Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Dýšina

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:558851
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Plzeň-město
Kraj:Plzeňský
Oblast:Jihozápad
IČ:257745
Orientační počet obyvatel:1854
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:1546
Výměra:1038 ha

Obec

Ulice:Nám. Míru 30
PSČ:33002
Pošta:Dýšina
Telefon:606 616 452
Fax:377 945 215
E-mail:
Internet:https://www.obecdysina.cz

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ne
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:34 648,91 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:6 035,44 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 332,89 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 959,51 tis. Kč
Příjmy celkem:43 976,75 tis. Kč
5. Běžné výdaje:20 688,79 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:32 992,83 tis. Kč
Výdaje celkem:53 681,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-9 704,86 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:34 286,73 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:6 014,36 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 413,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 808,53 tis. Kč
Příjmy celkem:45 522,87 tis. Kč
5. Běžné výdaje:24 539,88 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:18 568,04 tis. Kč
Výdaje celkem:43 107,92 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 414,95 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:30 241,14 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:5 701,59 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5 656,18 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 996,51 tis. Kč
Příjmy celkem:44 595,42 tis. Kč
5. Běžné výdaje:19 028,62 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:24 532,8 tis. Kč
Výdaje celkem:43 561,42 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 034,0 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:29 515,82 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:5 562,14 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 003,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 832,19 tis. Kč
Příjmy celkem:39 913,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje:19 111,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:9 081,05 tis. Kč
Výdaje celkem:28 192,42 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:11 720,74 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:25 854,82 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:5 691,83 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4 441,3 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 944,65 tis. Kč
Příjmy celkem:40 932,6 tis. Kč
5. Běžné výdaje:19 105,79 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:24 732,97 tis. Kč
Výdaje celkem:43 838,76 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-2 906,16 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:24 781,8 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:6 100,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 686,3 tis. Kč
4. Přijaté dotace:14 623,41 tis. Kč
Příjmy celkem:49 191,79 tis. Kč
5. Běžné výdaje:20 944,4 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:29 471,05 tis. Kč
Výdaje celkem:50 415,45 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 223,66 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:23 345,48 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:7 686,2 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:446,76 tis. Kč
4. Přijaté dotace:817,94 tis. Kč
Příjmy celkem:32 296,38 tis. Kč
5. Běžné výdaje:17 615,05 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:9 222,33 tis. Kč
Výdaje celkem:26 837,38 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:5 459,0 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:19 695,21 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:6 185,58 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 496,24 tis. Kč
4. Přijaté dotace:6 020,45 tis. Kč
Příjmy celkem:33 397,49 tis. Kč
5. Běžné výdaje:18 079,03 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:7 374,54 tis. Kč
Výdaje celkem:25 453,57 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:7 943,92 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:16 458,51 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:5 738,11 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:352,79 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 950,21 tis. Kč
Příjmy celkem:24 499,62 tis. Kč
5. Běžné výdaje:22 242,62 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:11 088,12 tis. Kč
Výdaje celkem:33 330,74 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-8 831,12 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:15 053,28 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:5 616,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5 022,99 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 316,08 tis. Kč
Příjmy celkem:28 009,02 tis. Kč
5. Běžné výdaje:18 741,89 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 160,42 tis. Kč
Výdaje celkem:22 902,31 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:5 106,71 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:13 763,04 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 804,94 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:424,56 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 470,42 tis. Kč
Příjmy celkem:23 462,96 tis. Kč
5. Běžné výdaje:20 014,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:2 594,94 tis. Kč
Výdaje celkem:22 609,31 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:853,65 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:16 655,99 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:5 858,34 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:13 715,58 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 239,53 tis. Kč
Příjmy celkem:37 469,44 tis. Kč
5. Běžné výdaje:16 161,33 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:16 721,85 tis. Kč
Výdaje celkem:32 883,18 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 586,26 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:13 844,13 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:5 303,48 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 922,76 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 400,39 tis. Kč
Příjmy celkem:26 470,76 tis. Kč
5. Běžné výdaje:14 898,48 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 543,89 tis. Kč
Výdaje celkem:19 442,37 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:7 028,39 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:13 718,56 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 729,61 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:224,21 tis. Kč
4. Přijaté dotace:2 417,44 tis. Kč
Příjmy celkem:21 089,82 tis. Kč
5. Běžné výdaje:14 913,84 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 642,22 tis. Kč
Výdaje celkem:19 556,06 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:1 533,76 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:12 333,54 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 171,39 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4 224,18 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 017,39 tis. Kč
Příjmy celkem:21 746,5 tis. Kč
5. Běžné výdaje:12 960,96 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 130,44 tis. Kč
Výdaje celkem:17 091,4 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:4 655,1 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:10 252,71 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 332,19 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:735,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace:8 641,6 tis. Kč
Příjmy celkem:23 962,38 tis. Kč
5. Běžné výdaje:20 475,25 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 646,11 tis. Kč
Výdaje celkem:25 121,36 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-1 158,98 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:9 563,43 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 962,76 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5 405,51 tis. Kč
4. Přijaté dotace:21 576,01 tis. Kč
Příjmy celkem:41 507,71 tis. Kč
5. Běžné výdaje:23 153,66 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:29 132,79 tis. Kč
Výdaje celkem:52 286,45 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-10 778,74 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:9 596,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 341,56 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:3 620,5 tis. Kč
4. Přijaté dotace:32 390,93 tis. Kč
Příjmy celkem:49 949,61 tis. Kč
5. Běžné výdaje:13 888,73 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:35 883,64 tis. Kč
Výdaje celkem:49 772,37 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:177,24 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:8 260,05 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:5 132,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2 714,72 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 446,47 tis. Kč
Příjmy celkem:20 553,56 tis. Kč
5. Běžné výdaje:11 165,54 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:9 342,37 tis. Kč
Výdaje celkem:20 507,91 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:45,65 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:7 186,85 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 423,67 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 615,68 tis. Kč
4. Přijaté dotace:4 170,61 tis. Kč
Příjmy celkem:17 396,81 tis. Kč
5. Běžné výdaje:10 583,66 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:11 519,7 tis. Kč
Výdaje celkem:22 103,36 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-4 706,55 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:5 016,41 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:4 514,46 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:8 468,19 tis. Kč
4. Přijaté dotace:3 414,29 tis. Kč
Příjmy celkem:21 413,35 tis. Kč
5. Běžné výdaje:7 312,68 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:8 699,86 tis. Kč
Výdaje celkem:16 012,54 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:5 400,81 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:5 413,58 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 157,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 991,33 tis. Kč
4. Přijaté dotace:1 872,62 tis. Kč
Příjmy celkem:12 435,21 tis. Kč
5. Běžné výdaje:5 543,79 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:4 732,24 tis. Kč
Výdaje celkem:10 276,03 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 159,18 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:5 546,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:3 060,33 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:53,46 tis. Kč
4. Přijaté dotace:868,72 tis. Kč
Příjmy celkem:9 529,3 tis. Kč
5. Běžné výdaje:6 159,12 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:569,46 tis. Kč
Výdaje celkem:6 728,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:2 800,72 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 9 529 12 435 21 413 17 397 20 554 49 950 41 508 23 962 21 747 21 090 26 471 37 469 23 463 28 009 24 500 33 397 32 296 49 192 40 933 39 913 44 595 45 523 43 977
Výdaje (tis. Kč) 6 729 10 276 16 013 22 103 20 508 49 772 52 286 25 121 17 091 19 556 19 442 32 883 22 609 22 902 33 331 25 454 26 837 50 415 43 839 28 192 43 561 43 108 53 682
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare