502,64 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 275,31 tis. Kč
Příjmy celkem:13 472,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 082,34 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 458,65 tis. Kč
Výdaje celkem:13 540,99 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-68,85 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:5 561,13 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:2 293,97 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:140,06 tis. Kč
4. Přijaté dotace:20 281,7 tis. Kč
Příjmy celkem:28 276,86 tis. Kč
5. Běžné výdaje:8 070,94 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:25 654,04 tis. Kč
Výdaje celkem:33 724,98 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-5 448,12 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 28 277 13 472 27 212 28 001 20 194 20 931 24 154 26 526 20 463 23 239 34 704 26 523 33 078 36 520 26 057 28 401 33 084 37 547 38 866 39 807 44 673 51 907 54 360
Výdaje (tis. Kč) 33 725 13 541 36 403 48 779 16 089 20 233 20 807 23 186 15 502 23 686 23 760 20 593 34 278 44 227 28 408 30 961 33 226 41 222 35 767 38 806 34 974 55 578 53 523
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare