Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Brodeslavy

Základní informace

Statut:Obec
ZUJ:566489
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ne
Obec s rozšířenou působností:Ne
Okres:Plzeň-sever
Kraj:Plzeňský
Oblast:Jihozápad
IČ:572985
Orientační počet obyvatel:67
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:1
Výměra:262 ha

Obec

Ulice:Brodeslavy 13
PSČ:33142
Pošta:Kralovice
Telefon:373396823
Fax:0
E-mail:
Internet:http://www.brodeslavy.cz

Obecné informace

Pošta:Ne
Zdravotnické zařízení:Ne
Policie:Ne
Kanalizace:Ne
Plynovod:Ne
Vodovod:Ne

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:1 108,53 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:113,42 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:94,4 tis. Kč
Příjmy celkem:1 316,35 tis. Kč
5. Běžné výdaje:904,35 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:904,35 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:412,0 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:1 110,83 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:218,19 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:24,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:161,43 tis. Kč
Příjmy celkem:1 514,84 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 421,89 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:1 421,89 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:92,96 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:1 011,23 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:338,51 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1,14 tis. Kč
4. Přijaté dotace:84,11 tis. Kč
Příjmy celkem:1 434,99 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 064,32 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:90,75 tis. Kč
Výdaje celkem:1 155,07 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:279,92 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:1 157,61 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:482,43 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:5,84 tis. Kč
4. Přijaté dotace:92,0 tis. Kč
Příjmy celkem:1 737,88 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 320,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:561,5 tis. Kč
Výdaje celkem:1 881,63 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-143,75 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:934,43 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:511,52 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7,32 tis. Kč
4. Přijaté dotace:619,53 tis. Kč
Příjmy celkem:2 072,81 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 198,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:688,94 tis. Kč
Výdaje celkem:1 887,21 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:185,59 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:900,42 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:387,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4,26 tis. Kč
4. Přijaté dotace:111,9 tis. Kč
Příjmy celkem:1 403,69 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 174,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:80,35 tis. Kč
Výdaje celkem:1 254,56 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:149,14 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:864,91 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:403,6 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4,26 tis. Kč
4. Přijaté dotace:102,57 tis. Kč
Příjmy celkem:1 375,34 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 032,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:607,75 tis. Kč
Výdaje celkem:1 640,03 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-264,7 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:712,99 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:366,6 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:386,6 tis. Kč
Příjmy celkem:1 466,19 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 060,46 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:228,37 tis. Kč
Výdaje celkem:1 288,83 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:177,36 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:698,31 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:545,25 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:141,14 tis. Kč
4. Přijaté dotace:134,44 tis. Kč
Příjmy celkem:1 519,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 196,46 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:230,81 tis. Kč
Výdaje celkem:1 427,26 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:91,88 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:672,98 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:434,96 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:100,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:298,81 tis. Kč
Příjmy celkem:1 506,75 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 151,6 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:371,98 tis. Kč
Výdaje celkem:1 523,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-16,83 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:623,57 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:423,93 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace:236,27 tis. Kč
Příjmy celkem:1 285,37 tis. Kč
5. Běžné výdaje:922,03 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:376,58 tis. Kč
Výdaje celkem:1 298,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-13,24 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:714,2 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:434,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:201,79 tis. Kč
Příjmy celkem:1 350,11 tis. Kč
5. Běžné výdaje:945,77 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:401,26 tis. Kč
Výdaje celkem:1 347,03 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:3,08 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:489,56 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:411,18 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:44,83 tis. Kč
Příjmy celkem:945,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje:872,43 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:872,43 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:73,14 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:438,71 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:440,83 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:229,57 tis. Kč
Příjmy celkem:1 109,11 tis. Kč
5. Běžné výdaje:906,68 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:341,42 tis. Kč
Výdaje celkem:1 248,1 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-138,99 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:450,57 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:481,6 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,29 tis. Kč
4. Přijaté dotace:57,05 tis. Kč
Příjmy celkem:989,51 tis. Kč
5. Běžné výdaje:842,73 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:0,0 tis. Kč
Výdaje celkem:842,73 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:146,78 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:367,88 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:524,97 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:110,89 tis. Kč
Příjmy celkem:1 003,74 tis. Kč
5. Běžné výdaje:917,94 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:54,47 tis. Kč
Výdaje celkem:972,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:31,33 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:327,17 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:313,1 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:200,34 tis. Kč
Příjmy celkem:840,61 tis. Kč
5. Běžné výdaje:946,73 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:212,57 tis. Kč
Výdaje celkem:1 159,3 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-318,69 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:376,58 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:655,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:9,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace:615,01 tis. Kč
Příjmy celkem:1 656,67 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 011,58 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:638,77 tis. Kč
Výdaje celkem:1 650,35 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:6,32 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:323,84 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:304,57 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:26,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:152,36 tis. Kč
Příjmy celkem:806,77 tis. Kč
5. Běžné výdaje:921,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:150,35 tis. Kč
Výdaje celkem:1 071,55 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-264,78 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:257,17 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:393,86 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:2,34 tis. Kč
4. Přijaté dotace:105,37 tis. Kč
Příjmy celkem:758,74 tis. Kč
5. Běžné výdaje:806,88 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:9,23 tis. Kč
Výdaje celkem:816,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-57,37 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:233,68 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:46,43 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:1 887,48 tis. Kč
4. Přijaté dotace:160,55 tis. Kč
Příjmy celkem:2 328,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje:2 283,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:30,09 tis. Kč
Výdaje celkem:2 313,18 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:14,96 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:236,61 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:852,31 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:9,29 tis. Kč
4. Přijaté dotace:316,95 tis. Kč
Příjmy celkem:1 415,16 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 443,16 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:72,93 tis. Kč
Výdaje celkem:1 516,09 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-100,93 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:252,66 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:356,54 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace:260,13 tis. Kč
Příjmy celkem:869,33 tis. Kč
5. Běžné výdaje:1 134,38 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:51,33 tis. Kč
Výdaje celkem:1 185,71 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-316,38 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 869 1 415 2 328 759 807 1 657 841 1 004 990 1 109 946 1 350 1 285 1 507 1 519 1 466 1 375 1 404 2 073 1 738 1 435 1 515 1 316
Výdaje (tis. Kč) 1 186 1 516 2 313 816 1 072 1 650 1 159 972 843 1 248 872 1 347 1 299 1 524 1 427 1 289 1 640 1 255 1 887 1 882 1 155 1 422 904
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare