Aktuálně

 • 7. květen
  Inkasa daňových příjmů obcí naplno stagnují

  Inkasa DPFO a DPPO mohou být častěji na nule. Jedná se o standardní projev dopadů COVID-19 na finance obcí a krajů. Doporučujeme náš seminář ZDE, který se rychle plní a propočet dopadů s predikcemi Cityfinance i MF ČR ZDE

 • 30. duben
  Objednávejte službu COVID-19 dopady a predikce daňových příjmů na 2020 a 2021 + mnoholetá statistika

  Obsahuje mj.: 

  • dopad COVIDu na daňové příjmy obce porovnaný s dopady finanční krize 2009
  • podrobná predikce daňových příjmů 2020 a 2021 dle Cityfinance + dle MF ČR k sestavení rozpočtu
  • Vývoj příjmů obce na žáky z RUD s výhledem (když má obec školské zařízení)
  • Avízo o finančním zdraví obce (náš "semafor")
  • Vývoj a porovnání provozního salda s průměrem
  • Dlouhodobé saldo demografického vývoje počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců
  • Statistiku financí obce od roku 1997 do roku 2019 v tabulkách a grafech
  • Celkem 18 stran A4
  • UKÁZKA ZDE

  Objednat elektronicky ZDE nebo emailem ZDE či kliknutím do menu nahoře "služby". Cena: 3509 Kč včetně 21 % DPH.

   

 • 28. duben
  Hlaste se na tradiční letní dvoudenní akreditovaný seminář v Praze - Finanční řízení a hospodaření v praxi od A do Z

  Registrujte účastníky na 16.-17. července 2020 do Prahy na dvoudenní akreditovaný seminář Finanční řízení a hospodaření samospráv. Cílem je příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového hospodaření. Lektoři: TesařMatej (MF ČR), Studeník. Cena na účastníka za oba dny je 3888 Kč (osvobozeno od DPH). Neváhejte, kapacita je omezena. Přihláška a podrobný program ZDE nebo emailem ZDE

   

 • 1. duben
  Největší chybou obcí je v této situaci krácení potřebných investic.

   

   

 • 30. březen
  Ekonomické dopady vládních opatření proti COVID-19 na obce a doporučení obcím

  Vážení klienti,

  jakmile skončí stav nouze v ČR budeme s ohledem na seriózní predikce provádět úpravy střednědobých výhledů rozpočtů obcí a měst. Bez ohledu na nová očekávání subjektivně doporučujeme snížit sdílené daňové příjmy roku 2020 alespoň o 15 až 20 % (oproti výsledku roku 2019).

  Univerzální ekonomická doporučení okamžité reakce městům a obcím:

  1. Nepodléhat trudomyslnosti a "moudrým radám obecních blbů", ta krize dříve nebo později odezní. 
  2. Nekrátit rozsah potřebných investic (upravit časem jen jejich realizaci s ohledem na možnosti dodavatelů).
  3. Výrazně krátit provozní výdaje i dotace z titulu omezení sportu, spolkové činnosti, činnosti škol a školek, knihoven a dalších společností či organizačních složek obce apod. Naopak navýšit výdaje pro nákupy v souvislosti s koronavirem (roušky, respirátory, záchranné složky,...apod.), sociální služby pro nejvíce postižené potřebné. 
  4. Zapojit rezervy na účtech a případně zajistit či navýšit úvěry pro pokrytí očekávaného výpadku příjmů (z cílem financovat investice), zejména pro krytí investic. Úvěry rychle zlevňují a budou ještě výrazně levnější než dosud.
  5. Výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva lze realizovat i rozpočtem nezajištěnými výdaji a aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 zákona 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla územních rozpočtů.

  Držte se a pevné zdraví všem!

  Ing. Luděk Tesař

   

 • 24. únor
  Hospodaření obce zahrnující skutečnosti roku 2019

  Střednědobé výhledy, analýzy, Investiční úvěrové rámce i strategické plány obcí. Vybírejte skvělé služby ZDE či pište SEM

Břeclav

Základní informace

Statut:Město
ZUJ:584291
Obce s pověřeným obecním úřadem:Ano
Obec s rozšířenou působností:Ano
Okres:Břeclav
Kraj:Jihomoravský
Oblast:Jihovýchod
IČ:283061
Orientační počet obyvatel:24704
Počet zaměstnanců k 1.12.2018:15452
Výměra:7711 ha

Město

Ulice:T. G. Masaryka 42/3
PSČ:690 81
Pošta:Břeclav
Telefon:519 311 111
Fax:519 370 525
E-mail:
Internet:https://breclav.eu

Obecné informace

Pošta:Ano
Zdravotnické zařízení:Ano
Policie:Ano
Kanalizace:Ano
Plynovod:Ano
Vodovod:Ano

Bilance za rok 2019

1. Daňové příjmy:438 852,58 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:72 700,03 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:12 436,93 tis. Kč
4. Přijaté dotace:115 208,87 tis. Kč
Příjmy celkem:639 198,4 tis. Kč
5. Běžné výdaje:506 241,06 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:88 260,95 tis. Kč
Výdaje celkem:594 502,01 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:44 696,39 tis. Kč

Bilance za rok 2018

1. Daňové příjmy:415 947,43 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:81 823,05 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:41 057,16 tis. Kč
4. Přijaté dotace:116 148,93 tis. Kč
Příjmy celkem:654 976,58 tis. Kč
5. Běžné výdaje:542 176,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:191 557,33 tis. Kč
Výdaje celkem:733 733,98 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-78 757,4 tis. Kč

Bilance za rok 2017

1. Daňové příjmy:366 452,17 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:61 056,97 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:16 184,2 tis. Kč
4. Přijaté dotace:96 427,51 tis. Kč
Příjmy celkem:540 120,86 tis. Kč
5. Běžné výdaje:466 355,9 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:92 648,03 tis. Kč
Výdaje celkem:559 003,94 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-18 883,08 tis. Kč

Bilance za rok 2016

1. Daňové příjmy:339 268,87 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:66 907,56 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7 211,2 tis. Kč
4. Přijaté dotace:74 923,98 tis. Kč
Příjmy celkem:488 311,6 tis. Kč
5. Běžné výdaje:436 708,61 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:35 103,24 tis. Kč
Výdaje celkem:471 811,86 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:16 499,75 tis. Kč

Bilance za rok 2015

1. Daňové příjmy:316 895,39 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:72 952,52 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:7 053,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace:116 095,81 tis. Kč
Příjmy celkem:512 996,97 tis. Kč
5. Běžné výdaje:404 274,05 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:51 251,06 tis. Kč
Výdaje celkem:455 525,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:57 471,86 tis. Kč

Bilance za rok 2014

1. Daňové příjmy:311 871,01 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:65 730,71 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:13 500,99 tis. Kč
4. Přijaté dotace:91 520,95 tis. Kč
Příjmy celkem:482 623,66 tis. Kč
5. Běžné výdaje:386 115,17 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:100 166,12 tis. Kč
Výdaje celkem:486 281,29 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-3 657,63 tis. Kč

Bilance za rok 2013

1. Daňové příjmy:306 084,77 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:73 530,09 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:12 300,07 tis. Kč
4. Přijaté dotace:69 301,13 tis. Kč
Příjmy celkem:461 216,06 tis. Kč
5. Běžné výdaje:363 277,16 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:79 890,81 tis. Kč
Výdaje celkem:443 167,97 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:18 048,09 tis. Kč

Bilance za rok 2012

1. Daňové příjmy:272 073,63 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:68 430,42 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:16 112,73 tis. Kč
4. Přijaté dotace:83 256,83 tis. Kč
Příjmy celkem:439 873,61 tis. Kč
5. Běžné výdaje:334 332,53 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:65 936,58 tis. Kč
Výdaje celkem:400 269,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:39 604,5 tis. Kč

Bilance za rok 2011

1. Daňové příjmy:257 290,83 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:66 811,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:22 968,69 tis. Kč
4. Přijaté dotace:195 081,44 tis. Kč
Příjmy celkem:542 152,64 tis. Kč
5. Běžné výdaje:470 230,54 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:33 693,07 tis. Kč
Výdaje celkem:503 923,61 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:38 229,03 tis. Kč

Bilance za rok 2010

1. Daňové příjmy:321 361,12 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:57 587,07 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:34 048,71 tis. Kč
4. Přijaté dotace:242 124,49 tis. Kč
Příjmy celkem:655 121,4 tis. Kč
5. Běžné výdaje:602 223,22 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:180 617,18 tis. Kč
Výdaje celkem:782 840,4 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-127 719,0 tis. Kč

Bilance za rok 2009

1. Daňové příjmy:253 056,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:84 241,04 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:312 898,24 tis. Kč
4. Přijaté dotace:216 740,51 tis. Kč
Příjmy celkem:866 936,41 tis. Kč
5. Běžné výdaje:492 574,3 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:209 461,49 tis. Kč
Výdaje celkem:702 035,79 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:164 900,62 tis. Kč

Bilance za rok 2008

1. Daňové příjmy:302 255,28 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:72 913,92 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:31 614,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace:179 612,5 tis. Kč
Příjmy celkem:586 395,95 tis. Kč
5. Běžné výdaje:478 925,32 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:122 549,9 tis. Kč
Výdaje celkem:601 475,22 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-15 079,27 tis. Kč

Bilance za rok 2007

1. Daňové příjmy:274 850,06 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:60 495,1 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:4 316,15 tis. Kč
4. Přijaté dotace:197 032,59 tis. Kč
Příjmy celkem:536 693,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje:449 026,76 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:49 853,04 tis. Kč
Výdaje celkem:498 879,8 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:37 814,1 tis. Kč

Bilance za rok 2006

1. Daňové příjmy:267 477,31 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:65 413,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:29 802,22 tis. Kč
4. Přijaté dotace:236 186,74 tis. Kč
Příjmy celkem:598 879,29 tis. Kč
5. Běžné výdaje:445 699,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:180 812,06 tis. Kč
Výdaje celkem:626 511,43 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-27 632,14 tis. Kč

Bilance za rok 2005

1. Daňové příjmy:265 080,55 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:70 020,33 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:37 208,49 tis. Kč
4. Přijaté dotace:205 504,72 tis. Kč
Příjmy celkem:577 814,08 tis. Kč
5. Běžné výdaje:421 504,01 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:120 816,83 tis. Kč
Výdaje celkem:542 320,84 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:35 493,24 tis. Kč

Bilance za rok 2004

1. Daňové příjmy:235 232,21 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:62 443,0 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:39 408,63 tis. Kč
4. Přijaté dotace:278 748,63 tis. Kč
Příjmy celkem:615 832,47 tis. Kč
5. Běžné výdaje:485 623,52 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:70 826,39 tis. Kč
Výdaje celkem:556 449,91 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:59 382,54 tis. Kč

Bilance za rok 2003

1. Daňové příjmy:207 875,95 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:49 553,05 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:15 913,92 tis. Kč
4. Přijaté dotace:292 917,74 tis. Kč
Příjmy celkem:566 260,66 tis. Kč
5. Běžné výdaje:456 422,16 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:77 004,58 tis. Kč
Výdaje celkem:533 426,74 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:32 833,92 tis. Kč

Bilance za rok 2002

1. Daňové příjmy:192 568,5 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:28 425,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:10 099,64 tis. Kč
4. Přijaté dotace:188 379,23 tis. Kč
Příjmy celkem:419 473,19 tis. Kč
5. Běžné výdaje:369 152,61 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:26 599,02 tis. Kč
Výdaje celkem:395 751,63 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:23 721,55 tis. Kč

Bilance za rok 2001

1. Daňové příjmy:167 489,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:24 156,25 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:21 732,65 tis. Kč
4. Přijaté dotace:173 349,37 tis. Kč
Příjmy celkem:386 727,76 tis. Kč
5. Běžné výdaje:332 662,51 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:47 928,78 tis. Kč
Výdaje celkem:380 591,29 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:6 136,47 tis. Kč

Bilance za rok 2000

1. Daňové příjmy:121 339,98 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:29 475,07 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:16 078,8 tis. Kč
4. Přijaté dotace:112 322,26 tis. Kč
Příjmy celkem:279 216,11 tis. Kč
5. Běžné výdaje:232 997,14 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:88 282,89 tis. Kč
Výdaje celkem:321 280,03 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-42 063,92 tis. Kč

Bilance za rok 1999

1. Daňové příjmy:125 122,34 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:27 351,71 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:79 198,85 tis. Kč
4. Přijaté dotace:102 525,73 tis. Kč
Příjmy celkem:334 198,63 tis. Kč
5. Běžné výdaje:210 377,06 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:140 020,08 tis. Kč
Výdaje celkem:350 397,14 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-16 198,51 tis. Kč

Bilance za rok 1998

1. Daňové příjmy:122 148,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:21 020,22 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:15 184,68 tis. Kč
4. Přijaté dotace:113 784,24 tis. Kč
Příjmy celkem:272 137,25 tis. Kč
5. Běžné výdaje:179 787,05 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:207 859,48 tis. Kč
Výdaje celkem:387 646,53 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-115 509,28 tis. Kč

Bilance za rok 1997

1. Daňové příjmy:118 362,53 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy:12 546,48 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy:22 763,46 tis. Kč
4. Přijaté dotace:71 191,35 tis. Kč
Příjmy celkem:224 863,81 tis. Kč
5. Běžné výdaje:156 653,83 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje:79 681,5 tis. Kč
Výdaje celkem:236 335,33 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů:-11 471,52 tis. Kč

Časové řady

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy (tis. Kč) 224 864 272 137 334 199 279 216 386 728 419 473 566 261 615 832 577 814 598 879 536 694 586 396 866 936 655 121 542 153 439 874 461 216 482 624 512 997 488 312 540 121 654 977 639 198
Výdaje (tis. Kč) 236 335 387 647 350 397 321 280 380 591 395 752 533 427 556 450 542 321 626 511 498 880 601 475 702 036 782 840 503 924 400 269 443 168 486 281 455 525 471 812 559 004 733 734 594 502
Tisková sestava

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách. Pro případ odhlášení klikněte zde.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare