Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Dolní Bělá

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:558796
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Plzeň-sever
Kraj:Plzeňský
Oblast:Jihozápad
IČ:257681
Orientační počet obyvatel:437
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:132
Výměra:215 ha

Obec

Ulice:čp. 31
PSČ:33152
Pošta:Dolní Bělá
Telefon:373 394 254
Fax:373 394 347
E-mail:
Internet:http://orion.gc-system.cz/dolnibela.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ne
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:9 423,75 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:516,29 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 643,86 tis. Kč
Příjmy celkem:11 583,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 818,7 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:6 930,07 tis. Kč
Výdaje celkem:13 748,77 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 164,87 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:8 555,29 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:543,24 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 118,02 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 216,74 tis. Kč
Příjmy celkem:11 433,29 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 286,26 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:5 857,63 tis. Kč
Výdaje celkem:11 143,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:289,4 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:7 285,05 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:500,77 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:201,8 tis. Kč
4. Přijaté dotace:737,25 tis. Kč
Příjmy celkem:8 724,87 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 065,07 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 181,71 tis. Kč
Výdaje celkem:6 246,78 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 478,09 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:6 519,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:478,22 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:422,15 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 610,4 tis. Kč
Příjmy celkem:9 030,56 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 030,32 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 214,67 tis. Kč
Výdaje celkem:7 244,98 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 785,58 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:6 079,19 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:521,84 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace:896,52 tis. Kč
Příjmy celkem:7 499,79 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 176,12 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:783,08 tis. Kč
Výdaje celkem:5 959,2 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 540,59 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:5 768,18 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:479,05 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: tis. Kč
4. Přijaté dotace:657,86 tis. Kč
Příjmy celkem:6 905,09 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 155,03 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:637,18 tis. Kč
Výdaje celkem:5 792,21 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 112,88 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:5 272,55 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:370,31 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:577,76 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 761,46 tis. Kč
Příjmy celkem:7 982,07 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 780,58 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 625,6 tis. Kč
Výdaje celkem:7 406,18 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:575,89 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:3 271,27 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:348,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:21,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 551,74 tis. Kč
Příjmy celkem:6 193,03 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 025,63 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:294,03 tis. Kč
Výdaje celkem:6 319,66 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-126,63 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:3 209,99 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:400,6 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:516,19 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 590,0 tis. Kč
Příjmy celkem:6 716,77 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 382,64 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:697,29 tis. Kč
Výdaje celkem:7 079,93 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-363,15 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:3 597,8 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:392,58 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:10,8 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 341,37 tis. Kč
Příjmy celkem:6 342,55 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 641,51 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:545,85 tis. Kč
Výdaje celkem:6 187,36 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:155,19 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:3 388,33 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:493,52 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 802,95 tis. Kč
4. Přijaté dotace:9 039,64 tis. Kč
Příjmy celkem:14 724,44 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 410,39 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:10 958,5 tis. Kč
Výdaje celkem:17 368,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 644,45 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:3 913,41 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:480,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 383,93 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 094,15 tis. Kč
Příjmy celkem:7 872,31 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 384,43 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:511,57 tis. Kč
Výdaje celkem:5 896,0 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 976,31 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:3 584,53 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:515,0 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 385,71 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 528,06 tis. Kč
Příjmy celkem:7 013,3 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 868,05 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:42,95 tis. Kč
Výdaje celkem:4 911,0 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 102,3 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:3 704,3 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:652,72 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1,77 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 765,51 tis. Kč
Příjmy celkem:6 124,3 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 162,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:977,36 tis. Kč
Výdaje celkem:6 140,01 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-15,71 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:2 945,94 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:849,16 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 733,29 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 323,03 tis. Kč
Příjmy celkem:6 851,42 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 048,32 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 274,19 tis. Kč
Výdaje celkem:5 322,51 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 528,91 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:2 671,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:804,43 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:8,86 tis. Kč
4. Přijaté dotace:10 710,25 tis. Kč
Příjmy celkem:14 194,76 tis. Kč
5. Běžné výdaje:11 973,97 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:3 489,17 tis. Kč
Výdaje celkem:15 463,14 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 268,38 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:2 602,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:896,29 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:99,08 tis. Kč
4. Přijaté dotace:10 998,89 tis. Kč
Příjmy celkem:14 597,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje:11 841,79 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 665,42 tis. Kč
Výdaje celkem:14 507,21 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:89,84 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:2 645,67 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 628,56 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:37,99 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 992,44 tis. Kč
Příjmy celkem:6 304,66 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 746,36 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:1 300,91 tis. Kč
Výdaje celkem:6 047,27 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:257,39 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:2 054,76 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 522,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:28,65 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 031,7 tis. Kč
Příjmy celkem:5 637,43 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 565,69 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:971,76 tis. Kč
Výdaje celkem:5 537,45 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:99,98 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:1 552,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 461,88 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:14,91 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 613,86 tis. Kč
Příjmy celkem:4 643,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje:4 186,1 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 224,07 tis. Kč
Výdaje celkem:6 410,17 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 767,03 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:1 934,98 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 660,9 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 047,03 tis. Kč
4. Přijaté dotace:991,56 tis. Kč
Příjmy celkem:7 634,47 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 726,92 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 805,09 tis. Kč
Výdaje celkem:6 532,01 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 102,46 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:1 621,05 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 452,19 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:67,12 tis. Kč
4. Přijaté dotace:973,9 tis. Kč
Příjmy celkem:4 114,26 tis. Kč
5. Běžné výdaje:3 225,04 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:136,73 tis. Kč
Výdaje celkem:3 361,77 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:752,49 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:1 164,42 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:1 142,86 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:20,1 tis. Kč
4. Přijaté dotace:822,61 tis. Kč
Příjmy celkem:3 149,99 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 829,06 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:32,13 tis. Kč
Výdaje celkem:2 861,19 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:288,8 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 3 150 4 114 7 634 4 643 5 637 6 305 14 597 14 195 6 851 6 124 7 013 7 872 14 724 6 343 6 717 6 193 7 982 6 905 7 500 9 031 8 725 11 433 11 584
Výdaje (tis. Kč) 2 861 3 362 6 532 6 410 5 537 6 047 14 507 15 463 5 323 6 140 4 911 5 896 17 369 6 187 7 080 6 320 7 406 5 792 5 959 7 245 6 247 11 144 13 749
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare